Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 12
Adres
Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin
Telefon
914609755
Fax
914609755
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ireneusz Ruszniak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 12
Opis

Lokalizacja: Budynek Szkoły Podstawowej nr 12 im. K. I. Gałczyńskiego mieści się przy ulicy Floriana Szarego 12 w Szczecinie, w malowniczo położonej dzielnicy Podjuchy. Położenie szkoły na skraju Puszczy Bukowej, niedaleko Międzyodrza, wykorzystywane jest do promocji wśród naszych uczniów zdrowego, ekologicznego trybu życia. Dysponujemy nowoczesną bazą, posiadamy m.in.: • Sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny – projektory, ekrany, telewizory, ekrany dotykowe. • Dwie nowoczesne, w pełni wyposażone pracownie informatyczne • Multimedialną salę do nauki języków obcych (20 stanowisk) • Bibliotekę i czytelnię wyposażone w dostęp do internetu • Kompleks boisk sportowych „Orlik” • Bezpieczny plac zabaw • Dużą, nowoczesną halę sportową Ponadto oferujemy: • Klasy sportowe o profilu – piłka siatkowa, kajakarstwo • Opiekę świetlicową w godzinach 06.30 – 17.00 • Opiekę medyczną – pielęgniarka szkolna • Możliwość żywienia w szkolnej stołówce • Bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych, • Organizację cyklicznych konkursów i imprez artystycznych m. in. „Książeczka na jesienne wieczory”, „Dzień Patrona” „Dzień Europejski” • Udział w wycieczkach krajowych, zagranicznych, obozach sportowych, wyjazdach integracyjnych, rajdach pieszych • Liczne programy unijne, projakościowe i profilaktyczne • Udział w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i krajowym • Opiekę troskliwego pedagoga szkolnego • Ścisłą współpracę z organizacjami i środowiskiem lokalnym (m.in. włączanie się w organizację dzielnicowego festynu „Podjuszańskie harce” i w różnorodne akcje charytatywne) • Współpracę z prężnie działającą Radą Rodziców i Klubem Rodzica – organizacja festynów świątecznych, uroczystości szkolnych, prelekcji tematycznych dla rodziców • Całodobowy monitoring Dyrekcja i nauczyciele naszej szkoły dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia. Zapewnione poczucie bezpieczeństwa, kameralna, rodzinna atmosfera, a także zastosowanie nowoczesnych metod nauczania przez wykwalifikowaną kadrę, zaowocowały czołowymi miejscami naszych wychowanków (liczni finaliści i laureaci) w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami. W szkole dostępny pedagog, pedagog specjalny. psycholog i logopeda oraz inni specjaliści w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dwa razy w tygodniu dostępna pielęgniarka szkolna.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Dyrekcja i nauczyciele naszej szkoły dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia. Zapewnione poczucie bezpieczeństwa, kameralna, rodzinna atmosfera, a także zastosowanie nowoczesnych metod nauczania przez wykwalifikowaną kadrę, zaowocowały czołowymi miejscami naszych wychowanków (liczni finaliści i laureaci) w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Zajęcia pozalekcyjne
Sportowe – SKS, zajęcia rekreacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, teatralne, plastyczne, rytmika, zespół wokalny, chór, PCK, zajęcia techniczne,  koła przedmiotowe: matematyczne, historyczne, humanistyczne, językowe, ekologiczne, informatyczne, Miejskie Programy Jakościowe, realizacja projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół” program unijny  i wiele innych.
Dojazd
Autobusy linii: 1, 61, 64, 66, 85,
Drzwi otwarte
Dzień otwarty 06.03.2024 r. od godz. 16.30 - 18:30
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
50
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe