Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 37
Adres
Rydla 6, 70-783 Szczecin
Telefon
91 46 68 460, 91 46 29 486
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Janusz Cymerman
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Budynek szkoły.
 • Bubynek szkoły.
 • Widok szkoły nocą.
 • Kącik patrona szkoły
 • Sala zabaw
 • Hala sportowa
 • Aula szkolna
 • Aula
 • Pracownia komputerowa
 • Świetlica
 • Świetlica
 • Biblioteka
 • Stołówka
 • Gabinet pielęgniarki
 • Gabinet stomatologiczny
 • Festyn rodzinny
 • Plac zabaw Wesoła Szkoła.
 • Plac zabaw.
 • Plac zabaw.
 • Szkoła widziana z lotu ptaka.
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie od początku swego istnienia rozwija u uczniów samodzielność, uczucia i wyobraźnię. Dzięki wspólnej pracy nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupach rówieśniczych. Nasi uczniowie pochodzą przede wszystkim z Osiedla Słonecznego oraz coraz częściej z podszczecińskich miejscowości . Szkoła liczy ponad 1000 uczniów w klasach 1-8 oraz 6 grup w punkcie przedszkolnym. Kadra pedagogiczna liczy 100 wykwalifikowanych nauczycieli. Szkoła posiada nowoczesną bazę, która daje olbrzymie możliwości organizacji pracy dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczej. Obiekt jest monitorowany zarówno w środku jak i na zewnątrz. Posiada 46 sal lekcyjnych, 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, 3 świetlice dla klas 1-4 z salami audiowizualnymi (godz. pracy 6.30- 17.00), salę gier i zabaw „Tornado” oraz bibliotekę składającą się z dwóch niezależnych pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. Jest ona w pełni skomputeryzowana. Szkoła dysponuje nowoczesną aulą oraz zapleczem sportowym, na które składa się hala sportowa, sala gimnastyki korekcyjnej i kompleks boisk oraz Miasteczko Ruchu Drogowego. A oto nasza oferta edukacyjna: • W oddziałach przedszkolnych realizujemy program zapewniający dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. • Edukacja wczesnoszkolna rozszerzona jest o klasy z rozszerzonym językiem obcym: angielską, niemiecką i lingwistyczną, które pracują w oparciu o programy autorskie. • W klasach 4-6 tworzone są oddziały z rozszerzonym językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim. Dajemy również możliwość rozwijania uzdolnień ruchowych w klasach piłki nożnej, piłki ręcznej. • Każdy uczeń może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania poprzez udział w zajęciach popołudniowych: językowych, plastycznych, ekologicznych, dziennikarskich, teatralnych, sportowych, matematycznych, informatycznych, muzycznych. • Działają w szkole organizacje: Samorząd Uczniowski, Koło Edukacji Morskiej, PCK, LOP, SKKT. • Księgozbiór biblioteki liczy 30 tys. woluminów. Jest on systematycznie wzbogacany zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli. Biblioteka posiada również bogatą filmotekę, dysponuje również pomieszczeniem multimedialnym z tablicą interaktywną i komputerami . Nauka i rozwój uczniów wspomagane są przez zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, i zajęcia wyrównawcze. Uczniowie mogą korzystać z opieki pedagoga, psychologa i logopedy. Opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka szkolna. Wspólnie tworzymy tradycje naszej szkoły organizując corocznie: • Pasowanie na Ucznia - Marynarza • Ogólnopolskie Turnieje Piłki Ręcznej • Święto Patrona • Festyn Rodzinny • Dni Kultury Języków Obcych • Omnibus dla klas I-III • Turniej Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej • Turniej Humanistyczny • Matematyczny Kangur i Alfik • Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej • Turniej Marynistyczny „Każdy może kochać morze” • Konkurs piosenki żeglarskiej i szantowej.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
 Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty; Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez XIII LO w Szczecinie pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty; Laureaci, uczniowie z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieni w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „ Kangur”; Laureaci i nagrodzeni w ogólnopolskich konkursach „Alfik Humanistyczny”, „ Alfik Matematyczny”, „Olimpus”; „Omnibus” i innych. 1. miejsca w międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich turniejach i igrzyskach piłki ręcznej dziewcząt i chłopców; Czołowe miejsca w ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich zawodach lekkoatletycznych dziewcząt i chłopców; 1. miejsca w międzynarodowych, wojewódzkich turniejach piłki nożnej chłopców;  Pierwsze sukcesy w zawodach pływackich. OD WIELU LAT UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY OTRZYMUJĄ NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła jest dobrze przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klas pierwszych. Zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz pedagoga i psychologa. Dysponujemy odpowiednimi salami, które są wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Lekcje odbywają się w wydzielonym skrzydle szkoły. Trwają do godziny 14.30. Stwarzamy dzieciom w świetlicy szkolnej optymalne warunki do odpoczynku i zabawy (czas pracy świetlicy 6.30-17.00).
Zajęcia pozalekcyjne
Koła zainteresowań: koło humanistyczne, koło matematyczne, koło informatyczne, koło języka angielskiego, koło języka niemieckiego, koło języka hiszpańskiego, koło pracy z uczniem zdolnym, koło dziennikarskie, gazetka szkolna Morskie wieści, koło teatralne, koło plastyczne, SKS dla klas IV - VI, Koło Edukacji Morskiej, PCK, koło Ligi Ochrony Przyrody, Samorząd Uczniowski, SKKT; Opieka medyczna: pielęgniarka szkolna. Dostęp do Internetu: tak (łącze szerokopasmowe); 3 sale komputerowe i centrum multimedialne w czytelni szkolnej; Wyżywienie: stołówka szkolna, sklepik; Obiekty sportowe: sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej, boiska sportowe, siłownia, Miasteczko Ruchu Drogowego;
Dojazd
Komunikacja miejska kursująca na osiedle Słoneczne Autobusy pośpieszne: B, E Autobusy: 54, 65, 66, 77 (dokładna lokalizacja w zakładce dojazd na stronie szkoły)
Drzwi otwarte
Na stronie internetowej szkoły sp37.szczecin.pl przedstawiamy ofertę szkoły na kolejny rok szkolny 2023/2024