Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 14
Adres
Strzałowska 27A, 71-730 Szczecin
Telefon
914215050
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Urszula Pająk
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 14
Opis

Witamy Państwa na stronie naboru do Szkoły Podstawowej Nr 14 w Szczecinie.

Szkoła Podstawowa nr 14 to placówka edukacyjna, w której panuje twórcza i przyjazna atmosfera, pozwalająca na indywidualny rozwój każdemu dziecku. Położona wśród zieleni dzielnic Golęcino - Gocław zapewnia naszym wychowankom zdrowy i bezpieczny pobyt w trakcie zajęć lekcyjnych oraz ciekawy sposób spędzenia czasu wolnego. Dodatkowo w szkole, jak i wokół niej zainstalowano monitoring.

Obecnie uczy się tu 415 uczniów oraz 98 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Uczniowie korzystają na co dzień z następujących obiektów sportowych: sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej, siłownia, kompleks boisk „Orlik” oraz dwóch placów zabaw (dla dzieci grup przedszkolnych 5-6 letnich oraz uczniów klas 1-3) oraz plac zabaw dla dzieci 3-4 –letnich.

Dzieci z oddziałów 1-3 objęte są opieką wychowawczą w ramach świetlicy w godzinach 7:00 do 16:00 oraz świetlicy środowiskowej od 16:00 :19:00. Świetlica szkolna ma do dyspozycji trzy sale, z których dzieci korzystają zgodnie z kryterium wieku. Sale wyposażone są w bogaty zestaw środków dydaktycznych oraz audiowizualnych  min. „Magiczny dywan”. Na terenie szkoły funkcjonuje stołówka szkolna, która oferuje zdrowe  dwudaniowe posiłki z deserem.

Placówka dysponuje salą komputerową, biblioteką, salą do nauczania języków obcych. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne środki dydaktyczne, sprzęt multimedialny oraz bogaty zestaw pomocy do nauki danego przedmiotu. Gabinety lekcyjne klas 1-3 są wyposażone w nowe meble i atrakcyjne dla dzieci w tym wieku pomoce dydaktyczne w tym również sprzęt multimedialny.

Grono pedagogiczne  kontynuuje i rozwija tradycje szkoły i narodu. Organizujemy uroczystości  i imprezy o charakterze patriotycznym, rodzinnym; integrujemy środowisko lokalne oraz społeczność szkolną. Cyklicznie na terenie naszej placówki  obywają się następujące uroczystości: Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej, Dzień Edukacji Narodowej, Osiedlowy Festyn „Poznaj swojego sąsiada”  Wieczornica Patriotyczna, , Środowiskowe spotkania Bożonarodzeniowe „ Pod skrzydłami Dobrego Anioła”, WOŚP, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Samorządności, Uroczystości Wielkanocne, „Osiedlowy Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja”.

Od drugiego etapu kształcenia  (kl. 4-8) nasi uczniowie mają możliwość kształcenia sportowego, realizując program klas sportowych w zakresie lekkiej atletyki oraz piłki nożnej. Na tym polu osiągamy bardzo duże sukcesy, wygrywając od wielu lat miejskie, międzyszkolne rywalizacje sportowe, mniejszych szkół.

Potwierdzeniem naszej pracy na polu dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym i profilaktycznym są przyznane placówce certyfikaty min. Europejski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, Zachodniopomorski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoła Odkrywców Talentów, Bezpieczna Szkoła, Szkoła Przyjazna Dzieciom 6- letnim.

Nasi uczniowie są laureatami wielu konkursów przedmiotowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Szczególne osiągnięcia, także międzynarodowe, nasi uczniowie odnoszą na polu artystycznym (plastyka, muzyka). Szkoła jest organizatorem wielu konkursów szkolnych , międzyszkolnych min. „Wielcy Podróżnicy i Odkrywcy”, „ Za nasza Polskę poszli w bój” oraz Wojewódzkiego Konkursu „ Pod skrzydłami Dobrego Anioła”.

W szkole realizowana jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koło teatralne, plastyczne, SKS-y, zajęcia umuzykalniające „Muzyka poważna na wesoło”. Od lat prowadzone są zajęcia  z innowacji pedagogicznej o charakterze językowym, plastycznym i matematycznym. Proces dydaktyczno - wychowawczy wspomagany jest poprzez realizację wielu programów projakościowych wspierających ucznia zdolnego, jak i z trudnościami. Szkoła realizuje również projekty unijne, m.in. Akademia Kompetencji. Placówka udziela wsparcia uczniom  i ich rodzicom, współpracując z: Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 3, Centrum Psychologiczno- Pedagogicznym, Miejskim Ośrodek Pomocy Rodzinie "Północ”, Komendą Policji Nad Odrą, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Siostrami Karmelitankami , Parafią, Rotary Club, Radą Osiedla, Stowarzyszeniem „Nasze Golęcino”.

Prężnie działa Samorząd Uczniowski, nasi uczniowie biorą udział w licznych akcjach charytatywnych min. Paczka dla Zwierzaczka, WOŚP, Pola Nadziei, Godzina dla Szczecina. 

Od 9 listopada 2018 r. nasza szkoła nosi dumne imię Wielkiej Patriotki walczącej o wolność naszego kraju - Danuty Szyksznian.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Nasza szkoła to potęga w sporcie. Corocznie zajmujemy I miejsce we współzawodnictwie sportowym w mieście Szczecinie w kategorii szkół podstawowych do 370 uczniów. Osiągamy wysokie miejsca w konkursach: · matematycznych: „Kangur”, „Omnibus”, „Alfik”, „Multitest”, „Sudoku”, · plastycznych: laureaci na szczeblach ogólnopolskich i międzynarodowych, · humanistycznych: poetyckich, recytatorskich, ortograficznych i mitologicznych, · przyrodniczych: laureaci na szczeblach ogólnopolskich: „Ekotest”, „Pingwin”, · w sporcie w konkurencjach: lekkoatletyka, piłka nożna, tenis stołowy i pływanie.
Zajęcia pozalekcyjne
Działalność w organizacjach: • Samorząd Uczniowski • Klub Ekologiczny • SKO • SKS Udział w kołach i zajęciach rozwijających zainteresowania i zdolności: • Polonistyczne • Teatralne • Przyrodnicze • Matematyczne • Językowe • Informatyczne • Turystyczne • Plastyczne • Edukacji Morskiej • Sportowe oraz Taneczne prowadzone przez instruktorów Szkoły Tańca „Astra” .
Dojazd
Tramwajem linii 6 oraz autobusem komunikacji miejskiej linii 58 i 59 ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ NASZYM UCZNIEM... Jesteśmy przekonani, że kolorowe klasy, uśmiechnięci nauczyciele i pogodna atmosfera spowodują, że dziecko z radością zacznie naukę w naszej szkole.
Drzwi otwarte