Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin
Adres
Hoża 25, 71-699 Szczecin
Telefon
914421738
E-mail
sp42@miasto.szczecin.pl
Strona www
http://www.sp42szczecin.neostrada.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 42
 • Szkoła Podstawowa nr 42
 • Szkoła Podstawowa nr 42
 • Szkoła Podstawowa nr 42
 • Szkoła Podstawowa nr 42
 • Szkoła Podstawowa nr 42
 • Szkoła Podstawowa nr 42
 • Szkoła Podstawowa nr 42
 • Szkoła Podstawowa nr 42
 • Szkoła Podstawowa nr 42
 • Szkoła Podstawowa nr 42
 • Szkoła Podstawowa nr 42
 • Szkoła Podstawowa nr 42
Opis

Szkoła Podstawowa nr 42 położona jest w lewobrzeżnej części Szczecina. Dwupoziomowy, otoczony zielenią budynek szkoły znajduje się daleko od ruchliwych ulic. Bazę szkoły stanowi: 14 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa ze stałym dostępem do internetu, biblioteka z Multimedialnym Centrum Informacji, czytelnia wyposażona w sprzęt komputerowy, sala gimnastyczna, a także sala do gimnastyki korekcyjnej i zajęć ruchowych. Posiadamy kompleks boisk „Moje boisko – Orlik 2012” i plac zabaw dla dzieci, zbudowany i wyposażony w ramach programu „Radosna Szkoła”. Świetlica szkolna składa się z 5 pomieszczeń: sali do odrabiania zadań domowych, sali komputerowej i telewizyjnej oraz sal do gier i zabaw. Opiekę w ramach świetlicy szkolnej zapewniamy w godzinach 6.30 - 17.00. Sale lekcyjne znajdujące się na pierwszym poziomie szkoły przeznaczone są dla dzieci z klas 0-III. Drugi poziom szkoły przeznaczony jest dla uczniów z klas IV-VI, z kolei począwszy od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas VII będą pobierali naukę w dodatkowym budynku mieszczącym się przy ul. Hożej 3. Nasza szkoła dysponuje tablicami interaktywnymi i różnorodnymi pomocami dydaktycznymi, które podnoszą atrakcyjność zajęć. Obiekt wewnątrz i na zewnątrz jest monitorowany, co zwiększa bezpieczeństwo przebywających tu uczniów. Wejście do szkoły jest nadzorowane, by nie znalazł się w niej nikt obcy. Od wielu lat przy współpracy z Policją, WORD’em oraz Strażą Miejską przeprowadzamy wiele spotkań mających na celu uwrażliwienie dzieci na zachowanie szczególnego bezpieczeństwa na drodze, bezpiecznych zachowań w szkole i poza nią oraz zastosowaniu zasad bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi. W ostatnim czasie ważnym stało się dla nas również zagadnienie bezpieczeństwa w przestrzeni internetowej. W tym celu przedstawiciele Policji przeprowadzają prelekcje nie tylko dla uczniów, ale również dla rodziców. W 2014 roku zostaliśmy uhonorowani certyfikatem „Bezpieczna szkoła”. „Aktywne przerwy” to działanie, które zostało zainicjowane w bieżącym roku szkolnym, jego celem jest włączenie uczniów klas IV-VI do aktywnego spędzania przerw obiadowych, podczas których nauczyciele uczą tańczyć oraz przeprowadzają zabawy muzyczno – ruchowe. Nad procesem dydaktyczno - wychowawczym czuwa profesjonalna kadra pedagogiczna. Zajęcia lekcyjne trwają od godziny 8.00 do godziny 15.20. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018, w szkole będą działały klasy sportowe o specjalności piłki siatkowej oraz piłki nożnej. Od kilku lat realizujemy program edukacji morskiej, a także miejski „Program powszechnej nauki pływania”; bierzemy również udział w realizacji programu „Cała Polska czyta dzieciom”. Ponadto nauczyciele realizują programy autorskie oraz programy własne. Rokrocznie, planując organizację zajęć pozalekcyjnych, bierzemy pod uwagę wyniki ankiet przeprowadzanych wśród uczniów i rodziców oraz wnioski z ewaluacji prowadzonej w zakresie organizowanych na terenie szkoły zajęć pozalekcyjnych. Celem naszym jest, aby wszystkie dzieci uczęszczające do naszej szkoły miały zapewnione zarówno wsparcie jak i możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Biorąc pod uwagę powyższe na terenie szkoły w bieżącym roku szkolnym działa 28 różnorodnych kół zainteresowań. Nasi uczniowie podczas zajęć pozalekcyjnych nie tylko rozwijają swoje zainteresowania, ale również przygotowują się do udziału w licznych konkursach międzyszkolnym na szczeblu rejonowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w których odnoszą sukcesy. Ponadto wszyscy nauczyciele organizują zajęcia wyrównawcze. Dbając o zapewnienie optymalnego rozwoju wszystkim uczniom, zarówno tym, którzy napotykają pewne problemy w przyswojeniu treści podstawy programowej, jak i tym którzy wykazują uzdolnienia w określonych obszarach: organizujemy pomoc psychologiczno – pedagogiczną, uczniowie korzystają z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych, rewalidacyjnych oraz rozwijających zainteresowania. Otaczamy opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizując im nauczanie indywidualne, a także realizując indywidualne programy nauczania. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w: spektaklach prezentowanych na deskach szczecińskich teatrów, koncertach i audycjach muzycznych organizowanych przez Filharmonię i Zamek Książąt Pomorskich, lekcjach i warsztatach muzealnych. Uwrażliwiając na potrzeby drugiego człowieka bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych. Zmieniamy nawyki żywieniowe dzieci poprzez cykliczne pogadanki, spotkania z dietetykami, lekarzami, znanymi sportowcami, przybliżając naszym uczniom zasady prawidłowego, zdrowego trybu życia. Kuchnia szkolna serwuje codziennie pyszne, zdrowe dwudaniowe obiady, do których dodatkiem są owoce. W szkole zainstalowano źródełko wody, z którego bardzo chętnie korzystają wszyscy uczniowie. Przystąpiliśmy do programów propagujących zdrowe odżywianie: „Dzieciaki – mleczaki” „Witaminowy zawrót głowy”, kontynuujemy również dotychczasowe programy „5 porcji warzyw i owoców lub soku”, „Warzywa i owoce w szkole”, „Szklanka mleka”. Rozpoczęliśmy cykle spotkań ze znanymi sportowcami, których celem jest zachęcenie naszych uczniów do uprawiania sportu i efektywnego spędzania czasu wolnego. Wzięliśmy udział w programie propagującym wśród dzieci aktywność fizyczną, nad którym patronat objęło MEN, w wyniku czego otrzymaliśmy tytuł „Szkoły w ruchu”. Naczelną zasadą przyświecającą nauczycielom naszej szkoły jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Chcemy, aby szkoła kojarzyła się z ciepłem i koleżeństwem. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń naszej szkoły był otwarty, tolerancyjny, odpowiedzialny, samodzielny, aktywny oraz miał poczucie sukcesu.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Jesteśmy organizatorami wielu konkursów międzyszkolnych, które odbywają się cyklicznie już od kilku lat m.in. Maths in English - matematyka po angielsku, Kontra - konkurs taneczny, Konkurs Mitologiczny, Konkurs Znajomości Lektur Szkolnych. Organizujemy również nietypowe imprezy turystyczno - integrujące. Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach organizowanych pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, a także konkursach o zasięgu ogólnopolskim i miejskim, w których osiągają liczne sukcesy. - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR” - Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego MULTITEST – 3 laureatów, 5 wyróżnień - Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego „Olimpus” – 7 laureatów - Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „List do Św.Mikołaja” – 2,3 miejsce Międzyszkolny Konkurs Języka angielskiego „Listen & Read”- 6,8 miejsce - Konkurs Humanistyczny- XIII LO- finaliści - Wojewódzki Konkurs Matematyczny pod Patronatem Kuratora Oświaty – finaliści - „Mali Mistrzowie Języka” - Wojewódzki Konkurs pod Patronatem Kuratora Oświaty – finaliści - Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny – 1 miejsce - Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Pingwin” – wyróżnienie, 8 miejsce w Polsce - Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z elementami Przyrody – KO – finaliści - Międzyszkolny Konkurs na prezentację multimedialną w języku angielskim wyróżnienie - Międzyszkolny Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej – I miejsce (etap miejski), laureat etapu rejonowego - Międzyszkolny Konkurs Językowy „Smyk” – I miejsce indywidualnie i zespołowo - Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-techniczny „Anioł” – 1 miejsce - Międzyszkolny Konkurs „Szczecin – moja mała ojczyzna” – I miejsce - Mistrzostwa Szczecina na Ergometrze wioślarskim – 1,5,6,9 miejsce - Międzyszkolna „Liga Biegowa” – 1,4 miejsce - Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Trójboju Lekkoatletycznym Chłopców – 1 miejsce - Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi – 2,3 miejsce. - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Sporcie – I miejsce zespołowo i indywidualnie. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Burza na morzu” – 3 miejsce - Konkurs językowy Bystre Oko – Sharp Eye – 1 miejsce - Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jak wygląda Pani Jesień?” – 2 miejsce Co roku najlepsi uczniowie otrzymują nagrody w postaci stypendium Prezydenta Miasta Szczecin. Bardzo chętnie uczestniczą w rajdach turystycznych w ramach Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego. Wielokrotnie otrzymaliśmy tytuł najaktywniejszej turystycznie szkoły. Bierzemy też udział w licznych akcjach charytatywnych między innymi w akcji Iskierka radości, i Pełna miska dla schroniska. Podejmujemy liczne działania o charakterze prozdrowotnym i ekologicznym. Nasza szkoła ubiega się o przyjęcie do sieci szkół promujących zdrowie. Dzieci biorą udział w programie „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole” . Szkoła uzyskała tytuły: - Szkoła z klasą - Szkoła w ruchu
Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła jest dobrze przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klas pierwszych. Wszystkie sześciolatki są otoczone fachową opieką doskonale przygotowanej kadry pedagogicznej. Dysponujemy odpowiednimi salami, które są wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła organizuje liczne zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań. Dla dzieci z trudnościami organizowane są zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów i zajęcia logopedyczne. Dzieci z wadami postawy mogą uczęszczać na gimnastykę korekcyjną. Na terenie szkoły działają: - Koło matematyczne „Kangur” - Koło przyrodnicze - SKKT - Koło rękodzieła artystycznego - Koła wokalne - Koło ortograficzne - Koła j. angielskiego - Koła plastyczne - Koło matematyczne „Matma na czwórkę” - Koło miłośników książek - Zajęcia lekkoatletyczne - Koło teatralne - Koło taneczne - Koło gry na flażoletach - Koło plastyczne - Koło Miłośników Bajek Dodatkowo uczniowie biorą udział w programie „Powszechna Nauka Pływania”. W szkole działa Samorząd Szkolny i drużyna zuchowa.
Dojazd
Dojazd od Placu Rodła autobusami komunikacji miejskiej linii 59, 101, 107 lub linią pospieszną A, Dojazd od ulicy Kołłątaja autobusem komunikacji miejskiej linii 63.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2018/2019
75
Dodatkowe cechy