Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 10
Adres
Kazimierza Królewicza 63, 71-551 Szczecin
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Hanna Guzik
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Zajęcia techniczne
 • Warsztaty sportowo - artystyczne
 • Zajęcia świetlicowe
 • Projekt polsko-niemiecki
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Szczecinie, to dwupiętrowy budynek otoczony zielenią przy ul. Kazimierza Królewicza 63. „Dziesiątka” to bezpieczna – monitorowana, przyjazna dzieciom szkoła. Istnieje od 1 września 1971 roku. Wówczas rok szkolny rozpoczęło 930 uczniów. W szkole dba się o wysokie efekty edukacyjne, zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (nauczyciele dwu i trzykierunkowi), zabiegająca o dobrą bazę szkoły oraz o miłą, przyjazną i twórczą atmosferę pracy.
Do osiągania ogromnych sukcesów edukacyjnych w dużym stopniu przyczynia się skutecznie zorganizowana praca z uczniem zdolnym (m.in. indywidualne programy nauczania) i z uczniem z trudnościami w uczeniu się. Uczniowie nasi osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W 2019r. wyróżnienie Ministra Cyfryzacji w ramach działań w Europejskim CodeWeek. W 2021r szkoła została wpisana do rejestru "Złotych Szkół NBP". Na terenie szkoły realizowane są liczne projekty z dziedziny IT, przedsiębiorczości i ekonomii. Od 2020r. uczniowie mogą uczestniczyć w egzaminach uprawniających do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ( ECDL ). W ramach współpracy Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska  oraz PNWN realizowane są ciekawe projekty.
Rokrocznie uczniowie otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin. Absolwenci wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymują nagrodę Dyrektora Szkoły „Super Uczeń SP10” i wpisywani są do Złotej Księgi. Absolwenci naszej szkoły łatwo dostają się do wybranych szkół ponadpodstawowych .
Co nas wyróżnia?
bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu,
bardzo wysokie wyniki egzaminu po kl. VIII
bardzo wysokie wyniki testów zewnętrznych,
skutecznie zorganizowany proces edukacyjny,
stwarzanie możliwości rozwoju każdemu uczniowi,
bardzo dobra baza
twórcza atmosfera pracy,
uczniowie prezentują wysoki poziom kultury osobistej,
chór z programu ministerialnego "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska"
zajęcia z przedsiębiorczości w ramach programu NBP
zajęcia z ECDL
zajęcia komputerowe w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego
rozwój kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM - program Laboratorium Przyszłości
zajęcia sportowe w ramach Programu Szkolnego Koła Sportowego pod patronatem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Obecnie w szkole uczy się 694 uczniów (większość spoza rejonu ) w 28 oddziałach kl. 0 – VIII

Baza szkoły to:
30 sal multimedialnych,
nowoczesna sala gimnastyczna,
nowoczesny basen
plac zabaw,
sale oddziałów przedszkolnych,
nowoczesna pracownia informatyczno-komputerowa dla kl. 4-8
nowoczesna pracownia informatyczno-komputerowa dla kl. 1-3
pracownia językowa
pracownia plastyczna
pracownia muzyczna
pracownia techniczna
pracownia biologiczna,
pracownia fizyczno - chemiczna
biblioteka ( wypożyczalnia i czytelnia )
stołówka,
świetlica - 6 sal
gabinet pedagoga,
gabinet psychologa
gabinet pedagoga specjalnego
gabinet logopedy
gabinet terapeuty
gabinet profilaktyki medycznej,
szatnia z szafkami dla uczniów
sklepik
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Osiągnięcia uczniów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich rejonowych i międzyszkolnych 

Rok szkolny  Laureaci  Finaliści   I m-sca   II m-sca   III m-sca
2016/2017        282           42         108          91          98

2017/2018        183           43          88           81          58

2018/2019        137           84          61           51          46

2019/2020        74             28          28           28          57

2020/2021        53            20          10             6           29  

2021/2022        15            15          83           39           27 

2022/2023        70            21          33           38           33


Wyniki uczniów z egzaminów po klasie VIII 

Szkoła rokrocznie uzyskuje jedne z najwyższych wyników w kraju i w województwie, kwalifikuje się zawsze w najwyższych i bardzo wysokich staninach wyników. 

Rok szkolny   Stanina 
2014/2015   8 - część ogólna 9 - j. angielski
2015/2016   8 - część ogólna 8 - j. angielski

2016/2017 - zniesienie sprawdzianu po klasie VI - reforma

2017/2018 - zniesienie sprawdzianu po klasie VI - reforma

2018/2019 /egzamin w kl. VIII / - 8 - j. polski, 8 - matematyka, 8 - j, angielski, 8 - j. niemiecki

2019/2020 /egzamin w kl. VIII / - 8 - j. polski  9 - matematyka  8 - j. angielski  8 – j. niemiecki

2020/2021 /egzamin w kl. VIII / - 8 - j. polski  8 - matematyka  8 - j. angielski  8 - j. niemiecki                                                                                                 

2021/2022 /egzamin w kl. VIII / - 6 - j. polski  8 - matematyka  8 - j. angielski  9 - j. niemieck

2022/2023 /egzamin w kl. VIII / - 7 - j. polski  8 - matematyka  8 - j. angielski 


                                                                                              

Zajęcia pozalekcyjne
OFERUJEMY:

Zajęcia pływania

Zajęcia plastyczne 
Zajęcia informatyczne z ECDL

Zajęcia informatyczne z programu CMI

Chór w ramach programu "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska"

Zajęcia techniczne
Zajęcia humanistyczne
Zajęcia matematyczne 

Zajęcia chemiczne

Zajęcia fizyczne

Zajęcia biologiczne
Zajęcia informatyczne 

Zajęcia języka niemieckiego
Zajęcia języka angielskiego 

Zajęcia z przedsiębiorczości

Gry i zabawy dla klas 0-3 
SKS: gry sportowe, lekkoatletyka 
Zajęcia języka niemieckiego w kl. I - III 
Zajęcia ruchowe w kl. I - III 
Zajęcia wyrównawcze 

Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Zajęcia artystyczne

Dojazd
Dojazd komunikacją miejską - autobus, tramwaj
Kontakty zagraniczne
Prowadzenie projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa  w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe