Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 10
Adres
Kazimierza Królewicza 63, 71-551 Szczecin
Telefon
914500918
Fax
914500918
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Hanna Guzik
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 10
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Szczecinie, to dwupiętrowy budynek otoczony zielenią przy ul. Kazimierza Królewicza 63. „Dziesiątka” to bezpieczna – monitorowana, przyjazna dzieciom szkoła. Istnieje od 1 września 1971 roku. Wówczas rok szkolny rozpoczęło 930 uczniów. W szkole dba się o wysokie efekty edukacyjne, zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (nauczyciele dwu i trzykierunkowi), zabiegająca o dobrą bazę szkoły oraz o miłą, przyjazną i twórczą atmosferę pracy.  
Do osiągania ogromnych sukcesów edukacyjnych w dużym stopniu przyczynia się skutecznie zorganizowana praca z uczniem zdolnym (m.in. indywidualne programy nauczania) i z uczniem z trudnościami w uczeniu się. Uczniowie nasi osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W 2019r. wyróżnienie Ministra Cyfryzacji w ramach działań w Europejskim CodeWeek.
Rokrocznie uczniowie otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin. Absolwenci wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymują nagrodę Dyrektora Szkoły „Super Uczeń SP10” i wpisywani są do Złotej Księgi. Absolwenci naszej szkoły łatwo dostają się do wybranych szkół ponadpodstawowych .
Co nas wyróżnia?
bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu,
bardzo wysokie wyniki egzaminu po kl. VIII 
bardzo wysokie wyniki testów zewnętrznych po klasie III i V,
skutecznie zorganizowany proces edukacyjny,
stwarzanie możliwości rozwoju każdemu uczniowi,
dobra baza, uczniowie i nauczyciele utożsamiający się ze szkołą,
twórcza atmosfera pracy,
uczniowie prezentują wysoki poziom kultury osobistej,
chór z programu ministerialnego "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska"
zajęcia z przedsiębiorczości w ramach programu NBP
zajęcia z ECDL

Obecnie w szkole uczy się 717 uczniów (większość spoza rejonu, z rejonu 68 ) w 31 oddziałach kl. 0 – VIII

Baza szkoły to:
27 sal multimedialnych,
nowoczesna sala gimnastyczna,
nowoczesny basen 
plac zabaw,
nowoczesna pracownia informatyczno-komputerowa
sale oddziałów przedszkolnych,
pracownia plastyczna
pracownia biologiczna, 
pracownia fizyczno - chemiczna     
wypożyczalnia,
czytelnia,
stołówka,
sala zajęć ruchowych wyposażona z programu "Radosna Szkoła"
świetlica - 4 sale 
gabinet profilaktyki medycznej,
nowoczesne sale lekcyjne,
szatnia z szafkami dla uczniów
sklepik

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Osiągnięcia uczniów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich rejonowych i międzyszkolnych
Rok szkolny  Laureaci  Finaliści   I m-sca   II m-sca   IIIm-sca
2016/2017        282           42         108          91          98

2017/2018        183           43          88           81          58

2018/2019        137           84          61           51          46


Średnia roczna ocen absolwentów
Rok szkolny     Średnia ocen

2015/2016        4,9 

2016/2017       brak absolwentów - reforma

2017/2018       brak absolwentów - reforma

2018/2019       4,4

Średnia roczna ocen szkoły
Rok szkolny      Średnia ocen
2015/2016        4,8
2016/2017        4,8
2017/2018        4,7
2018/2019        4,6

Wyniki uczniów z egzaminów po klasie VIII 
Szkoła rokrocznie uzyskuje jedne z najwyższych wyników w kraju i w województwie, kwalifikuje się zawsze w najwyższych i bardzo wysokich staninach wyników.
Rok szkolny   Stanina
2014/2015   8 - część ogólna 9 - j. angielski
2015/2016   8 - część ogólna 8 - j. angielski
2016/2017 - zniesienie sprawdzianu po klasie VI - reforma
2017/2018 - zniesienie sprawdzianu po klasie VI - reforma
2018/2019 /egzamin w kl. VIII / - 8 - j.polski, 8 - matematyka, 8 - j,angielski, 8 - j.niemiecki

Zajęcia pozalekcyjne
OFERUJEMY:

Zajęcia pływania

Zajęcia plastyczne 
Chór w ramach programu "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska"
Zajęcia teatralne
Zajęcia humanistyczne
Zajęcia matematyczne 

Zajęcia chemiczne

Zajęcia fizyczne

Zajęcia biologiczne
Zajęcia informatyczne 
Zajęcia języka niemieckiego
Zajęcia języka angielskiego 

Zajęcia z przedsiębiorczości

Zajęcia z ECDL
Gry i zabawy dla klas 0-3 
SKS: gry sportowe, lekkoatletyka 
Zajęcia języka niemieckiego w kl. I - III 
Zajęcia ruchowe w kl. I - III 
Zajęcia wyrównawcze 

Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Dojazd
Dojazd komunikacją miejską - autobus, tramwaj
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe