Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 20
Adres
Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin
Telefon
914821621
Fax
914821621
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Zbigniew Mytkowski
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła
 • Szkoła Podstawowa nr 20
 • Szkoła Podstawowa nr 20
 • Szkoła Podstawowa nr 20
 • Szkoła Podstawowa nr 20
 • Konkurs na najciekawszą dynię
 • Akwarium szkolne
 • Ogródek szkolny
 • Apel szkolny
 • Cichy zakątek
 • Cichy zakątek
 • Laboratoria przyszłości
 • Wiata edukacyjna
 • Galeria prac uczniowskich
 • Galeria prac
 • Galeria prac uczniowskich
Opis

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. J. Twardowskiego w Szczecinie jest placówką z 73-letnią historią. Mury naszej szkoły opuściły tysiące absolwentów. Dzisiejsza Dwudziestka świetnie radzi sobie z wyzwaniami, jakie niesie współczesny, szybko zmieniający się świat. Jesteśmy szkołą kameralną, w której panuje niezwykły klimat. Tutaj każda zasmucona buzia dziecka wywoła niepokój i troskę nauczyciela. Starannie dobrana kadra pedagogiczna czuwa nad harmonijnym rozwojem wszystkich uczniów, którzy osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości. Nasi absolwenci doskonale radzą sobie w renomowanych liceach i technikach Szczecina.


Kadra pedagogiczna szkoły:

Pracę nauczycieli naszej szkoły cechuje: indywidualne podejście do każdego ucznia, rozwijanie potencjału uczniów, poprzez zachęcanie ich do aktywności w kołach zainteresowań, udziału w różnego rodzaju konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą. Nauczyciele systematycznie biorą udział w szkoleniach i warsztatach, podnosząc swoje kompetencje zawodowe. W procesie dydaktycznym i wychowawczym stosują zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne metody nauczania i wychowania. Wśród uczniów szkoły staramy się wzbudzać poczucie sprawczości, poprzez wdrażanie inicjatyw samorządu szkolnego: "mały samorząd" kl. I-III, "duży samorząd" kl. IV - VIII.

Od roku szkolnego 2021/2022 w ramach budżetu uczniowskiego, uczniowie sami decydują o wydatkowaniu określonej kwoty pieniędzy na wybrany cel.

Starannie opracowany regulamin przydzielania punktów wzmacnia pozytywne zachowania uczniów, motywuje ich do działania.


Uczniom oferujemy:

- salę sportową, siłownię, salkę fitness, kompleks boisk Orlik 2012,

- wykorzystanie w procesie dydaktycznym technologii informatyczno - komunikacyjnej (TIK), poprzez prowadzenie zajęć informatyki w sali komputerowej z 24 nowymi komputerami, wykorzystanie tablic interaktywnych, specjalistycznych monitorów w każdej sali, praca z tabletami i e-bookami. Przy bibliotece szkolnej funkcjonuje salka multimedialna z 10 stanowiskami. Dzięki inicjatywie rodziców i samorządu szkolnego podczas przerw uczniowie mogą przebywać w strefie relaksu.

- świetlicę czynną od 6:30 – 16:30,

- pracownię do nauki języków obcych,

- wydzieloną, przytulną strefę przedszkolaka z oddzielnym wejściem,

- wydzieloną, przyjazną strefę edukacji wczesnoszkolnej z oddzielnym wejściem,

- pracownie specjalistyczne wyposażone w monitory, tablice interaktywne,

- wyremontowaną i zmodernizowaną kuchnię i stołówkę,

- bibliotekę szkolną z czytelnią,

- automaty ze zdrowymi przekąskami i napojami,

- zmodernizowany i doposażony w roku 2022 plac zabaw,

- innowacyjne programy nauczania,

- specjalistyczną pracownię w ramach której uczniowie nabywają umiejętności w posługiwaniu się drukarką 3D, sprzętem do rejestrowania, obróbki obrazu i dźwięku, dronami i innym sprzętem zakupionym w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.


Zapewniamy uczniom kompleksową opiekę: pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, specjalistów terapii pedagogicznej, muzykoterapii, pielęgniarki szkolnej. Szkoła uczestniczy w wielu programach m.in. „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Bezpieczna szkoła, program rządowy: "Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dzieci".


Od 2020 r. w szkole prężnie działa koło dziennikarskie w ramach, którego uczniowie redagują gazetkę szkolną Dwudziestka.

Poprzez różnorodne inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu uczniowie edukacji wczesnoszkolnej jak i klasy IV - VIII z wielkim zaangażowaniem włączają się w różnorodne akcje charytatywne.


W okresie przedświątecznym organizowany jest, cieszący się wielkim zainteresowaniem festyn Bożonarodzeniowy podczas, którego uczniowie wraz z rodzicami przygotowują stoiska z artykułami i potrawami świątecznymi. Za zebrane podczas ostatniego festynu środki prezydium Rady Rodziców podjęło uchwałę w sprawie zakupu wiaty do prowadzenia zajęć ekologiczno-przyrodniczych na świeżym powietrzu.


Uczniowie klas IV i V rokrocznie przystępują do egzaminu na kartę rowerową. W roku 2021/2022 do egzaminu przystąpiło ponad 100 uczniów i wszyscy uzyskali pozytywny wynik. Egzamin odbywał się pod nadzorem przedstawicieli Policji.


W roku szkolnym 2024/2025 planujemy utworzenie 1 oddziału przedszkolnego i 3 oddziałów klas pierwszych.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

    Uczniowie naszej szkoły biorą udział w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, w których uzyskują tytuły finalistów i laureatów. Corocznie uczniowie różnych poziomów klas biorą udział w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur, uzyskując wiele wysokich lokat i wyróżnień. W ramach wychowania patriotycznego i przybliżenia współczesnej historii Polski, uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach organizowanych przez IPN. Wiedzę i umiejętności nabyte podczas lekcji i w trakcie zajęć pozalekcyjnych konfrontują, biorąc udział w licznych konkursach organizowanych na terenie szkoły, miasta , województwa, w konkursach i festiwalach ogólnopolskich uzyskując czołowe lokaty i wyróżnienia. Najważniejsze to:

Police 2019r. I miejsce w XLVIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno -Krajoznawczym w kategorii szkół podstawowych

2019r. I miejsce VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Burza na Morzu

2020r. I miejsce - Ogólnopolski Konkurs Kosmiczne Podróże

2020r. dwa I miejsca , II miejsce , III miejsce - Wokół Symboli Narodowych

2020r. I miejsce i liczne wyróżnienia - Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik

2020r. Uzyskanie tytułu laureata w XX Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej ( kategoria zespoły) i występ w koncercie galowym

W roku szkolnym 2021/2022 pięciu uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do ostatniego etapu (wojewódzkiego) kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie z pięciu przedmiotów zakwalifikowali się do ostatniego etapu finału wojewódzkiego - kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

Zajęcia pozalekcyjne
    W szkole działają liczne koła zainteresowań : koło języka polskiego, koło teatralne, koło dziennikarskie, koło plastyczne, koło matematyczne, koło eksperymentalne, koło ekologiczno-przyrodnicze, koło ruchu drogowego w ramach, którego uczniowie zdobywają kartę rowerowa, koło twórczego ucznia, koło plastyczne, koło historyczne, chór, koło ekologiczne, koło języka niemieckiego, koło języka angielskiego, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, koło informatyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach, których organizowane są rozgrywki miedzy klasowe w różnych dyscyplinach sportu. Zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne.
   
Dojazd
Autobus: 53, 806 - przystanek Dobrzyńska przed szkołą. Tramwajami linii 3,4,6,11,12 - pętla Pomorzany a od pętli 5 min pieszo
Historia
https://www.sp20.szczecin.pl/text/?text=text/text1&subpage=1
Drzwi otwarte

    Zapraszamy w dniu: 26.02.2024 r. w godz. 15:30 – 17:30. 

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe