Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 14
Adres
Strzałowska 27A, 71-730 Szczecin
Telefon
914215050
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dyrektor szkoły mgr Małgorzata Juszkiewicz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 14
Opis

Witamy Państwa na stronie naboru do Szkoły Podstawowej Nr 14 w Szczecinie.

Szkoła Podstawowa nr 14 to placówka edukacyjna, w której panuje twórcza i przyjazna atmosfera, pozwalająca na indywidualny rozwój każdemu dziecku. Położona wśród zieleni dzielnic Golęcino - Gocław zapewnia naszym wychowankom zdrowy i bezpieczny pobyt w trakcie zajęć lekcyjnych oraz ciekawy sposób spędzenia czasu wolnego.

Obecnie uczy się tu 462 uczniów oraz 74 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Uczniowie korzystają na co dzień z następujących obiektów sportowych: sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej, siłownia, kompleks boisk „Orlik” oraz dwóch placów zabaw (dla dzieci grup przedszkolnych 5-6 letnich oraz uczniów klas 1-3) oraz placu zabaw dla dzieci 3-4 –letnich.

Dzieci z oddziałów 1-3 objęte są opieką wychowawczą w ramach świetlicy w godzinach 7:00 do 16:00 oraz świetlicy środowiskowej od 16:00 do19:00. Świetlica szkolna ma do dyspozycji dwie sale, z których dzieci korzystają zgodnie z kryterium wieku. Sale wyposażone są w bogaty zestaw środków dydaktycznych oraz audiowizualnych, m.in. „Magiczny dywan”. Na terenie szkoły funkcjonuje stołówka szkolna, która oferuje zdrowe dwudaniowe posiłki z deserem.

Placówka dysponuje salą komputerową, biblioteką, salą do nauczania języków obcych oraz gabinetem terapeutycznym. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne środki dydaktyczne, sprzęt multimedialny oraz bogaty zestaw pomocy do nauki danego przedmiotu. W gabinetach lekcyjnych klas 1-3 są znajdują się nowe meble i atrakcyjne, dla dzieci w tym wieku, pomoce dydaktyczne, w tym również sprzęt multimedialny.

Grono pedagogiczne kontynuuje i rozwija tradycje szkoły i narodu. Organizujemy uroczystości i imprezy o charakterze patriotycznym, rodzinnym; integrujemy środowisko lokalne oraz społeczność szkolną. Cyklicznie na terenie naszej placówki odbywają się następujące uroczystości: Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej, Dzień Edukacji Narodowej, Wieczornica Patriotyczna, WOŚP, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Samorządności, Osiedlowy Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja”.

Od drugiego etapu kształcenia (kl. 4-8) nasi uczniowie mają możliwość kształcenia sportowego, realizując program klas sportowych w zakresie lekkiej atletyki oraz piłki nożnej. Na tym polu osiągamy bardzo duże sukcesy, wygrywając od wielu lat miejskie, międzyszkolne rywalizacje sportowe mniejszych szkół.

Potwierdzeniem naszej pracy na polu dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym i profilaktycznym są przyznane placówce certyfikaty, m.in. Europejski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, Zachodniopomorski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoła Odkrywców Talentów, Bezpieczna Szkoła, Szkoła Przyjazna Dzieciom 6- letnim.

Nasi uczniowie są laureatami wielu konkursów przedmiotowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Szczególne osiągnięcia, także międzynarodowe odnoszą na polu artystycznym (plastyka, muzyka). Szkoła jest organizatorem wielu konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

W placówce realizowana jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koło teatralne, plastyczne, SKS-y, zajęcia umuzykalniające „Muzyka poważna na wesoło”. Od lat prowadzone są zajęcia z innowacji pedagogicznej o charakterze językowym, plastycznym i matematycznym. Proces dydaktyczno - wychowawczy wspomagany jest poprzez realizację wielu programów projakościowych wspierających ucznia zdolnego, jak i z trudnościami. Szkoła realizuje również projekty unijne, m.in. Akademię Kompetencji. Placówka udziela wsparcia uczniom i ich rodzicom, współpracując z: Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 3, Centrum Psychologiczno- Pedagogicznym, Miejskim Ośrodek Pomocy Rodzinie "Północ”, Komendą Policji Nad Odrą, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Siostrami Karmelitankami, Parafią, Rotary Club, Radą Osiedla, Stowarzyszeniem „Nasze Golęcino”.

Prężnie działa Samorząd Uczniowski, nasi uczniowie biorą udział w licznych akcjach charytatywnych, m.in. Paczka dla Zwierzaczka, WOŚP, Pola Nadziei, Godzina dla Szczecina, Iskierka Radości.

Od 9 listopada 2018 r. nasza szkoła nosi dumnie imię Wielkiej Patriotki walczącej o wolność naszego kraju - Danuty Szyksznian.

22 lutego 2024 roku w godzinach: 17:00-19:00 zapraszamy na dzień otwarty szkoły.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Nasza szkoła to potęga w sporcie. Corocznie zajmujemy I miejsce we współzawodnictwie sportowym w mieście Szczecinie w kategorii szkół podstawowych. Osiągamy wysokie miejsca w konkursach: · matematycznych: „Kangur”, „Omnibus”, „Alfik”, „Multitest”, „Sudoku”, · plastycznych: laureaci na szczeblach ogólnopolskich i międzynarodowych, · humanistycznych: poetyckich, recytatorskich, ortograficznych i mitologicznych, · przyrodniczych: laureaci na szczeblach ogólnopolskich: „Ekotest”, „Pingwin”, · w sporcie w konkurencjach: lekkoatletyka, piłka nożna, tenis stołowy i pływanie.
Zajęcia pozalekcyjne
Działalność w organizacjach: • Samorząd Uczniowski • Klub Ekologiczny • SKS. Udział w kołach i zajęciach rozwijających zainteresowania i zdolności: • Polonistyczne • Teatralne • Przyrodnicze • Matematyczne • Językowe • Informatyczne • Turystyczne • Plastyczne • Edukacji Morskiej • Sportowe oraz Taneczne prowadzone przez instruktorów Szkoły Tańca „Astra” .
Dojazd
Tramwajem linii 6 oraz autobusem komunikacji miejskiej linii 58 i 59 ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ NASZYM UCZNIEM... Jesteśmy przekonani, że kolorowe klasy, uśmiechnięci nauczyciele i pogodna atmosfera spowodują, że dziecko z radością zacznie naukę w naszej szkole.
Drzwi otwarte

22 lutego 2024 roku w godzinach: 17:00-19:00 zapraszamy na dzień otwarty szkoły.

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
25
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe