Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 28
Adres
Piaseczna 40, 70-892 Szczecin
Telefon
914666051
Fax
914666051
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jolanta Małecka
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • dzieci próbują swoich sił jako aktorzy
 • sadzenie magnolii przez uczniów kończących szkołę to wieloletnia tradycja
 • szkolne uroczystości uświetniają występy wszystkich uczniów młodszych i starszych
 • kształtujemy postawy patriotyczne
 • odkrywamy nowe talenty i umiejętności
 • aktywnie uczestniczymy w życiu naszego miasta
 • uczymy również poprzez zabawę
 • wspólnie troszczymy się o środowisko naturalne
 • promujemy aktywny wypoczynek
 • realizujemy projekty edukacyjne, dzięki którym młodsi uczniowie uczą się od starszych
Opis
Szkoła położona w otoczeniu Puszczy Bukowej. W jej obwodzie znajdują się osiedle Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce. Zajęcia w szkole obywają się w systemie jednozmianowym. W godzinach 6:30 -17:00 funkcjonuje świetlica szkolna oddzielnie dla młodszych i starszych dzieci; Szkoła posiada bibliotekę, salę teatralną, salę komputerową, bezprzewodowy Internet, dobrze wyposażone sale lekcyjne, stołówkę szkolną (obiady dostarcza firma catteringowa), sklepik oraz gabinet medyczny - opieka pielęgniarki. Zajęcia sportowe odbywają się w sali gimnastycznej, sali do gimnastyki korekcyjnej, a dla uczniów klas młodszych również w sali zabaw. Szkoła posiada boiska sportowe oraz siłownię na świeżym powietrzu. Uczniowie klas młodszych mogą korzystać z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na placach zabaw. W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole realizowane są zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Placówka realizowała projekty EFS "Moja szkoła-moją szansą", "Im więcej wiem, tym więcej osiągnę", "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III",  "Pomorze Zachodnie", "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół". Obecnie uczestniczy w programie Nauczanie języka sąsiada - INTERREG VIa oraz projekcie rządowym "Laboratoria Przyszłości", w ramach którego utworzono pracownię gospodarstwa domowego. Po raz kolejny wzbogaciliśmy również szkolny  księgozbiór dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Nasi uczniowie biorą cyklicznie udział w różnorodnych programach profilaktycznych m.in.,,Szkoła bez przemocy”, ,,Czytamy Razem", "Uczymy uczyć się", "Mleko, owoce i warzywa w szkole". W szkole organizowane są również zajęcia pozalekcyjne rozwijające ich zainteresowania. Kadrę szkoły stanowią nauczyciele przedmiotowcy, pedagodzy, psycholog, specjaliści pedagogiki wczesnoszkolnej, logopeda. W szkole działa Samorząd Uczniowski oraz Klub Wolontariusza. Co roku w ramach obchodów Dnia Patrona organizowany jest wspólnie z PTTK Rajd im. B. Czwójdzińskiego. Obiekt chroniony, monitorowany.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Mamy finalistów różnych konkursów m.in. "Kangur", " Alfik", konkursów przedmiotowych z języka polskiego, matematyki, języków obcych, biologii, chemii, przeglądów muzycznych i zwycięzców zawodów sportowych. Corocznie za wybitne osiągnięcia dydaktyczne nasi uczniowie otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła jest dostosowana i odpowiednio wyposażona do potrzeb dzieci młodszych. Zajęcia dla uczniów z klas I-III odbywają się na parterze, w wydzielonej części budynku. Zapraszamy dzieci siedmioletnie do podjęcia nauki w klasie pierwszej.
Zajęcia pozalekcyjne
Placówka rozwija zainteresowania i zdolności dzieci. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych zajęciach pozalekcyjnych. W szkole działają m.in.koła: muzyczne, plastyczne, kulinarne, teatralne, języka angielskiego i niemieckiego, przyrodnicze, biologiczno-chemiczne, matematyczne, SKKT i SKS. Szkoła wspiera również uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas zajęć wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych oraz konsultacji przedmiotowych. Prężnie działa Klub Wolontariusza, który włącza się w organizację akcji charytatywnych np.: "Góra Grosza", Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i in. W szkole organizowane są różnorodne przedsięwzięcia i projekty m.in. Tydzień Matematyczny, Tydzień Językowy, turnieje sportowe, rajdy piesze i rowerowe, wycieczki. Nasi uczniowie trenują piłkę nożną w OKS Iskierka i tenis stołowy w UKS "13".
Dojazd
Autobusy nr 72 i 79
Historia
W latach 2007 - 2017 Szkoła Podstawowa Nr 28 wraz z Gimnazjum Nr 39 stanowiły Zespół Szkół Nr 11. Od września 2017 r. jesteśmy Szkołą Podstawową Nr 28 im. Bolesława Czwójdzińskiego.

Drzwi otwarte

Dzień Otwarty organizujemy w dniu 7 marca 2024 r.  w godzinach 16:30-18:30. Zapraszamy dzieci 6 i 7-letnie wraz z rodzicami na wycieczkę po szkole oraz spotkanie z nauczycielami.


Adres email IODO
iod@spnt.pl
Telefon IODO
091 8522093
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
50
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe