Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 35
Adres
Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
Telefon
914422465
Fax
914422465
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 35
  • Szkoła Podstawowa nr 35
  • Szkoła Podstawowa nr 35
Opis
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II znajduje się na osiedlu Książąt Pomorskich w szczecińskiej dzielnicy Niebuszewo. Obecnie uczy się tu niemal tysiąc uczniów. Pracujemy w systemie dwuzmianowym. Uczniowie korzystają na co dzień z następujących obiektów sportowych: hala sportowa, boisko „ORLIK” trzy place zabaw dla dzieci siłownię pod chmurką. Mają też możliwość korzystania z obiektów rekreacyjnych, ścieżki dydaktycznej i „zielonej klasy” na terenach należących do szkoły. Dzieci z oddziałów I – IV korzystają z opieki świetlicowej w godzinach od 7.00 do 17.00. Mają do dyspozycji trzy sale świetlicowe, z których korzystają zgodnie z kryterium wieku. Uczniowie są bardzo zadowoleni ze stołówki szkolnej, która oferuje urozmaicone, zdrowe, smaczne dwudaniowe obiady z deserem. Szkoła dysponuje trzema salami komputerowymi i biblioteką wyposażonej w sprzęt multimedialny. Nauczyciele dbają, aby w szkole odbywały się uroczystości i imprezy o charakterze rodzinnym, patriotycznym, a także rozrywkowym. Cyklicznie przygotowujemy wiele uroczystości wewnątrzszkolnych, m. in.: - pasowanie na ucznia; - Święto Patrona; - Osiedlowy Dzień Babci i Dziadka; Organizujemy też cyklicznie działania o większym zasięgu: - Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej dla szkół i przedszkoli miasta Szczecin; - Miejski Konkurs dla dzieci z klas II-III – „W krainie baśni i bajki”; - "Mistrz pióra", - "Mam talent" - Rodzinny Festyn Osiedlowy …i wiele innych. W szkole są prowadzone od klasy I oddziały z poszerzonym językiem angielskim. Uczniowie bardzo chętnie podejmują naukę w klasach sportowych: - w klasach I – III - gimnastyka artystyczna dziewcząt i gimnastyka sportowa chłopców; - w klasach IV – VIII - lekkoatletyka i koszykówka . Potwierdzeniem starań i oddziaływań w zakresie dydaktyki, wychowania i profilaktyki są przyznane naszej szkole certyfikaty: - Szkoła z Klasą; - Szkoła Przyjazna Uczniom; - Bezpieczna Szkoła. Nasi uczniowie zdobywają tytuły finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych, otrzymują stypendia Prezydenta Miasta Szczecin.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Liczne nagrody i wyróżnienia zdobywa chór szkolny. Wielkimi sukcesami cieszy się szkolny teatrzyk „Puchatek”, m. in. posiada tytuł Laureata w Miejskim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych. Przedstawienia „Puchatka” można oglądać na deskach Sceny Amatora w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Recytatorzy kilkakrotnie zdobyli tytuły laureatów Małego Konkursu Recytatorskiego na poziomie wojewódzkim. Sportowcy osiągają sukcesy indywidualnie i w grach zespołowych na poziomie miasta, województwa i Polski. Szkolne Koło LOP wielokrotnie zajęło pierwsze miejsce w konkursie na „Najaktywniejsze Koło LOP” w województwie zachodniopomorskim. Staramy się zapewnić w szkole serdeczną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Pragniemy, aby każdy z naszych uczniów wiedział, że jest dla nas ważny, chętnie uczestniczył w życiu szkoły i osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości
Sześciolatek w pierwszej klasie

Zajęcia pozalekcyjne
W szkole realizowana jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. W klasach I-III dzieci mogą brać min. udział w następujących zajęciach: teatralnych, plastycznych, językowych, ortograficznych, matematycznych, sportowych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęcia z komputerem. W klasach IV-VIII będą prowadzone koła przedmiotowe: przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, językowe, polonistyczne, historyczne oraz koła zainteresowań, np. : plastyczne, chór szkolny, techniczne, turystyczne. Zawsze cieszą się powodzeniem zajęcia sportowe, np.: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy, zajęcia ogólnorozwojowe, gimnastyka korekcyjna. Szkoła udziela wsparcia rodzicom i uczniom organizując np. zajęcia dla dzieci z dysleksją, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty dla rodziców oraz zajęcia dla uczniów zdolnych. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest corocznie dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski oraz Mini – Samorząd Uczniowski. Nasi uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych, takich jak: „Iskierka Radości”, „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka”. Aktywnie działają na rzecz ekologicznego i zdrowego trybu życia, wspomagają stowarzyszenia i organizacje zajmujące się ochroną środowiska.
Dojazd
Autobus 69, 80 przystanek: Pasterska lub Warcisława, tramwaj 2,12 przystanek Dworzec Niebuszewo, autobusy 101,107,59,F przystanek: Komuny Paryskiej, autobus 68, 82 przystanek: Przyjaciół Żołnierza
Historia
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie działa od 1987 roku na osiedlu Książąt Pomorskich w dzielnicy Niebuszewo. Szkoła prowadzi 4 oddziały przedszkolne i 42 klasy I-VII szkoły podstawowej i 11 klas II-III gimnazjum. W szkole są 3 sale komputerowe i biblioteka wyposażona w sprzęt multimedialny. Obiekty sportowe szkoły: hala sportowa, boisko „ORLIK”, i plac zabaw dla dzieci zbudowany i wyposażony w ramach programu „Radosna Szkoła”. Dzieci z klas 1-4 mogą korzystać ze świetlicy, która jest czynna w godzinach od 7.00 do 17.00. W szkole znajduje się stołówka serwująca pyszne, dwudaniowe obiady z deserem. Tradycyjnie organizujemy następujące imprezy: Ślubowanie klas I; Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej; Jasełka; Konkurs dla dzieci z klas I-II – W krainie baśni i bajki; Osiedlowy Dzień Babci i Dziadka; Powitanie wiosny; Rodzinny Festyn Osiedlowy i wiele innych. W szkole działają klasy realizujące innowacje pedagogiczne: z poszerzonym językiem angielskim. Prowadzone są klasy sportowe o następujących profilach: gimnastyka artystyczna dziewcząt w klasach 1-3, gimnastyka sportowa chłopców w klasach 1-3, lekkoatletyka i koszykówka w klasach IV-VII. Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów, stwarzając im możliwość uczestniczenia w programach edukacyjnych i wychowawczych oraz w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Potwierdzeniem naszych starań i działań są przyznane naszej szkole certyfikaty: Szkoła z Klasą; Szkoła Przyjazna Uczniowi; Bezpieczna Szkoła. Nasi uczniowie zdobywają tytuły finalistów i laureatów konkursów, otrzymują stypendia Prezydenta Miasta Szczecin.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
125
Drzwi otwarte
Termin Dni Otwartych zostanie ustalony po odwołaniu ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych w związku z epidemią COVID-19
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
ZARZĄDZENIE NR 158/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych