Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 3
Adres
REYMONTA 23, 71-276 Szczecin
Telefon
914873032
Fax
914873032
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Joanna Czyż
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Plac zabaw
  • Szkoła Podstawowa nr 3
  • Nowe boisko
  • Szkoła Podstawowa nr 3
  • Warsztaty medyczne
  • Cztery pory roku na świetlicy szkolnej
  • Malowana świetlica
  • Roztańczona świetlica
  • Światowy Dzień Przywracania Czynności Życiowych
  • Teart z wizytą na półkolonii
Opis
Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Słowackiego znajduje się w dzielnicy Pogodno. Lokalizacja w cichej, starej dzielnicy oraz oddalenie od głównych, ruchliwych ulic gwarantują bezpieczeństwo i stwarzają miłą atmosferę. Placówka funkcjonuje od ponad 70 lat, a jej renoma w środowisku lokalnym budowana jest na bazie doświadczenia, zwyczajów i tradycji. Należą do nich rytuały związane z ze sztandarem, pasowanie pierwszoklasistów, wpis do złotej księgi absolwentów, uroczyste apele, listy gratulacyjne dla rodziców najlepszych uczniów kończących szkołę. Szkoła bezpieczna Budynek zamknięty i zabezpieczony , dozór całodobowy (system kamer – monitoring zewnętrzny) Opieka pielęgniarki Sale lekcyjne dzieci młodszych znajdują się na innym piętrze Osobne toalety dla dzieci starszych i młodszych Wsparcie szkolnego pedagoga Dyżurujący nauczyciel na każdym piętrze Szkoła należy do sieci placówek promujących zdrowie, z czym wiążą się liczne imprezy sportowe, pikniki, festyny, wyjazdy na „zielone szkoły”. Mimo siedemdziesięcioletniego stażu jesteśmy szkołą nowoczesną , która cały czas się rozwija. Sale lekcyjne są wyposażone w tablice interaktywne. Nauczyciele stosują innowacyjne metody nauczania, które umożliwiają uczniom wszechstronny rozwój i osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach. Jako jedna z pierwszych szkół w Szczecinie, utworzyliśmy w 2006 klasę z innowacją pedagogiczną pt: „Przygoda z językiem angielskim”. Łatwość, z jaką dzieci przyswajają naukę języka angielskiego, zainspirowała nas do zorganizowania konkursu, w którym dzieci będą mogły wykazać się nabytym słownictwem. Konkurs SPELLING MASTER rozbudza w dzieciach chęć publicznego prezentowania swoich umiejętności oraz wiedzy, doskonali umiejętności językowe, jakim jest poprawne literowania, rozwija zainteresowania językiem angielskim oraz motywuje do nauki języków obcych poprzez rówieśnicze współzawodnictwo. CHECK YOUR ENGLISH jest drugim międzyszkolnym konkursem, w którym uczniowie zyskują dużo pewności siebie, niezbędnej w codziennym życiu młodego człowieka, kształtującej jego charakter. Nauka języka obcego jest doskonałym ćwiczeniem intelektualnym, która przynosi wymierne korzyści: ćwiczy pamięć, poprawia zdolność koncentracji, zwiększa poziom kulturalnego obycia, ale przede wszystkim pozwala spojrzeć na świat z punktu widzenia innej kultury. Otoczenie szkoły pozwala na rekreację podczas przerw. Uczniowie klas starszych mogą korzystać z siłowni na wolnym powietrzu, a młodsi z placu zabaw. Nowoczesne boisko do koszykówki oraz bieżnia i stanowisko do skoku w dal uatrakcyjniają lekcje wychowania fizycznego, a miasteczko ruchu drogowego ułatwia naukę zasad poruszania się po drogach i zdobycie karty rowerowej. Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-16.10 Szkoła bezpieczna Budynek zamknięty i zabezpieczony , dozór całodobowy (system kamer – monitoring zewnętrzny) Opieka pielęgniarki Sale lekcyjne dzieci młodszych znajdują się na innym piętrze Osobne toalety dla dzieci starszych i młodszych Wsparcie szkolnego pedagoga Dyżurujący nauczyciel na każdym piętrze
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Nasze sukcesy Laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich z j.angielskiego, j.polskiego, matematyki, przyrody, historii organizowanych przez XIII LO, V LO, GIM KATOLICKIE oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wysokie lokaty w rankingu szczecińskich placówek
Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła nasza zapewni Twojemu sześcioletniemu dziecku edukację szkolną w komfortowych i optymalnych warunkach. Otoczone zostanie ono wszechstronną opieką dydaktyczną i wychowawczą, którą zapewnia kadra o wysokich kwalifikacjach w pracy z dziećmi. Wszechstronne sale, nowoczesne środki dydaktyczne - miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych; place zabaw, miejsca rekreacji to atuty naszej szkoły. Treść programu oraz sposób i tempo jego realizacji jest dostosowana do indywidualnych możliwości ucznia - czas trwania zajęć edukacyjnych i ich intensywność oraz długość przerw są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Oferujemy również opiekę świetlicową(w grupach nie większych niż 25 uczniów) oraz zajęcia pozalekcyjne (rozwijające zainteresowania, wspierające rozwój dziecka).
Zajęcia pozalekcyjne
Oferujemy następujące zajęcia dla uczniów SP nr 3: Matematyka dla uczniów uzdolnionych; Język polski dla uczniów uzdolnionych; Koło teatralne; Gimnastyka korekcyjna; Zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. I-III oraz IV-VII; Zajęcia logopedyczne; Zajęcia z edukacji komputerowej; Koło historyczne; Zajęcia sportowe –SKS, Zespół muzyczny; Koło czytelnicze; Koło polonistyczne; Koło matematyczne; Koło ortograficzne; Koło dziennikarsko- fotograficzne; Koło plastyczne; Koło języka angielskiego Innowacja pedagogiczna – kultura krajów anglojęzycznych; Dodatkowo karate, nauka języków obcych prowadzona przez Szkołę Językową Esperanta pływalnia na SDS Zajęcia taneczne – szkoła tańca Astra.
Dojazd
> pieszo > tramwaj 1,9 i 5, 7 > autobus 67 > samochód
Historia
Dzieje naszej szkoły, usytuowanej w dzielnicy Pogodno, rozpoczęły się w roku 1927. Wtedy to w magistracie niemieckiego Szczecina zatwierdzono plany architektoniczne budynku i rozpoczęto budowę. Pierwsze zajęcia lekcyjne mogły się odbyć w nowo oddanym gmachu w 1937 roku. Trwały krótko, bo do 1944 roku, kiedy działania wojenne uniemożliwiły dalszą naukę. Potem nastąpiły bombardowania i wielotygodniowe walki o Szczecin. 26 kwietnia 1945 roku miasto zostało wyzwolone. Od tego momentu notowane są polskie dzieje szkoły. Po raz pierwszy 2 listopada 1945 roku dzwonek szkolny obwieścił inaugurację roku szkolnego 1945/46 w polskim Szczecinie. Tego dnia naukę w szkole rozpoczęło tylko 16 uczniów, ale pod koniec roku szkolnego istniało już kilkanaście oddziałów. Pierwszym kierownikiem został pan Leon Grzywacz. Szkoła Podstawowa nr 3 w pierwszych latach swojego istnienia przechodziła zmienne koleje losu. Od początku współistniały dwa budynki przy ulicy Reymonta. Jeden z nich, położony w głębi, drugi budynek, mniejszy, stojący tuż przy ulicy. Przez wiele lat działalności kilkakrotnie zmieniano jej numerację i lokalizację. Placówka otrzymała kolejno numery: 3, 10, by powrócić do pierwotnie nadanego. W 1995 roku obchodziliśmy 50 – lecie „trójki”. Były chwile wesołe i smutne. Ze łzą w oku wspominano ludzi, którzy już od nas odeszli, a mieli niemały wpływ na rozwój tej placówki. W roku - 2015 obchodziliśmy kolejny jubileusz – 70 lat SP 3. Ostatnie dwudziestolecie w historii szkoły, a i całej oświaty, to czas burzliwych przemian.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
48
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe