Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 20
Adres
Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin
Telefon
914821621
Fax
914821621
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Zbigniew Mytkowski
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 20
  • Szkoła Podstawowa nr 20
  • Szkoła Podstawowa nr 20
  • Szkoła Podstawowa nr 20
  • Szkoła Podstawowa nr 20
  • Szkoła Podstawowa nr 20
Opis

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. J. Twardowskiego w Szczecinie jest placówką z 73-letnią historią. Mury naszej szkoły opuściły tysiące absolwentów. Dzisiejsza Dwudziestka świetnie radzi sobie z wyzwaniami, jakie niesie współczesny, szybko zmieniający się świat. Jesteśmy szkołą kameralną, w której panuje niezwykły klimat. Tutaj każda zasmucona buzia dziecka wywoła niepokój i troskę nauczyciela. Starannie dobrana kadra pedagogiczna czuwa nad harmonijnym rozwojem wszystkich uczniów, którzy osiągają sukces na miarę swoich możliwości. Nasi absolwenci doskonale radzą sobie w renomowanych liceach i technikach Szczecina.


Kadra pedagogiczna szkoły:

Pracę nauczycieli naszej szkoły cechują: indywidualne podejście do każdego ucznia, rozwijanie ich potencjału poprzez liczne koła zainteresowań, motywowanie uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach, wzmacnianie aktywności dzieci poprzez system pochwał i nagród. Nauczyciele systematycznie biorą udział w szkoleniach i warsztatach, podnosząc swoje kompetencje zawodowe. W procesie dydaktycznym i wychowawczym stosują zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne metody. Wśród uczniów szkoły staramy się wzbudzać poczucie sprawczości w decydowaniu o losach szkoły.

Od roku szkolnego 2021/2022 w ramach budżetu uczniowskiego, uczniowie sami decydują o wydatkowaniu określonej kwoty pieniędzy na wybrany cel.


Naszym uczniom oferujemy:

- nowoczesną bazę sportową: salę sportową, siłownię, kompleks boisk Orlik 2012,

- wykorzystywanie w procesie dydaktycznym technologii informatyczno - komunikacyjnej (TIK):

sala informatyczna, salka multimedialna, tablice interaktywne w każdej sali, tablety, programy komputerowe, strona internetowa, dziennik elektroniczny,

- świetlicę czynną od 6:30 – 16:30,

- pracownię do nauki języków obcych,

- wydzieloną, przytulną strefę przedszkolaka z oddzielnym wejściem,

- wydzieloną, przyjazną strefę edukacji wczesnoszkolnej z oddzielnym wejściem,

- pracownie specjalistyczne wyposażone w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne,

- nowoczesną kuchnię i stołówkę,

- nowoczesną bibliotekę szkolną,

- plac zabaw Radosna Szkoła,

- innowacyjne programy nauczania,

- od roku szkolnego 2022/2023 w szkole uruchomiona będzie specjalistyczna pracownia do zajęć technicznych, w ramach której uczniowie będą nabywać umiejętności posługiwania się drukarką 3D, sprzętem do rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku.


    Zapewniamy uczniom kompleksową opiekę: pedagoga, psychologa, logopedy, specjalistów terapii pedagogicznej, muzykoterapii, pielęgniarki szkolnej. Szkoła uczestniczy w wielu programach min. „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Bezpieczna szkoła”, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ramach projektu Pomorze Zachodnie, program MEN zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.


Od 2020r. w szkole niezwykle prężnie działa koło dziennikarskie, które redaguje i wydaje gazetkę szkolną Dwudziestka.

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej jak i klasy IV-VIII z wielkim zaangażowaniem włączają się w różnorodne akcje charytatywne.

W okresie przedświątecznym organizowany jest, cieszący się wielkim zainteresowaniem festyn Bożonarodzeniowy podczas, którego uczniowie wraz z rodzicami przygotowują stoiska z artykułami i potrawami świątecznymi.


W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzenie 1 oddziału przedszkolnego i 3 oddziałów klas pierwszych, w tym: klasa z innowacją pedagogiczną: artystyczna z elementami gry na instrumentach; klasa z innowacją pedagogiczną: tworzymy poprzez zabawę.Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, w których uzyskują tytuły finalistów i laureatów. Corocznie uczniowie różnych poziomów klas biorą udział w konkursie matematycznym Kangur, uzyskując wiele wysokich lokat i wyróżnień. W ramach wychowania patriotycznego i przybliżenia współczesnej historii Polski, uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach organizowanych przez IPN. Wiedzę i umiejętności nabyte podczas lekcji i w trakcie zajęć pozalekcyjnych konfrontują, biorąc udział w licznych konkursach organizowanych na terenie szkoły, miasta , województwa, w konkursach i festiwalach ogólnopolskich uzyskując czołowe lokaty i wyróżnienia. Najważniejsze to:

Police 2019r. I miejsce w XLVIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno -Krajoznawczym w kategorii szkół podstawowych

2019r. I miejsce VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Burza na Morzu

2020r. I miejsce - Ogólnopolski Konkurs Kosmiczne Podróże

2020r. dwa I miejsca , II miejsce , III miejsce - Wokół Symboli Narodowych

2020r. I miejsce i liczne wyróżnienia - Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik

2020r. Uzyskanie tytułu laureata w XX Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej ( kategoria zespoły) i występ w koncercie galowym

W roku szkolnym 2021/2022 pięciu uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do ostatniego etapu (wojewódzkiego) kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

Uczniowie klas ósmych, w egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wynik lepszy od średniej kraju, województwa i miasta.

Zajęcia pozalekcyjne
    W szkole działają liczne koła zainteresowań : koło języka polskiego, koło teatralne, koło dziennikarskie, koło plastyczne, koło matematyczne, koło eksperymentalne, koło ekologiczno-przyrodnicze, koło ruchu drogowego w ramach, którego uczniowie zdobywają kartę rowerowa, koło twórczego ucznia, koło plastyczne, koło historyczne, chór, koło ekologiczne, koło języka niemieckiego, koło języka angielskiego, koło biblijne, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, koło informatyczne, koło szachowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach, których organizowane są rozgrywki miedzy klasowe w różnych dyscyplinach sportu. Zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne.
    W roku szkolnym 2022/2023 szkoła będzie realizowała dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych.
Dojazd
Autobusem 53 - przystanek Dobrzyńska przed szkołą. Tramwajami linii 3,4,6,11,12 - pętla Pomorzany a od pętli 5 min pieszo
Historia
https://www.sp20.szczecin.pl/text/?text=text/text1&subpage=1
Drzwi otwarte

    Zapraszamy w dniu: 23.02.2022 r. w godz. 15:30 – 18:00. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego i reżimu sanitarnego.

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
50
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe