Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 10
Adres
Kazimierza Królewicza 63, 71-551 Szczecin
Telefon
914500918
Fax
914500918
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Krystyna Wojtaszewska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Szczecinie, to dwupiętrowy budynek otoczony zielenią przy ul. Kazimierza Królewicza 63. „Dziesiątka” to bezpieczna – monitorowana, przyjazna dzieciom szkoła. Istnieje od 1 września 1971 roku. Wówczas rok szkolny rozpoczęło 930 uczniów. W szkole dba się o wysokie efekty edukacyjne, zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (nauczyciele dwu i trzykierunkowi), zabiegająca o dobrą bazę szkoły oraz o miłą, przyjazną i twórczą atmosferę pracy.  
Do osiągania ogromnych sukcesów edukacyjnych w dużym stopniu przyczynia się skutecznie zorganizowana praca z uczniem zdolnym (m.in. indywidualne programy nauczania) i z uczniem z trudnościami w uczeniu się. Uczniowie nasi osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Rokrocznie otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin. Absolwenci wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymują nagrodę Dyrektora Szkoły „Super Uczeń SP10” i wpisywani są do Złotej Księgi. Absolwenci naszej szkoły łatwo dostawali się do renomowanych gimnazjów.
Co nas wyróżnia?
bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu,
bardzo wysokie wyniki sprawdzianu po kl. VI
bardzo wysokie wyniki testów zewnętrznych po klasie III i V,
skutecznie zorganizowany proces edukacyjny,
stwarzanie możliwości rozwoju każdemu uczniowi,
dobra baza, uczniowie i nauczyciele utożsamiający się ze szkołą,
jedyna w mieście szkoła realizująca program „ Zdrowej Stopy”
twórcza atmosfera pracy,
uczniowie prezentują wysoki poziom kultury osobistej,

Obecnie w szkole uczy się 777 uczniów (większość spoza rejonu, z rejonu 79 ) w 32 oddziałach kl. 0 – VIII

Baza szkoły to:
22 sale multimedialne,
nowoczesna sala gimnastyczna, 
plac zabaw,
nowoczesna pracownia informatyczno-komputerowa
sale oddziałów przedszkolnych,
pracownia plastyczna pracownia,
pracownia przyrodnicza, 
pracownia fizyczno - chemiczna     
wypożyczalnia,
czytelnia,
stołówka,
sala zajęć ruchowych wyposażona z programu "Radosna Szkoła"
świetlica - 4 sale 
gabinet profilaktyki medycznej,
nowoczesne sale lekcyjne,
szatnia z szafkami dla uczniów
sklepik
Obecnie prowadzona jest kompleksowa budowa nowego basenu.
Języki
angielski
Osiągnięcia

Osiągnięcia uczniów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich rejonowych i międzyszkolnych
Rok szkolny  Laureaci  Finaliści   I m-sca   II m-sca   IIIm-sca
2013/2014        380           30          102         112        72
2014/2015        366           16           56          33          23
2015/2016        461           42          121        116        107

2016/2017        282           42         108          91          98

2017/2018        183           43          88           81          58

Średnia roczna ocen absolwentów
Rok szkolny Średnia ocen
2014/2015        4,8
2015/2016        4,9 

2016/2017       brak absolwentów - reforma

Średnia roczna ocen szkoły
Rok szkolny Średnia ocen
2014/2015        4,8
2015/2016        4,8
2016/2017        4,8
2017/2018        4,7

Wyniki uczniów ze sprawdzianu po klasie VI
Szkoła rokrocznie uzyskuje jedne z najwyższych wyników w kraju i w województwie, kwalifikuje się zawsze w najwyższych i bardzo wysokich staninach wyników.
Rok szkolny   Stanina
2012/2013          8
2013/2014          8
2014/2015   8 - część ogólna 9 - j. angielski
2015/2016   8 - część ogólna 8 - j. angielski
2016/2017 - zniesienie sprawdzianu po klasie VI - reforma

Zajęcia pozalekcyjne
OFERUJEMY:

Zajęcia plastyczne 
Zespoły wokalne 
Zajęcia teatralne
Zajęcia humanistyczne
Zajęcia matematyczne 

Zajęcia chemiczne

Zajęcia fizyczne

Zajęcia biologiczne
Zajęcia informatyczne 
Zajęcia języka niemieckiego
Zajęcia języka angielskiego 
Gry i zabawy dla klas 0-3 
SKS: gry sportowe, lekkoatletyka 
Zajęcia języka niemieckiego w kl. I - III 
Zajęcia ruchowe w kl. I - III na sali gimnastycznej 
Zajęcia wyrównawcze 

Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Dojazd
Dojazd komunikacją miejską - autobus, tramwaj
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2019/2020
75
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe