Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin
Adres
KABLOWA 14, 70-895 Szczecin
Telefon
914616550
Fax
914616550
E-mail
sp39@miasto.szczecin.pl
Strona www
www.sp39.szczecin.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Arkadego Fiedlera w SP-39 w Szczecinie znajduje się w dzielnicy Szczecina ,Załom -na obrzeżach miasta w otoczeniu lasu Puszczy Goleniowskiej, objęta monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym. W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci piecio i sześcio letnich. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na dwie zmiany od godz.8:00 do 16:05 . Od godz. 6:30 do 17.00czynna jest świetlica szkolna . Działa również świetlica środowiskowa od 16:00 - 20:00 Dzieci mogą korzystać z posiłków obiadowych . Uczniowie w klasach I-III otrzymują bezpłatnie mleko i owoce. Uczniowie szkoły mają do dyspozycji nowoczesną, pełnowymiarową halę sportową z zapleczem sanitarnym. Na poziomie klas V-VIII tworzone są klasy sportowe o profilu mini piłki siatkowej. Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce i w rozgrywkach sportowych  na terenie Szczecina, województwa i kraju Szkoła posiada pracownię informatyczną z dostępem do internetu oraz bogato wyposażoną w księgozbiór bibliotekę szkolną z multimedialnym centrum informacyjnym, bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne. Wszyscy uczniowie w szkole objęci są opieką pielęgniarki szkolnej, pedagoga szkolnego i objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach której prowadzone są zajęcia : logopedyczne, wyrównawcze, rewalidacyjne, kompensacyjne. Działa bardzo prężnie Samorząd Uczniowski, który jest organizatorem wielu imprez, uroczystości, akcji na terenie szkoły. W szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Więcej informacji o szkole na stronie www.sp39.szczecin.pl
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły zajmują bardzo wysokie lokaty w konkursach matematycznych ,, KANGUR" , ,ALFIK " i ,,MAT" oraz konkursach humanistycznych i wiedzy przyrodniczej organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty Uczestnikami konkursów są wszyscy uczniowie naszej szkoły na poziomie I i II-ego etapu edukacyjnego. Osiągamy znaczące sukcesy w zawodach i rozgrywkach sportowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych miasta Szczecina. Notujemy systematyczny wzrost jakości nauczania. Co roku wielu uczniów otrzymuje Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina za szczególne osiągnięcia w nauce.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Zajęcia prowadzone są atrakcyjnymi metodami i bardzo ciekawe. W trakcie pobytu w szkole dzieci korzystają z sali zabaw, placu zabaw i sali gimnastycznej.
Zajęcia pozalekcyjne
W ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania uczniowie kl.II i III uczestniczą w zajęciach na basenie. W godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia pozalekcyjne kół zainteresowań, zajęć sportowych, kół przedmiotowych, zajęć turystyczno - krajoznawczych, zespołu gitarowego. Uczniowie naszej szkoły redagują gazetkę szkolną ,,ARKADY" Na terenie szkoły działa UKS ,,Kasztanek" Organizowane są wyjazdy uczniów na ,,Zielone Szkoły " obozy sportowe i wędrowne.
Dojazd
autobus miejski 77, 896  i pospieszny ,,C"
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2018/2019
50
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe