Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi
Adres
Tadeusza Zawadzkiego 75, 71-246 Szczecin
Telefon
914327293
Fax
914132731
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Kamila Orzechowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi
 • "Cichy kącik"
 • Bicie rekordu pierwszej pomocy
 • Plac zabaw "Radosna Szkoła"
 • Plac zabaw "Radosna Szkoła"
 • Wolontariat - Krokusowa rewolucja!
 • Mikołajki 2019
 • Nauka języka włoskiego - Święto czarnego kota
Opis

Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie położona jest w centrum Osiedla Klonowica – Zawadzkiego. Jesteśmy szkołą z tradycjami. Istniejemy od 1 września 1982 r., a w roku szkolnym 2017/2018 obchodziliśmy Jubileusz 35-lecia naszej działalności.

9 czerwca 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 45 otrzymała imię ks. Jana Twardowskiego.

W wyniku uchwały Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2008 r. Szkoła Podstawowa nr 45 zyskała status szkoły z Oddziałami Integracyjnymi, do której przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnością ze wszystkich rejonów Szczecina.

Pierwsza klasa integracyjna została utworzona w naszej szkole w 2008 r. Podstawowym założeniem integracji zawsze było i jest włączanie dzieci niepełnosprawnych w proces nauczania i wychowania wspólnie z dziećmi zdrowymi. Spotkania zdrowych i niepełnosprawnych dzieci od najwcześniejszych lat służą powstawaniu społecznych postaw wzajemnych życzliwości.
Przebywanie w tej samej grupie sprzyja wzajemnemu poznawaniu się, akceptacji i tolerancji. Dzieci zdrowe uczą się pomagania innym, stają się wrażliwe, rozwijają empatię.

Wśród metod ogólnie stosowanych w nauczaniu w klasie integracyjnej stosujemy elementy wielu innych metod, które mają charakter wspierający
i dobierane są adekwatnie do potrzeb konkretnego ucznia i danej sytuacji. Metody te mają charakter terapeutyczny, usprawniają nieprawidłowo rozwijające się funkcje, poprawiają kondycję, likwidują wzmożone napięcie, działają relaksacyjnie na organizm dziecka.

Do metod wspierających należą:

 • gimnastyka mózgu, kinezjologia edukacyjna,
 • elementy Metody Dobrego Startu,
 • Metoda Warnkego, czyli terapia percepcji słuchowej, wzrokowej i zaburzeń motorycznych,
 • elementy Metody Weroniki Sherborne,
 • muzykoterapia,
 • bajkoterapia,
 • logorytmika.

Integracja w Szkole Podstawowej nr 45 w Szczecinie to przede wszystkim:

 • pomoc ze strony nauczycieli wspomagających;
 • opieka i pomoc pedagoga i psychologa;
 • życzliwość i pomoc rówieśnicza;
 • możliwość bycia pełnoprawnym członkiem społeczności klasowej i szkolnej;
 • przemieszczanie się dzieci niepełnosprawnych w szkole i jej bliskim otoczeniu bez barier architektonicznych (wybudowano windę, przygotowano podjazdy, zamontowano platformę, na wyposażeniu mamy również dwa schodołazy);
 • możliwość korzystania z licznych zajęć dodatkowych i terapeutycznych.


W roku szkolnym 2018/2019 w szkole uczyło się 706 uczniów klas I-VIII. Uczniowie klas I rozpoczynając naukę mają możliwość wyboru klasy: ogólnodostępnej, integracyjnej z możliwością nauki dodatkowo języka niemieckiego oraz klasy z prowadzoną innowacją pedagogiczną w zakresie nauczania dodatkowego języka - włoskiego. Od klasy VII uczniowie rozpoczynają obowiązkową naukę języka niemieckiego i kontynuują naukę języka angielskiego.

Szkoła od kilku lat prowadzi również  oddziały przedszkolne: trzy oddziały 5-6-latków, jeden oddział 4-latków i jeden oddział 3-latków.
Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo dobrze czują sięw naszej szkole. Biorą udział w wielu uroczystościach organizowanych na terenie szkoły. Przedszkolaki mają do dyspozycji pięć bardzo ładnych sal dostosowanych do ich potrzeb oraz dodatkową salkę do zajęć dydaktycznych. Do sal przylegają dwa duże wewnętrzne place zabaw wyposażone w basen z kulkami oraz duże klocki wykorzystywane do ćwiczenia motoryki dużej. Ponadto przedszkolaki mają możliwość korzystania ze znajdującego się na zewnątrz szkoły placu zabaw "Radosna szkoła", sali widowiskowej oraz sali gimnastyki korekcyjnej.


Baza Szkoły

Szkoła dysponuje:

 • 24 salami lekcyjnymi;
 • 5 salami grup przedszkolnych;
 • salą gimnastyczną;
 • salą gimnastyki korekcyjnej;
 • salą widowiskową;
 • dwiema salami komputerowymi (jedną dla uczniów klas I-III, a drugą dla uczniów klas IV-VIII);
 • gabinet pielęgniarki;
 • stołówką;
 • salą świetlicy szkolnej;
 • biblioteką z czytelnią, wyposażoną dodatkowo w komputery;
 • salą konferencyjną;
 • zewnętrznym placem zabaw "Radosna szkoła";
 • dwoma placami wewnętrznymi "Radosna szkoła";
 • nowo wyremontowanymi boiskami sportowymi.

Budynek wraz z otoczeniem utrzymany jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Niemalże w każdej sali lekcyjnej znajduje się tablica interaktywna i rzutnik.
Dzięki środkom pozyskanym z wygranej w unijnym projekcie w obecnym roku szkolnym stworzyliśmy profesjonalne laboratorium językowe wyposażone w 8 stanowisk pracy ze słuchawkami dla poszczególnych uczniów.
W ostatnich latach wykonano w szkole wiele prac remontowych: przygotowano sale dla dzieci z grup przedszkolnych, zakupiono szafki dla uczniów, służące do przechowywania podręczników szkolnych, doposażono wewnętrzny plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym, zakupiono kilka nowych tablic magnetycznych, zakupiono tablice interaktywne wraz z wyposażeniem, doposażono salę chemii oraz fizyki, zakupiono komputery oraz meble do sal lekcyjnych, wymieniono oświetlenie w części sal lekcyjnych, poza tym wymieniona została posadzka na korytarzach oraz wyremonowane zostały boiska szkolne.

Tworzymy bezpieczną szkołę, przyjazną naszym uczniom, a także ich rodzicom. Zatrudniamy kadrę doświadczoną, wykwalifikowaną, z dużym poczuciem humoru i otwartym na potrzeby dzieci sercem. Zajęcia dydaktyczne prowadzimy w sposób urozmaicony i ciekawy. Zapewniamy interesujące zajęcia dodatkowe wspierające rozwój dzieci, a także zajęcia pomagające zlikwidować ewentualne braki i problemy dydaktyczno-wychowawcze. Stawiamy na integrację i wszechstronny rozwój ucznia: intelektualny, artystyczny, sportowy i społeczny.

Organizujemy dodatkowe zajęcia opłacane przez rodziców:

 • naukę języków obcych, prowadzoną przez przedmioty zewnętrzne,
 • naukę tańców towarzyskiego i nowoczesnego prowadzoną przez zewnętrzne szkoły tańca,
 • zajęcia z robotyki
 • zajęcia artystyczne zdobienia przedmiotów metodą decoupage,
 • zajęcia kaligrafii,
 • naukę gry na gitarze.

W celu podniesienia poziomu kształcenia nauczyciele realizują autorskie programy jakościowe dotyczące nauki języka niemieckiego, nauki programowania, a w klasach integracyjnych wyrównywania poziomu umiejętności matematycznych.

Uczestniczymy w "Programie dla szkół" Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, współfinansowanym ze środków UE, promującym zdrowe odżywianie. Jest to kontynuacja programów "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole".

W roku szkolnym 2018/2019 realizowaliśmy projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a dotyczył on wsparcia uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne. Projekt ten nosi tytuł "Szkoła na miarę czasów". W ramach projektu szkoła wyposażona została w liczne pomoce dydaktyczne, powstało laboratorium językowe, odbywały się zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dla uczniów zdolnych, kadra pedagogiczna zdobyła kolejne kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych, kursów i warsztatów.

Cel szkoły:

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych i wychowawczych jest przystosowanie uczniów z dysfunkcjami do życia w społeczeństwie poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym dla nich zakresie.
Z uwagi na specyfikę szkoły, a więc funkcjonowanie oddziałów integracyjnych, misją Szkoły Podstawowej nr 45 jest hasło:

"Uczymy się żyć razem, nie obok siebie"


Szkoła nawiązała współpracę z Akademią Tańca Grycmacher, SKO PKO, Kluboksięgarnią FIKA.


Języki
angielski, włoski, niemiecki
Osiągnięcia

Rok szkolny 2019/2020

Konkursy Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - Konkursy przedmiotowe:

 • Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych;
 • Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych;
 • Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych;
 • Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół podstawowych;
 • Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych;

I miejsce, II miejsce i III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Edukacji Wodnej i Żeglarskiej "50 lat Daru Szczecina";

III miejsce drużynowo w Międzyszkolnym Konkursie Edukacji Wodnej i Żeglarskiej "50 lat Daru Szczecina";

Wynik bardzo dobry w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny;

Laureat i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Multitest;

I miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS;

Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego XVII Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego;

I miejsce w XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK;

III miejsce i wyróżnienie dla najlepszego aktora w Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych "Nie zażywam, to wygrywam";

II miejsce w finale w Mistrzostwach Szczecina Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym Chłopców;

I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego organizowanego przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie;

I miejsce w finale Mistrzostw Szczecina w Tenisie Stołowym;

I miejsce w Zawodach Regionalnych w Tenisie Stołowym;

I miejsce w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Drużynowym Dziewcząt;


Rok szkolny 2018/2019

II miejsce i wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorsko-Teatralnym " Miś bawi, uczy i wychowuje";

II miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS;

Tytuł Laureata w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus;

III miejsce w Finale Mistrzostw Szczecina w Tenisie Stołowym;

I i III miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Rady Rodziców w XVI LO w Szczecinie;

I miejsce w Mistrzostwach Szczecina Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym Chłopców;

Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego;

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego;

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego konkursu dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego "Myśląc Ojczyzna";

Wynik bardzo dobry i dobry w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny;

Wynik bardzo dobry i wyróżnienia w Konkursie Kangur Matematyczny;

I, II, III, IV, V miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Szczecinie;

Tytuł Laureata w Olimpusku Wiosennym I-III;

Wyróżnienie w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim;

II miejsce drużynowo w IV Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników;

II miejsce w Zawodach Regionalnych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Tenisie Stołowym;

III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym;


Rok szkolny 2017/2018

II miejsce w Konkursie Pocztówka z Wakacji;

III miejsce w Konkursie "Burza na morzu";

I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego "SMYK";

Tytuł Laureata i Laureata z wyróżnieniem w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus;

Tytuł Laureata i wyróżnienie w Multiteście z przyrody;

Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego;

I miejsce w Rozgrywkach o Mistrzostwo Szczecina w Tenisie Stołowym;

II miejsce w Finale Rozgrywek o Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych;

I miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS;

IV miejsce w Mistrzostwach Biegów Terenowych;

Tytuł Laureata i wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Gramatyczno-Leksykalnym Języka Angielskiego;

I miejsce w Zawodach Regionalnych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Tenisie Stołowym;

Tytuł Laureata Olimpiady Olimpus;

Zakwalifikowanie do etapu wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych;

Tytuł Finalisty w Konkursie Przyrodnik;

Wyróżnienia w Konkursie Galileo;

Finaliści Konkursu Mali Mistrzowie Języka;

Tytuł Laureata I Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu i Bezpieczeństwie;

Laureat Olimpuska wiosennego;

Finalista Konkursu Matematycznego;

Tytuł Laureata i wyróżnienie w Konkursie Kangur Matematyczny;

Wynik bardzo dobry i dobry w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Matematyczny.
Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych.

Koła zainteresowań:

 • matematyczne,
 • języka włoskiego,
 • przyrodnicze,
 • języka niemieckiego,
 • języka angielskiego,
 • informatyczne,
 • literacko-językowe,

Fakultety - przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty:

 • koło matematyczne
 • koło języka polskiego
 • koło języka angielskiego

Inne zajęcia:

 • doradztwo zawodowe,
 • tenis stołowy,
 • lekkoatletyka,
 • flażolety,
 • koło wolontariatu,
 • Szkolne Koło Edukacji Morskiej

Wsparcie uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych poprzez:

 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty w nauce,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia SI,
 • zajęcia Biofeedback,
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wsparcie uczniów przybywających z zagranicy:

 • zajęcia języka polskiego dla obcokrajowców
Dojazd
Autobus linii 75, 53, 60, 80 Tramwaje linii 7, 5, 1, 9 Dojazd z centrum miasta ok. 20 min. środkami komunikacji miejskiej
Kontakty zagraniczne

Utrzymujemy kontakt z teatrem w Schwedt, do którego na spektakle teatralne  wyjężdzają uczniowie uczący się języka niemieckiego.Co roku uczniowie z różnych klas wyjeżdżają na fantastyczną wycieczkę do Tropical Islands pod Berlinem.Klasa 7, ucząca się języka niemieckiego, współpracuje ze szkołą w Niemczech "Conveter Schule Regionalschule mit Grundschule


in Retwisch" (wymiana listowna, komunikatory internetowe).

Drzwi otwarte

5 marca 2020 r.

od godz. 16.30 do godz. 18.30