Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin
Adres
Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin
Telefon
914841559
Fax
914841559
E-mail
sp47szczecin@gazeta.pl
Strona www
http://www.sp47.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 47
Opis
   Szkoła Podstawowa nr 47 należy do grupy najlepszych i najbardziej innowacyjnych placówek w kraju, co potwierdza uzyskanie 3 razy certyfikatu jakości SUS i tytułu „ Lidera SUS” jako piąta szkoła w Polsce. Szkoła także jako jedna z dwóch w Polsce zrealizowała pilotażowy program „Przejrzysta szkoła” obejmujący przejrzystość, przeciwdziałanie patologiom i korupcji oraz dobre zarządzanie informacją. Wyraźnie naznaczono też cel szkoły, którym jest wykształcenie absolwenta potrafiącego podjąć bez problemów naukę na dalszym etapie edukacyjnym. Orientującego się w podstawowych aspektach codziennego życia, świadomego najważniejszych norm etycznych, otwartego na świat i życzliwie nastawionego na innych. Takiego, który w stopniu umożliwiającym porozumiewanie opanował obcy język i rozumie zasady korzystania z wszystkich mediów. Istotna dla społeczności szkolnej jest współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem, a także promowanie szkoły na zewnątrz. Ilustruje to doskonale nasza misja brzmi wyrażona sentencją ks. J. Tischnera: "Myślenie poszerza przestrzeń wolności i otwiera horyzonty nadziei." 
    Atutem i najwyższą wartością szkoły są wyłaniani drogą konkursu (często spośród kilkunastu kandydatów) nauczyciele niemający problemów z dyscypliną na lekcji, piszący i realizujący programy i innowacje pedagogiczne. Od 2000 r. jesteśmy organizatorami konferencji (m. in. humanistycznych, mediacyjnych, pedagogicznych) oraz warsztatów metodycznych dla nauczycieli j. polskiego, wicedyrektorów i nauczycieli polonijnych. Szkolimy nauczycieli zaprzyjaźnionych szkół. Dziś nasza szkoła może poszczycić się jedną z najlepiej przygotowanych do pracy kadrą nauczycielską w Szczecinie. 
      Priorytety szkoły to: 
• wychowanie przez sztukę i obcowanie z kulturą
• rozwijanie uzdolnień matematycznych  
• solidna znajomość języka obcego – klasy z poszerzonym j. angielskim i j. niemieckim, projekty zwiazane z j. niemieckim 
• wdrażanie Oceniania Kształtującego –  informacyjna funkcja oceny
• rozwój technologii informatycznej i jej zastosowanie 
• słuchanie głosu uczniów i rodziców w sprawie nauczania 
• twórcze i krytyczne wdrażanie zmian 
• odchodzenie od systemu klasowo-lekcyjnego 
• wdrażanie do zdrowego trybu życia w tym podejścia Slow Food do odżywiania 
• praca z uczniem zdolnym i bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. 
      Nowocześnie pracując: 
• odchodzimy od nadmiaru tzw. kart pracy na rzecz różnorodnych ćwiczeń utrwalających i zadań z użyciem tablic interaktywnych i wszelakich pomocy  
• wprowadzamy ćwiczenia wzmacniające pamięć i samodzielne myślenie 
• współpracujemy na poziomie klasy i grup 0-III i IV-VIII 
• nastawiamy się na wiedzę praktyczną 
• prowadzimy zajęcia poza szkołą (park, laboratoria, OEP Zalesie, teatr, itp.) 
• pozwalamy na swobodę wyobraźni dzieci 
• tworzymy nowy wizerunek szkoły oparty o przejrzyste zasady.
      Nasza szkoła to: wspaniali nauczyciele oraz… 
• jawność w przekazie informacji „Przejrzysta szkoła” 
• ogólnopolski tytuł Lidera SUS 
• dwie wyremontowane sale gimnastyczne 
• tablice multimedialne w każdej sali 
• świetlica czynna od 700 do 1700 
• opieka pielęgniarki 
• usytuowanie wśród zieleni i drzew 
• monitoring i przeprowadzacz przez jezdnię.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
    Wdrażamy Ocenianie Kształtujące, a ocena pełni u nas przede wszystkim funkcję informacyjną. W dotychczasowych wynikach testu kompetencji uczniów klas VI (wyższych niż średnie: kraju, OKE, miasta) sprawdzianu plasowaliśmy się się od lat na miejscach 3 – 11 wśród szkół publicznych Szczecina w staninach wyżej średnim i wysokim. 
    Myślimy o zdrowym trybie życia (zajęcia ruchowe i wychowania fizycznego od lat we wszystkich klasach  prowadzą nauczyciele specjaliści, propagujemy dobre zasady odżywiania w ramach ruchu Slow Food, a nasza stołówka proponuje zróżnicowane obiady z wartościowych surowców. Także w sklepiku i automatach nie ma „śmieciowych” produktów spożywczych – oferujemy owoce, soki, smaczne kanapki i ciasta. Bezsprzecznym atutem szkoły jest jej bezpieczne położenie oraz realizowane programy terapeutyczne i przeciwdziałania agresji m.in. „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła”; ART. Budynek szkoły jest chroniony i monitorowany, a przez ulicę przeprowadza „Pomarańczka”. Doskonale współpracujemy z policją i strażą miejską oraz Centrum Pedagogiczno-Psychologicznym. Posiadamy też sprawdzone procedury bezpieczeństwa opracowane w ramach „Przejrzystej szkoły”. Siłą szkoły jest także współpraca z rodzicami – było tak od dawna – od czasów Komitetu Rodzicielskiego, przez Radę Szkoły, aż po dziś – czas Rady Rodziców. Właśnie wspólne działanie sprawdza się na co dzień – to nie tylko pomoc materialna, ale istotne włączenie się w życie szkoły - rodzice są między innymi współtwórcami Kodeksu Etycznego Nauczycieli. Dzięki ich wkładowi pracy i finansów odremontowano i wyposażono wiele klas, a uczniowie otrzymują na koniec roku wspaniałe nagrody.
       Jesteśmy Szkołą Uczącą Się wdrażającą najnowocześniejsze metody doskonalenia pracy nauczycieli i poszukującą jak najlepszych metod uczenia - uczenia się.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Dla sześciolatka szkoła: 
• stwarza przyjazne i bezpieczne warunki do nauki i zabawy, 
• zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej , 
• uczy poprzez zabawę, gry i sytuacje zadaniowe, daje możliwość wykorzystania przez dzieci ich naturalnych talentów twórczych, 
• ma kolorowe, odpowiednio wyposażone sale z częścią przeznaczoną na naukę oraz rekreację i zabawę,
• daje możliwość korzystania przez dziecko ze zdrowych i smacznych posiłków.
Zajęcia pozalekcyjne
    Zajęcia pozalekcyjne: dla klas I - III działają następujące koła zainteresowań: informatyczne, matematyczne, rozrywek umysłowych, recytatorskie, teatralne, ortograficzne, plastyczne, rzeźbiarskie, taneczne, gimnastyki artystycznej oraz Młodego Europejczyka. 
   Dla klas IV - VI powołano następujące koła zainteresowań: biblioteczne, ekologiczne, haftu krzyżykowego, historyczne, informatyczne, języka angielskiego, niemieckiego, matematyczne, teatralne, tańca nowoczesnego, tańca z elementami gimnastyki artystycznej, Unii Europejskiej, fotograficzne, scrabble, SKS, wolontariatu. Przy szkole działa UKS-47 Judo Bushido-Morus – jeden z najlepszych klubów judo w kraju. Prowadzone są też liczne zajęcia wyrównawcze i wspomagające uczniów słabszych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów (taneczne, sportowe) i nauczycieli. Łącznie ponad 30 kół. W planach koła związane z najnowszymi zdobyczami wiedzy i techniki.
Dojazd
  Z centrum pod samą szkołę autobusem 86. Można też tramwajami: 5, 7, 9, a potem Jagiellońską w górę. Szkoła mieści się z dala od ulicy, wśród zieleni, "w głębi" przed „Platanem”. Przy drodze prowadzącej do placówki jest tablica informacyjna.
Historia
     Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1958 r. w odbudowanym ze zniszczeń wojennych budynku szkolnym (w czasach niemieckich była tutaj szkoła dla niewidomych) przy ul. Jagiellońskiej 59. Pierwszym kierownikiem szkoły była pani Wanda Jaroszewicz. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 24 osoby. 31 maja 1960 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy, która została odświeżona na 50-lecie szkoły. W latach 1961 do 1966 do szkoły uczęszczało ponad 1000 uczniów i nauka odbywała się na trzy zmiany. Szkoła od 1966 r. stała się ośmioklasowa, a reforma oświatowa w roku szkolnym 1998/99 przekształciła ją w placówkę sześcioklasową, która rychło stała się jedną z placówek najnowocześniej uczących i otwartych na pozytywne zmiany.  Teraz znowu w naszych podwojach zagości osiem klas.
Kontakty zagraniczne
   Kontynuowanie współpracy od 2011 r. z Evangelische Schule St. Marien  z Neubrandenburga - zorganizowanie i przeprowadzenie kilkunastu spotkań, wspólnych wycieczek dydaktycznych i warsztatów w ramach partnerstwa szkół, której celem jest wzajemne poznanie się uczniów, nauka języka polskiego i niemieckiego, dobrosąsiedzkie stosunki, przełamywanie barier i obalanie stereotypów. Udział w projektach Euroregionu Pomerania z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego oraz programu INTERREG V A  w części dotyczącej zajęć z języka niemieckiego. 
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2018/2019
75
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe