Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 35
Adres
Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
Telefon
914422465
Fax
914422465
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 35
  • Szkoła Podstawowa nr 35
  • Szkoła Podstawowa nr 35
Opis

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II znajduje się na osiedlu Książąt Pomorskich w szczecińskiej dzielnicy Niebuszewo. Obecnie uczy się tu ponad tysiąc uczniów. Pracujemy w systemie dwuzmianowym. Uczniowie korzystają na co dzień z obiektów sportowych: hala sportowa, boisko „ORLIK” trzy place zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką. Mają też możliwość korzystania z obiektów rekreacyjnych na terenach należących do szkoły. Dzieci z oddziałów I – IV korzystają z opieki świetlicowej w godzinach od 7.00 do 17.00. Mają do dyspozycji trzy sale świetlicowe, z których korzystają zgodnie z kryterium wieku. Uczniowie są bardzo zadowoleni ze stołówki szkolnej, która oferuje urozmaicone, zdrowe, smaczne dwudaniowe obiady z deserem. Szkoła dysponuje trzema salami komputerowymi i dobrze wyposażoną biblioteką. Nauczyciele dbają, aby w szkole odbywały się uroczystości i imprezy o charakterze rodzinnym, patriotycznym, a także rozrywkowym. Cyklicznie przygotowujemy wiele uroczystości wewnątrzszkolnych, m. in.: - pasowanie na ucznia, Święto Patrona, Osiedlowy Dzień Babci i Dziadka, „Mam talent, Osiedlowy Festyn Rodzinny. Organizujemy też cyklicznie działania o większym zasięgu: Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej dla szkół i przedszkoli miasta Szczecin, Miejski Konkurs dla dzieci z klas II – III „W krainie baśni i bajki” i „Mistrz pióra”, - W szkole prężnie działa koło wolontariatu. W szkole są prowadzone dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Realizujemy międzyoddziałową innowację programową z języka angielskiego w klasach I - VI. Od roku szkolnego 2022/2023 w szkole funkcjonują oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim. Nauka w oddziale dwujęzycznym rozpoczyna się od klasy VII po wcześniejszym zdaniu przez ucznia testu predyspozycji językowych. Przy naborze do klasy dwujęzycznej nie obowiązuje rejonizacja. Uczniowie bardzo chętnie podejmują naukę w klasach sportowych: gimnastyka artystyczna dziewcząt i koszykówka. Potwierdzeniem starań i oddziaływań w zakresie dydaktyki, wychowania i profilaktyki są przyznane naszej szkole certyfikaty: Szkoła z Klasą, Szkoła Przyjazna Uczniom, Bezpieczna Szkoła. Nasi uczniowie zdobywają tytuły finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych, otrzymują stypendia Prezydenta Miasta Szczecin

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Wielkimi sukcesami cieszy się szkolny teatrzyk „Teatrzaki”, m. in. posiada tytuł Laureata w Miejskim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych. Recytatorzy kilkakrotnie zdobyli tytuły laureatów Małego Konkursu Recytatorskiego na poziomie wojewódzkim. Sportowcy osiągają sukcesy indywidualnie i w grach zespołowych na poziomie miasta, województwa i Polski. Staramy się zapewnić w szkole serdeczną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Pragniemy, aby każdy z naszych uczniów wiedział, że jest dla nas ważny, chętnie uczestniczył w życiu szkoły i osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole realizowana jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. W klasach I - III dzieci mogą brać min. udział w następujących zajęciach: teatralnych, plastycznych, ortograficznych, matematycznych, sportowych, turystycznych. W klasach IV - VIII prowadzone są liczne koła przedmiotowe. Szkoła udziela wsparcia rodzicom i uczniom organizując np. zajęcia dla dzieci z dysleksją, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjnych, zajęcia terapeutyczne, warsztaty dla rodziców oraz zajęcia dla uczniów zdolnych. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest corocznie dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski oraz Mini – Samorząd Uczniowski. Nasi uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych, takich jak: „Iskierka Radości”, „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka”. Aktywnie działają na rzecz ekologicznego i zdrowego trybu życia, wspomagają stowarzyszenia i organizacje zajmujące się ochroną środowiska.

Dojazd
Autobus 69, 80 przystanek: Pasterska lub Warcisława, tramwaj 2,12 przystanek Dworzec Niebuszewo, autobusy 101,107,59,F przystanek: Komuny Paryskiej, autobus 68, 82 przystanek: Przyjaciół Żołnierza
Historia

Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie funkcjonuje od 1987 roku na osiedlu Książąt Pomorskich w dzielnicy Niebuszewo.

W 2008 roku otrzymała imię Jana Pawła II.

W latach 1987 - 2004 funkcję dyrektora pełniła Pani Regina Czernikiewicz.

Od 2004 roku do chwili obecnej dyrektorem jest Pani Iwona Sobczyńska.

W latach 1999-2009 w części budynku mieściło się Gimnazjum nr 12 im. Stanisława Lema.

Od 2017 roku w budynku B w specjalnie wydzielonej części funkcjonują oddziały przedszkolne.

Szkoła od początku istnienia zapewnia wysokie standardy kształcenia, czego dowodem są wybitne osiągnięcia uczniów i czołowe lokaty w rankingach.

Absolwenci szkoły kontynuują naukę w renomowanych szkołach średnich, kończą prestiżowe uczelnie i przynoszą chlubę szkole zostając artystami, dziennikarzami, inżynierami, lekarzami, prawnikami czy politykami.

W organizowanym od ponad XX lat Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej pierwsze estradowe kroki stawiały ogólnopolskie gwiazdy, a tworzony przez społeczność szkolną festyn osiedlowy wpisał się na stałe w kalendarz imprez lokalnych stając się zwiastunem wakacji.

Nasza szkoła ciągle się zmienia:

1 września 1987 Szkoła Podstawowa nr 35 rozpoczyna działalność w budynku D,

1988 - szkoła zajmuje dwa niepołączone pawilony,

1989 - do budynku D zostaje dołączony kolejny pawilon (budynek C)

1990 - powstaje budynek A 3 (z salą konferencyjną, taneczną i częścią administracyjną) łączący szkołę,

1995 - do użytku zostaje oddana nowoczesna aula mogąca pomieścić na widowni kilkaset osób (budynki A1 i A2),

2000 - zakończenie budowy hali sportowej z trzema sektorami, pełno wymiarowym boiskiem do koszykówki i trybunami na ponad 300 osób,

2006 - uczniowie otrzymują stołówkę szkolną,

2011 - do dyspozycji uczniów i całego osiedla zostaje oddany kompleks boisk sportowych Moje boisko- Orlik 2012,

2012 - otwarcie palcu zabaw "Radosna szkoła" i siłowni pod chmurką,

2013 - 2015 - rozbudowa placu zabaw,

2016 - budowa miejsca ćwiczeń street workout,

2017 - budowa placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych,

2018 - budowa bezpiecznego, oświetlonego parkingu dla szkoły i mieszkańców osiedla,

2020 - termomodernizacja obiektu, montaż paneli fotowoltaicznych,

2021 - budowa wiat rowerowych ...

NASTĘPNE ROZDZIAŁY NASZEJ HISTORII DOPISZEMY RAZEM Z WAMI!!!

Drzwi otwarte

Zapraszamy na Dni Otwarte dla przyszłych uczniów klas I - 27.02.2023 r. o godz. 17:00-19.00

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
125
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sp35@sp35.szczecin.pl
Telefon jednostki przetwarzającej dane
+48 914422465
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie ul. Świętoborzyców 40 71-665 Szczecin
Adres email IODO
IOD@SPNT.PL
Telefon IODO
+48 918522093
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
ZARZĄDZENIE NR 40/24 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym