Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 48
Adres
Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin
Telefon
914873303
Fax
914873303
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr inż. Iwona Górska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła w sercu Pogodna.
  • Nowa część szkoły, a w niej hala sportowa, nowoczesna świetlica, pracowanie przyrodnicze.
  • Nowy plac zabaw
  • Nowoczesne boiska "Orlik"
  • SP 48 - Szkoła uśmiechniętych Dzieci!
Opis
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu to szkoła przyszłości, która w powiązaniu z tradycją i wartościami kształtuje nowoczesnego, otwartego, pełnego inicjatywy obywatela. Już samo jej położenie w centrum zielonego Pogodna napawa miłą, przyjazną atmosferą. SP48 to szkoła, która oferuje dzieciom zaangażowanych nauczycieli, dobrze wyposażone sale, a przede wszystkim daje wielkie możliwości rozwoju. Placówka znana z przyjaznej atmosfery oraz wysokiego poziomu nauczania, który potwierdzają bardzo dobre wyniki sprawdzianów zewnętrznych oraz wysokie lokaty uczniów w wielu konkursach przedmiotowych.
Poziom nauczania i wychowania szkoła zyskała dzięki nieustającej dbałości o samodoskonalenie. W szkole tej nie ma czasu na nudę. Przez cały rok odbywają się Miesiące przedmiotowe, np. Miesiąc Historii, Miesiąc Informatyki, Miesiąc Języka polskiego, podczas których realizowane są imprezy i konkursy związane z danym przedmiotem.

Szkoła oferuje:

- oddziały przedszkolne,

- wyspecjalizowaną kadrę w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedę, pedagogów, psychologa;

- opiekę wykwalifikowanej pielęgniarki szkolnej

- nowoczesną świetlicę szkolną czynną od 6:30 do 17:30, która poza opieką międzylekcyjną, oferuje wiele ciekawych zajęć,

- przygotowane na miejscu obiady dwudaniowe, które zapewnią dzieciom codziennie ciepły, smaczny posiłek,

- udział w projekcie "Owoce w szkole", "Mleko w szkole",

- nowoczesną bazę rekreacyjno – sportową dla dzieci,

- nadzorowane przejście do szkoły.

 

Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania się m.in.:

Językowo – poprzez tworzenie co roku klas dwujęzycznych, ucząc w oparciu o metodę CLIL;

Sportowo – poprzez  tworzenie sportowych klas i sekcji międzyoddziałowych oraz poprzez zajęcia prowadzone przez zawodowych trenerów piłki koszykowej, siatkowej i piłki nożnej;

Technologicznie – poprzez włącznie w pracę bieżącą tabletów, układów mechatronicznych, robotów edukacyjnych oraz realizację projektów unijnych: Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Zaprogramuj Przyszłość;

Artystycznie – poprzez tworzenie klas tanecznych oraz organizacje zajęć tanecznych które są kolebką dla działającego od lat Zespołu Pieśni i Tańca  „Szczecinianie”;

Turystycznie – poprzez prężnie działające zajęcia Szkolnego Koła Krajoznawczo- Turystycznego.

 

W ramach swojej działalności szkoła realizuje wiele projektów i programów edukacyjnych, współpracuje z kilkudziesięcioma instytucjami szkolnymi oraz pozaszkolnymi. Obowiązuje tu dziennik elektroniczny pozwalający na stałą kontrolę postępów w nauce dziecka oraz kontakt z nauczycielami. Szkoła oferuje uczniom gimnastykę korekcyjną wad postawy, zajęcia korekcyjno– kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, zajęcia wyrównawcze.

Szkoła posiada rozbudowaną infrastrukturę sportowo- rekreacyjną, nową halę sportową, nowoczesną świetlicę i nowe pracownie przyrodnicze. 

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Rok szkolny 2018\2019

      Awans do etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019; Awans do etapu wojewódzkiego Konkursu Matematyki  dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019; I miejsce i II miejsce w VI edycji Ogólnopolskiego konkursu „Najciekawszy list do świętego Mikołaja”;  dobry wynik,  IVmiejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Maks Matematyczny; bardzo dobry i dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematycznym;    2, 9 i 11 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpus (j. angielski);  I i III miejsce w XIV Mikołajkowym Turnieju mini siatkówki dziewcząt w Sulechowie;  LAUREAT w Ogólnopolskim Konkursie Multitest;  III miejsce w Miejskim Konkursie Szczeciński Parnas;  I, II, III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wokół Symboli Narodowych; wyróżnienie w  „Szczecińskie Dyktando”;  II miejsce w Międzyszkolnym konkursie plastycznym organizowany przez SP 1 w Szczecinie i Stowarzyszenie Jedyneczka „Twarze Niepodległej – Niepodległość to nie tylko Józef Piłsudski”;  Wyróżnienia w Miejski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Codziennie Polskę TworzyMy”;  I miejsce grupowo w Międzyszkolnym Konkursie Potyczki Matematyczno – Ortograficzne; II miejsce w Konkursie na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo- TurystyczneI miejsce w Mikołajkowym Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar UKS Kasztanek Przy SP 39 w Szczecinie;  awans do finału Mistrzostw Szczecina Szkół Podstawowych w Mini Siatkówce Dziewcząt


Rok szkolny 2017\2018


7 Nagród Prezydenta Miasta Szczecin, 4 laureatów Wojewódzkich konkursów dla uczniów szkół podstawowych organizowane przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Laureat  XVIII Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez XIII LO, Laureat i 8 wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, 3 bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Maks Matematyczny, I miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Krajoznawczo- Turystycznym OMTKT,Laureat i 2 bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny,4 Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Olimpus (j. angielski), Bardzo dobry wynik w English High Flier, Laureat (VIII m. w kraju), wyróżnienie (14 miejsce w kraju) w Ogólnopolskim Konkursie Multitest, Finalista w wojewódzkim konkursie „Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa”, 2 wyniki bardzo dobre w Wojewódzkim Konkursie IPN „Znam symbole narodowe”, I miejsce w XIX Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej, I miejsce w Konkursie na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne, I i III miejsce w kategorii klas 4-5 w III Ogólnopolskim konkursie "Kodować każdy może", 2 Laureatów w Konkursie z języka niemieckiego Olimpus – sesja wiosenna; 2 Laureatów konkursu z języka angielskiego Olimpus – sesja wiosenna; W ogólnopolskim konkursie OMNIBUS 2018: w kategorii klas 3: 1bdb, 3db wyniki; w kategorii klas 4: 6bdb, 3db; w kategorii klas 5: 6 db wyników; w kategorii klas 6: 8bdb, 3db, Laureat i 2 wyniki dobre w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX,  Laureat, 2 bardzo dobre i 1 dobry wynik w ogólnopolskim konkursie matematycznym "MAT", 4 laureatów ogólnopolskiego Konkursu Zuch - test zintegrowany, 2 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu ZUCH z języka angielskiego, 5 bardzo dobrych i 5 dobrych wyników w Ogólnopolskim Konkursie "Maks Matematyczny", Awans Do Mistrzostw Polski- Kinder+Sport W Kat. "Czwórek" Dziewcząt, I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Mini Siatkówki Dziewcząt o Puchar Ciconia w Baniach, II miejsce w XVII Archidiecezjalnym Przeglądzie Teatralnym O Tematyce Religijnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Pod Patronatem Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Grad Prix XIII Międzyszkolnego Konkursu mitologicznego będącego pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie humanistycznym "Mistrz Pióra", I miejsce indywidualnie i 3 miejsce zespołowe w XV Międzyszkolnym konkursie matematycznym "MATHS in ENGLISH", Laureat Międzyszkolnego Konkursu "Matfun", II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie wiedzy o Szczecinie "Szczecin Miasto Niezwykłe", I miejsce- Przyrodnicy na Medal w Międzyszkolnym Konkursie przyrodniczym „Ja to lubię , ja to wiem”, 2 finalistów konkursu wojewódzkiego z edukacji regionalnej organizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie „Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region”, Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym "Szczecin i województwo zachodniopomorskie oczami dziecka" z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, II MIEJSCE W VII Międzyszkolnym Konkursie wiedzy o Polsce z elementami wiedzy o Szczecinie „WIELKA, MAŁA OJCZYZNA” objętym Mecenatem Miasta Szczecin, II miejsce i wyróżnienie w V Edycji Międzyszkolnego konkursu Czytelniczego „ Kto Czyta Książki, Żyje Podwójnie”, Grand Prix, I, II, III miejsce w miejskim konkursie „Malowane kroniki Szczecina. Obrazki z najdawniejszych czasów”,W VIII Edycji Miejskiego Konkursu „ Ogrody Pływające – Czyli Szczecin 2050”:5 wyróżnień , 2 II miejsca, 1 wyróżnienie, w kat. wiersz Im, 2 II miejsca, 1m. i wyróżnienie II międzyszkolnym konkursie na hasło chroniące szczecińskie krokusy, 3 miejsce indywidualnie i 4 drużynowo w Międzyszkolnym konkursie dla klas szóstych "Rozgrywki matematyczne"Rok szkolny 2016/2017

Konkurs Matematyczny dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego (Kuratorium Oświaty) – 1 laureat; Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego (Kuratorium Oświaty) – 2 finalistów; Ogólnopolski Konkurs „Kodować każdy może” – I m.; X Potyczki Matematyczne – I m.; „Szczecińskie dyktando” – III m.; Konkurs Recytatorski „Szczeciński Parnas” – III m.; „Polacy nie gęsi – kultura języka polskiego w praktyce” – I m.; Mały Konkurs Recytatorski – laureat i wyr. W etapie miejskim;  XLV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Krajoznawczy – I m. w eliminacjach miejskich; Maks Matematyczny – 2 wyniki bdb;  „Wielka, mała Ojczyzna” – II i III miejsce.Rok szkolny 2015/2016

Konkurs Matematyczny dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego (Kuratorium Oświaty) – 2 finalistów; Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego (Kuratorium Oświaty) – laureat; Konkurs Języka Polskiego  dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego (Kuratorium Oświaty) – laureat i finalista; XII Konkurs Języka Angielskiego  XIII LO – laureat; XXI Konkurs Wojewódzki „Szczeciński Park Krajobrazowy” – 3 m.; Geo Planeta – laureat;  Anglofan – 2 laureatów;  „Lord of English” – II m.; Fun & Knowledge – I m.; XII Przegląd Małych Form Teatralnych w języku niemieckim i angielskim – II m.; Wiem, bo czytałem – I m.; III Mały Konkurs Recytatorski – Im.;  „Polacy nie gęsi – kultura języka polskiego w praktyce” – I i III m.; Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej – II m.; XV Archidiecezjalny Przegląd Teatralny – I m.; Eko Planeta – wyr. 2 st.; Ogólnopolski Konkurs „Kodować  każdy może” I i III m. Międzynarodowe XXX Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych – medal.


Rok szkolny 2014/2015

 I miejsce na XVI Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Misteriów Bożonarodzeniowych I miejsce w kategorii szkół w akcji ph. "Góra Srebra" I miejsce w Miejskim Konkursie na Najciekawszą Turystycznie Szkołę roku 2013/2014 II miejsce w V Potyczkach Matematyczno-Ortograficznych I miejsce zespołowe w VIII Potyczkach Matematycznych Laureat w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Spade 2015” 2 Laureatów w kategorii wiedza i 1 w kategorii plastycznej w III Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Klio 2014”- Polskie Symbole Narodowe 2 Laureatów (dwa Pierwsze Miejsca w Kraju) , 3 uczniów z wynikiem bardzo dobrym i dwóch z dobrym w Ogólnopolskim konkursie "Alfik Matematyczny" I i II miejsce w Konkursie Matematycznym dla szóstoklasistów pod patronatem Kuratorium Oświaty w Szczecinie (organizator: Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki) III miejsce w X Zachodniopomorskim Konkursie "Sudoku- cyfry muszą pozostać samotne" (organizator: Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego) 2 Laureatów, 1 Finalista w XV Konkursie Matematycznym dla Uczniów Szkół Podstawowych Pod Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 1 Laureat i 1 Finalista w III Konkursie Przyrodniczym dla Uczniów Szkół Podstawowych Pod Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 3 Finalistów w VII Konkursie Historycznym dla Uczniów Szkół Podstawowych Pod Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty I, II, III miejsce w kategorii klas 1-2 w Międzyszkolnym Konkursie „Kodować każdy może” II, III miejsce w kategorii klas 5-6 w Międzyszkolnym Konkursie „Kodować każdy może” Osiągnięcia sportowe: I miejsce, w XXI Ogólnopolskim Turnieju Mini siatkówki Dziewcząt I miejsce w VI Ogólnopolskim Turnieju w Mini Piłce Siatkowej dziewcząt o Puchar Burmistrza Połczyna-zdrój. I Miejsce w Turnieju Mini Siatkówki Dziewcząt Pod Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego I miejsce w wojewódzkim Mikołajkowym Turnieju Mini siatkówki w kategorii dwójek w SP 4 w Goleniowie II miejsce w IX Ogólnopolskim Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt III miejsce w XVII Mistrzostwach Szczecina w Wioślarstwie Halowym.


Sześciolatek w pierwszej klasie
W szkole stosowane są najnowsze metody i formy pracy, sprzyjające rozwojowi sześciolatków oraz pozwalające na jego prawidłową adaptację.
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne, m.in.:

Koło humanistyczne dla klas 5; Koło humanistyczne dla klas 7; Koło Samorządu Uczniowskiego; Koło teatralne; koło Centrum Mistrzostwa Informatycznego; Koło młodych programistów; Koło "dobrze zaprogramowanych"; Zabawy z eksperymentami; Szkolne Koło “Let’s talk”  - język angielski klasy 7; Koło Języka Niemieckiego; Szkolne Koło PCK; Koło redaktorów  „Pogodniak”; Szkolny Zespół Pieśni i Tańca; Zajęcia dla obcokrajowców; Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne; SKKT; Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; Gimnastyka korekcyjna; Zajęcia plastyczne; Koło czytelnicze; Koło „Kuchcik” 

    

Co roku szkoła poszerza i modyfikuje

ofertę zajęć pozalekcyjnych, by jak najpełniej

zaspokajać potrzeby rozwijania

zainteresowań swoich uczniów.

Dojazd
Autobusy linii 75, 53 oraz tramwaje 5 i 7.
Drzwi otwarte
13.03.2020r. w godzinach od 15:30 do 18:00
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
100
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe