Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 47
Adres
Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin
Telefon
914841559
Fax
914841559
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Sławomir Osiński
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 47
 • Szkoła Podstawowa nr 47
 • Szkoła Podstawowa nr 47
 • Szkoła Podstawowa nr 47
 • Szkoła Podstawowa nr 47
 • Szkoła Podstawowa nr 47
 • Szkoła Podstawowa nr 47
 • Szkoła Podstawowa nr 47
 • Szkoła Podstawowa nr 47
 • Szkoła Podstawowa nr 47
 • Szkoła Podstawowa nr 47
 • Szkoła Podstawowa nr 47
 • Szkoła Podstawowa nr 47
Opis

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego należy do grupy najlepszych i najbardziej innowacyjnych placówek w kraju zrealizowała pilotażowy program „Przejrzysta szkoła” obejmujący przejrzystość, przeciwdziałanie patologiom i korupcji oraz dobre zarządzanie informacją. Przystąpiliśmy do programu Myślenia Krytycznego, co jest jednym z priorytetów edukacji w Polsce i Unii Europejskiej. Przygotowujemy do umiejętności uczenia się w różnych, także pozaszkolnych warunkach, czyli korzystania z szerokiej pozaszkolnej oferty edukacyjnej oraz umiejętności uczenia się opartego na współpracy w rozwiązywaniu problemów, a więc odejścia od tylko procesowego nauczania. Celem jest wdrożenie do umiejętności uczenia się przez całe życie Naczelną zasadą w postępowaniu z dziećmi w SP 47 jest poszanowanie ich godności, współpraca z rodzicami oraz podmiotowe traktowanie oraz świadomość, że proces edukacyjny wymaga czasu i u każdego ucznia przebiega indywidualnie. W szkole nie ma ani wśród nauczycieli, ani wśród uczniów wewnętrznej rywalizacji, którą zastąpiła synergia wynikająca między innymi z pozytywnie motywującego systemu oceniania uwzględniającego zasady Oceniania Kształtującego. Dziś nasza szkoła może poszczycić się jedną z najlepiej przygotowanych do pracy kadrą nauczycielską w Szczecinie. Sprawnie działa samorząd uczniowski, który realizował program „Szkoła demokracji”, uczestniczył w interdyscyplinarnych konferencjach samorządów uczniowskich oraz jest inicjatorem, wielu cennych działań w szkole. Prowadzimy zajęcia poza szkołą: warsztaty, laboratoria, OEP Zalesie, teatr, kino itp. Zapraszamy ciekawych ludzi. Odchodzimy od systemu klasowo-lekcyjnego, zbędnych zadań domowych, nie ma też dzwonków na przerwy. Przy naszej szkole od 2009 r. prowadzony jest Międzyszkolny Punkt Nauczania Języka Ukraińskiego i Religii Greckokatolickiej (PNJUiRG).

MISJA SZKOŁY „Myślenie poszerza przestrzeń wolności i otwiera horyzonty nadziei.” ks. Józef Tischner

WIZJA SZKOŁY Wizją szkoły jest wykształcenie absolwenta potrafiącego podjąć bez problemów naukę w dalszym etapie edukacyjnym. Orientującego się w podstawowych aspektach codziennego życia, świadomego najważniejszych norm etycznych, otwartego na świat i życzliwie nastawionego na innych. Takiego, który w stopniu umożliwiającym porozumiewanie opanował język obcy i rozumie zasady korzystania z wszystkich mediów. Istotna dla społeczności szkolnej jest współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem, a także promowanie szkoły na zewnątrz. Idziemy w kierunku edukacji opartej na: myśleniu krytycznym, komunikacji kooperacji i kreatywności.

NASZYM UCZNIOM PROPONUJEMY:

Profile klas: szkoła pracuje pod hasłem „wychowanie przez sztukę i edukacja matematyczna” oraz prowadzi indywidualny program dla uzdolnionych matematycznie; w zerówkach bezpłatnie zajęcia umuzykalniające, język angielski, zajęcia sportowe prowadzone przez specjalistów; w codziennej praktyce wykorzystujemy elementy Oceniania Kształtującego, planu Daltońskiego (oddziały przedszkolne oraz klasy 1-3), narzędzia TOC. Od 2007 r. funkcjonuje klasa z poszerzonym j. niemieckim, a od 2008 r. z j. angielskim. Dysponujemy dostępem do Internetu przez światłowód, nową (2020) pracownię komputerową, w klasach 1-3 pracujemy z robotami, uczymy programowania z użyciem tabletów, w każdej sali działają i są wykorzystywane tablice multimedialne, mamy 4 drukarki 3-D, wprowadzamy zajęcia w okularach do wirtualnej rzeczywistości (pełne komplety dla całej klasy); mamy bogaty księgozbiór w bibliotece i czytelnię.

Godziny zajęć: 8:00 – 16:35, piątki 8:00 – 15:45; świetlica czynna od 6:45 do 17:00

Zmiany: jedna

Bezpieczeństwo i opieka: bezpieczne położenie, programy terapeutyczne i przeciwdziałania agresji m.in. „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła”; obiekt szkoły jest monitorowany i chroniony; przez ulicę przeprowadza „Pomarańczka”; szkoła ma opracowane i sprawdzone procedury bezpieczeństwa w ramach „Przejrzystej szkoły”; dzieci otoczone są pomocą i opieką podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, wspierających rozwój społeczno-emocjonalny, rozwijających uzdolnienia językowe i matematyczne. W ramach zajęć wychowania fizycznego w klasach artystycznych uczniowie doskonalą swoje umiejętności taneczne. Doskonale współpracujemy z policją i strażą miejską oraz Centrum Pedagogiczno-Psychologicznym. Realizowane są program „Bezpieczny maluch”, „Cyberprzemoc”, „Obcy”, „Apteczka emocjonalnej pomocy”. W czasie długich przerw funkcjonuje sala gier, filmów itp.

Języki obce: klasy ze zwiększoną ilością godzin na języki: angielski, niemiecki. Dla klas IV – VIII dodatkowo prowadzone jest bezpłatnie koło j. angielskiego i niemieckiego; realizujemy program „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”. Uczniowie uczestniczą także w obozach „Euroweek”, podczas których doskonalą umiejętności z języka angielskiego.

Opieka medyczna: pielęgniarka (codziennie)

Wyżywienie: Myślimy o zdrowym trybie życia, propagujemy dobre zasady odżywiania w ramach ruchu Slow Food, a nasza stołówka proponuje zróżnicowane obiady odbiegające od szkolnej sztampy z wysokiej jakości ekologicznych surowców, bogate w warzywa i owoce, od kilku lat słodzimy Miodami Drahimskimi; w kuchni pracuje profesjonalna kadra (m.in. szefem kuchni jest jeden z najlepszych kuchmistrzów na Pomorzu Zachodnim)

Obiekty sportowe: dwie sale gimnastyczne, boisko (w latach 2022-25 będzie modernizowane), teren rekreacyjny.

Priorytety szkoły to:

 • wychowanie przez sztukę i obcowanie z kulturą,
 • rozwijanie uzdolnień matematycznych,
 • solidna znajomość języka obcego (m.in. klasy „dwujęzyczne”),
 • kształtowanie szacunku dla przyrody,
 • stosowanie Oceniania Kształtującego,
 • rozwój technologii informatycznej i jej zastosowanie (wirtualna rzeczywistość, roboty, drukarki 3D)
 • słuchanie głosu uczniów i rodziców w sprawie nauczania,
 • tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się,
 • przygotowanie uczniów do osiągania sukcesu w dalszym życiu,
 • twórcze i krytyczne wdrażanie zmian,
 • odchodzenie od systemu klasowo-lekcyjnego,
 • wdrażanie do zdrowego trybu życia w tym podejścia Slow Food do odżywiania,
 • praca z uczniem zdolnym i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
 • informacyjna funkcja oceny,
 • przystąpienie do projektu myślenia krytycznego,
 • podejmowanie wyzwań w nauczaniu i uczeniu się.

Nowocześnie pracując:

 • odchodzimy od nadmiaru tzw. kart pracy na rzecz różnorodnych ćwiczeń z użyciem tablic interaktywnych i wszelakich pomocy,
 • programy wydawnictw dostosowujemy samodzielnie (praktycznie układamy sami),
 • wprowadzamy ćwiczenia wzmacniające pamięć i samodzielne myślenie,
 • współpracujemy na poziomie klasy i grup 0 – III i IV – VIII,
 • nastawiamy się na wiedzę praktyczną,
 • prowadzimy zajęcia poza szkołą (park, laboratoria, gospodarstwa, teatr, itp.),
 • pozwalamy na swobodę wyobraźni dzieci,
 • tworzymy nowy wizerunek szkoły oparty o przejrzyste zasady,
 • wyposażyliśmy wszystkie sale w tablice interaktywne,
 • wkraczamy w nowoczesność: programowanie, tablety, gogle do wirtualnej rzeczywistości, roboty, drukarki 3-D,
 • co roku mamy finalistów i laureatów we wszystkich konkursach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym,
 • nie uczymy „pod sprawdzian”, ale dla pożytku ucznia, co w dotychczasowych egzaminach dawało nam wyniki powyżej średniej Szczecina, województwa i średniej krajowej.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego należy do grupy najlepszych i najbardziej innowacyjnych placówek w kraju, co potwierdza uzyskanie cztery razy certyfikatu jakości SUS i tytułu „Lidera SUS” jako piątej szkoły w Polsce. Szkoła także jako jedna z dwóch w kraju zrealizowała pilotażowy program „Przejrzysta szkoła” obejmujący przejrzystość, przeciwdziałanie patologiom i korupcji oraz dobre zarządzanie informacją. W tej chwili rozpoczęliśmy program pracy rutynami Myślenia Krytycznego. Od 2000 r. jesteśmy organizatorami konferencji (m. in. humanistycznych, mediacyjnych, pedagogicznych) oraz warsztatów metodycznych dla nauczycieli i dyrektorów. Dziś nasza szkoła może poszczycić się jedną z najlepiej przygotowanych do pracy kadrą nauczycielską w Szczecinie. Sprawnie działa samorząd uczniowski, który realizował program „Szkoła demokracji”, uczestniczył w interdyscyplinarnych konferencjach samorządów uczniowskich oraz jest inicjatorem, wielu cennych działań w szkole. Nasi uczniowie osiągają wysokie miejsca w konkursach: kuratoryjnych, przedmiotowych i plastycznych.
  
Sześciolatek w pierwszej klasie

Jest możliwość.

Zajęcia pozalekcyjne
Przy szkole działa UKS-47 Judo Bushido-Morus – zawodnicy UKS-u zdobywali medale na Mistrzostwach Polski młodzików, juniorów młodszych i juniorów. W klasyfikacji krajowej PZJ, nasz klub plasował się na pozycjach od 3 do 7 wśród rodzimych UKS-ów oraz od 12 do 36 miejsca wśród wszystkich klubów. Stały poziom liczby trenujących utrzymuje się w granicach 120 – 140 dzieci. Prowadzone są też liczne zajęcia wyrównawcze i wspomagające uczniów słabszych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów (taneczne, sportowe) i nauczycieli. Uczestniczymy w licznych akcjach charytatywnych „Iskierka Radości”, „Paczuszka dla Maluszka”, „Paczka dla zwierzaczka”. Pamiętamy o naszych bohaterach - „Kartka dla bohatera”. W szkole realizowane są programy „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”. Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych.

Dojazd
Z centrum pod samą szkołę autobusem 86. Można też tramwajami: 5, 7, 9, a potem Jagiellońską w górę. Szkoła mieści się z dala od ulicy, wśród zieleni, „w głębi” przed „Platanem”. Przy drodze prowadzącej do placówki jest tablica informacyjna.
Historia
Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1958 r. w odbudowanym ze zniszczeń wojennych budynku szkolnym (w czasach niemieckich była tutaj szkoła dla niewidomych) przy ul. Jagiellońskiej 59. Pierwszym kierownikiem szkoły była pani Wanda Jaroszewicz. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 24 osoby. 31 maja 1960 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy, która została odświeżona na 50-lecie szkoły. W latach 1961 do 1966 do szkoły uczęszczało ponad 1000 uczniów i nauka odbywała się na trzy zmiany. Szkoła od 1966 r. stała się ośmioklasowa, a reforma oświatowa w roku szkolnym 1998/99 przekształciła ją w placówkę sześcioklasową, która rychło stała się jedną z placówek najnowocześniej uczących i otwartych na pozytywne zmiany. Teraz znowu w naszych podwojach zagościło osiem klas. Mamy ok. 600 uczniów i pracujemy na jedną zmianę.
Kontakty zagraniczne

Współpraca m. in. od 2011 r. z Evangelische Schule St. Marien z Neubrandenburga - zorganizowanie i przeprowadzenie kilkunastu spotkań, wspólnych wycieczek dydaktycznych i warsztatów w ramach partnerstwa szkół, której celem jest wzajemne poznanie się uczniów, nauka języka polskiego i niemieckiego, dobrosąsiedzkie stosunki, przełamywanie barier i obalanie stereotypów. Udział w projektach Euroregionu Pomerania z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego oraz programu INTERREG V A w części dotyczącej zajęć z języka niemieckiego. Program „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”. Uczniowie uczestniczą także w obozach „Euroweek”, podczas których doskonalą umiejętności z języka angielskiego.

Drzwi otwarte

Trwają prace budowlane nad nowoczesnym kompleksem boisk sportowych i rekreacyjnych, które zostaną oddane do użytku we wrześniu bieżącego roku - dlatego też ze względu na budowę i utrudniony dostęp do szkoły nie organizujemy tradycyjnego dnia otwartego. Zapraszamy na www.sp47.pl oraz na naszego FB, a także na indywidualne zwiedzanie szkoły po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. kontakt telefoniczny 91 4841559.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
75
Adres email IODO
iod@spnt.pl
Telefon IODO
+48 91 85 22 093
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe