Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 16
Adres
Chobolańska 20, 71-023 Szczecin
Telefon
914833183
Fax
914832288
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Leszek Kocik
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis
BAZA SZKOŁY Nasza szkoła posiada dobrze wyposażone klasopracownie dla klas najmłodszych i gabinety przedmiotowe, w których zdobywa wiedzę młodzież klas starszych. Są między innymi: 3 pracownie komputerowe z dostępem do internetu, dwie pracownie przyrodnicze, laboratorium językowe, sala teatralna. Jest również czytelnia i biblioteka z 8 stanowiskami multimedialnymi, 18 pracowni multim. z tablicami interaktywnymi, stołówka oraz świetlica /rekreacja, wypoczynek, pomoc w nauce/. Czynna w godz. 6.30-17.00. Z oddzielnymi pomieszczeniami dla dzieci 5 i 6 letnich. Działa radiowęzeł szkolny. Będąc szkołą preferującą zdrowy styl życia posiadamy boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżnię, dwa korty tenisowe, ścianę do nauki gry w tenisa ziemnego, boisko wielofunkcyjne, dwie kręgielnie oraz ogródek jordanowski. Dysponujemy dwiema salami gimnastycznymi, siłownią, salą do gimnastyki korekcyjnej oraz polem do mini-golfa. W naszej szkole działa stołówka i sklepik szkolny. CELE I ZASADY DZIAŁANIA SP-16: Za najważniejszy cel naszych działań uznajemy zintegrowanie dziecka ze szkołą poprzez zapewnienie mu wysokiego poziomu nauczania w nowoczesnych warunkach oraz atrakcyjnej formy zajęć pozalekcyjnych tak, by rozwijało zainteresowania i odkrywało talenty. Powtarzana wielokrotnie sentencja prof. M. Kacprzaka: „ Do szkoły chodzi cały uczeń, a nie tylko jego głowa” stała się mottem pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej. Dbamy o wszechstronny rozwój młodego człowieka i tworzymy mu odpowiednie warunki, korzystając z bogatej bazy szkolnej oraz pomocy wielu specjalistów. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, które podejmujemy z entuzjazmem i poczuciem, że rzetelna praca przyczynia się do utrzymania wysokiej pozycji w rankingu szkół szczecińskich oraz dobrego wizerunku Szesnastki w środowisku lokalnym. Otworzyliśmy się na współpracę międzynarodową, kolejno: ze szwedzkim Johannes, niemieckim Lychen i europejskimi szkołami z Norwegii, Irlandii, Danii i Niemiec, realizującymi projekt „Korzenie i skrzydła” w ramach unijnego programu Socrates Comenius. SP 16 jako miejsce znane z rozwijania pasji naukowych i sportowych, uczestniczy z powodzeniem w różnorodnych turniejach, mistrzostwach, konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Możemy się również pochwalić b.dobrymi wynikami w Sprawdzianie Szóstoklasisty. Dzieci otrzymują wiele możliwości rozwijania zainteresowań i twórczego spędzania czasu w zajęciach Akademii Ucznia. Z pewnością dobremu rozwojowi naszych uczniów sprzyja nieustannie modernizowana baza szkoły. Zdobyte fundusze zamieniają się w coraz lepsze, nowocześniejsze wyposażenie wszystkich pomieszczeń szkoły, gabinetów i pracowni przedmiotowych. Szczególną dumą napawa również kompleks sportowo - rekreacyjny oraz piękniejące z sezonu na sezon otoczenie budynku. Szesnastka jest szkołą promującą zdrowie, a więc dbamy o zachowanie dobrego stanu fizycznego, psychicznego i znakomitą atmosferę w relacjach uczniów, ich rodziców, nauczycieli, innych pracowników oraz naszych gości. Jednym z głównych priorytetów jest zapewnienie naszym wychowankom poczucia bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Działania zmierzające do realizacji tego zadania obejmują nie tylko profilaktykę, monitoring, wprowadzenie ochrony i czujną postawę pracowników szkoły wobec zagrożeń. Pomagamy, korzystając z doświadczenia specjalistów, w rozwiązywaniu wielu codziennych problemów dzieci oraz ich rodzin. Bardzo ważne miejsce w programie rozwoju szkoły zajmuje współpraca SP 16 z Radą Osiedla Gumieńce, Korpusem NATO, Urzędem Miejskim, wieloma szkołami szczecińskimi i społecznością lokalną. Spotykamy się regularnie na festynach i turniejach rodzinnych, które stały się już naszą tradycją . Spośród wielu wyróżnień dla Szkoły Podstawowej nr 16 na szczególną uwagę zasługują: tytuł Szkoła z Klasą, Nauczyciel z Klasą oraz dwukrotnie zdobyty laur Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją, Bezpieczna Szkoła i Szkoła Promująca Zdrowie. W  grudniu 2016 r została wybudowana  siłownia plenerowa na 30 stanowisk  dla naszych uczniów oraz środowiska lokalnego naszej dzielnicy. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 mgr Leszek Kocik
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Rok szkolny 2001/ 2002 Uzyskanie certyfikatu SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. 14 grudnia 2001 r. Podpisanie współpracy z niemiecką szkołą w Lychen. Czerwiec 2002 r. Podziękowanie od Prezydenta Miasta Szczecina za pracę w II edycji Szczecińskiego Programu Szkół Promujących Zdrowie. Rok szkolny 2002 / 2003 Otrzymanie przez szkołę certyfikatu i tytułu SZKOŁA Z KLASĄ podpisanego przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. 21 września 2002 r. Wizyta Prezydenta Miasta Szczecina Edmunda Runowicza na festynie sportowo - rekreacyjnym "Azjatyckie pożegnanie lata" w SP16połączonym z uroczystym otwarciem kompleksu boisk i urządzeń sportowo – rekreacyjnych. 8 maja 2003 r. Festyn DZIEŃ KOSMOSU - wysłanie przez NASA na pokładzie promu kosmicznego plakatu z podpisami uczniów SP 16 w ramach DNIA KOSMOSU /10października 2003 r./ Rok szkolny 2003/04 Dyplom Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie BEZPIECZNA SZKOŁA. 5 grudnia 2003 r. Dyplom Pełnomocnika Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Narkomanii, HIV, AIDS za zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie promocji zdrowia. Rok szkolny 2004 / 2005 Przystąpienie do programu UE SOCRATES COMENIUS „Korzenie i skrzydła”. Listopad 2004 r. Spotkanie inaugurujące pracę nad projektem „Korzenie i skrzydła”. Wizyta gości z Norwegii, Danii, Niemiec i Irlandii Północnej Rok szkolny 2005 / 2006 Praca nad programem Gazety Wyborczej „Nauczyciel z klasą”. Uzyskanie certyfikatu SZKOŁA ZATRUDNIAJĄCA NAUCZYCIELI Z KLASĄ. Uzyskanie tytułu SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ. Rok szkolny 2007/2008 Alfik humanistyczny - I m-ce w województwie - IV w Polsce Rok szkolny 2008/2009 Otrzymanie Zachodniopomorskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie - listopad Rok szkolny 2009/2010 I m. za najlepiej zagospodarowany teren zielony- maj Laur najlepiej usportowionej szkoły w Szczecinie- wrzesień Rok szkolny 2010/2011 Otrzymanie certyfikatu "Szkoła bez przemocy" Rok szkolny 2011/12 Zdobycie w konkursie ogólnopolskim I m. na najlepszą szkolną stronę internetową. Liczne sukcesy zarówno w olimpiadach i konkursach przedmiotowych jak i w dyscyplinach sportowych(koszykówka,p. nożna, l.a). Rok szk. 2012/13 I m. w woj. w konkursie Mali Mistrzowie Języka. 13/14 Mali Mistrzowie Języka I m. w konkursie wojewódzkim 2014/15 II m. w województwie w Szkolnych Igrzyskach Sportowych 8 stanin w sprawdzianie szóstoklasisty, 75% j.polski, matematyka, 86% j.angielski. Zdobycie Mistrzostwa Woj. w koszykówce chłopców dziewcząt oraz p.ręcznej dziewcząt. Szczeciński Lider w konkursie Zielona Szkoła " Nasza Przygoda z Bioróżnorodnością "pod patronatem Konsula Honorowego Królestwa Norwegii .
Rok szkolny 2015/16 Organizacja X  wojewódzkiego konkursu "Mali Mistrzowie Języka" pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Otrzymanie certyfikatu Wiarygodnej Szkoły - kontynuacja do obecnego roku szkolnego - wyróżnienie w programie ogólnopolskim , dołączenie do rankingu najlepszych szkól w powiecie.Zdobycie lidera w konkursie "Zielona Szkoła". I miejsce w współzawodnictwie sportowym szczecińskich szkół podstawowych. I miejsce w klasyfikacji zespołowej X Wojewódzkiej Olimpiady Pomocy Przedmedycznej Szkół Podstawowych. Certyfikat w konkursie " Na sportowo jest zdrowo" - szkolny program wychowania zdrowotnego.

Sześciolatek w pierwszej klasie
W naszej szkole dzieci 6 -letnie funkcjonują od roku szkolnego 2010/11. Wówczas to do 1 klasy zapisanych zostało trzydzieści troje 6-latków. Obecna klasa 4 składa się z samych dzieci sześcioletnich, które doskonale sobie radzą realizując profil muzyczny. W roku szkolnym 2011/12 rozpoczęło naukę już 48 dzieci sześcioletnich, a w następnym 53 dzieci , co stanowiło 36% pierwszoklasistów. W obecnym r.szk. naukę podjęło 61 sześciolatków. Z naszych obserwacji wynika, iż zdecydowana większość dzieci radzi sobie doskonale , gdyż nowa podstawa programowa jest dostosowana do ich wieku rozwojowego. Mając więc 3,5 roczne doświadczenie stwierdzamy, iż bez lęków i stresów dzieci te w pełni adoptowały się do warunków szkolnych. W SP 16 w oddziałach przedszkolnych znajdują się również dzieci 5-cio letnie. W ubiegłym roku mieliśmy 7 oddziałów klas I z dziećmi sześcioletnimi , 95% z nich bardzo dobrze daje sobie radę z podstawa programową, która jest dopasowana do ich potencjału intelektualnego.
Zajęcia pozalekcyjne
Rodzaj zajęć: koło historyczne, koło biologiczne, kółko ekologiczne,kółko recytatorskie kl.I-III ,koło teatralne , koło plastyczne kl. I-III, koło plastyczne kl .IV-VI, LOP IV-VI ,koło informatyczne, koło matematyczne kl.IV-VI, chór szkolny ,gimnastyka korekcyjna, zajęcia usprawniające klas II, zajęcia usprawniające kl.III , SKS L.A kl.II, III ,tenis ziemny, tenis stołowy, aikido , piłka nożna, aerobik i siłownia ,harcerstwo ,taniec współczesny "Impact",taniec towarzyski „Astra”, język angielski, j. niemiecki, robotyka, zajęcia wspomagające (logopedia,terapia dysleksji,reedukacja,kinezjologia edukacyjna,pomoc psychologiczna). Akademia Ucznia (praca z uczniem zdolnym).
Dojazd
Autobus 53,60,61 oraz tramwaj nr 8,10. - linia autobusowa dzienna  nr 908 - transport na żądanie
Kontakty zagraniczne
Współpraca ze szkołą podstawową w Eberswalde Niemcy