Szczecin
Szkoła podstawowa
Sportowa Szkoła Podstawowa
Adres
Mazurska 40, 70-424 Szczecin
Telefon
914885288
Fax
914887222
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Izabela Kaczór-Olech
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Sportowa Szkoła Podstawowa
  • Sportowa Szkoła Podstawowa
  • Sportowa Szkoła Podstawowa
  • Sportowa Szkoła Podstawowa
  • Sportowa Szkoła Podstawowa
  • Sportowa Szkoła Podstawowa
  • Sportowa Szkoła Podstawowa
  • Sportowa Szkoła Podstawowa
Opis

Sportowa Szkoła Podstawowa wchodzi w skład Centrum Mistrzostwa Sportowego. Jest to szkoła bezobwodowa. Głównym celem placówki jest pokazanie uczniom, w jaki sposób łączyć naukę ze sportem, aby osiągnąć sukces. To najlepsze miejsce dla dzieci, które w przyszłości chcą zostać sportowcami. Pierwszoklasiści będą uczęszczali do klasy o profilu pływackim. W latach edukacji wczesnoszkolnej treningi odbywają się trzy razy w tygodniu zaraz po lekcjach lub przed nimi. Rozkład zajęć szkolnych współgra z kształceniem sportowym. Na uczniów czekają nauczyciele z najwyższymi kwalifikacjami oraz profesjonalni trenerzy z klasą mistrzowską, czego przykładem jest wybitny pływak Przemysław Stańczyk. W szkole podstawowej obowiązkowym jest język angielski. Po wytężonej pracy w klasowych ławkach lub po treningach uczniowie mają możliwość odpoczynku w świetlicy szkolnej, czynnej od 7.00 do 17.00. Oferujemy uczniom i ich rodzicom szereg imprez i uroczystości o charakterze ogólnoszkolnym. Są to m.in.: Pasowanie na Pierwszaka, Festiwal Piosenki Żołnierskiej, Festyn Bożonarodzeniowy, Balik Karnawałowy, Dzień Dobrych Uczynków, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka. Nasi uczniowie uczestniczą w koncertach muzycznych organizowanych w Szczecińskiej Filharmonii, odwiedzają Teatr Lalek "Pleciuga" oraz szczecińskie muzea. Realizujemy ogólnopolskie programy edukacyjne oraz uczestniczymy w różnorodnych projektach "Otylia Swim Camp", "Monika Pyrek CAMP". Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Posiada sale wyposażone w tablice interaktywne, tablety, pracownię komputerową, czytelnię multimedialną, nowocześnie wyposażoną pracownię językową, bibliotekę, salę gimnastyczną, kompleks boisk OCSiR, plac zabaw przygotowany w ramach projektu ,,Radosna Szkoła” W całym budynku jest dostęp do sieci WI-FI. W klasach 4-6 istnieje także możliwość wynajęcia szafki uczniowskiej. Stołówka serwuje smaczne i przygotowane zgodnie z zaleceniami szkolnego dietetyka śniadania i obiady. Szkoła uczestniczy w programach unijnych: ,,Szklanka mleka’’ i ,,Owoc w szkole”. Uczniowie przez trzy dni w tygodniu mają zapewnioną opiekę pielęgniarki. Mogą również korzystać z pomocy pedagoga i psychologa, a w przypadku sportowców istnieje możliwość uczestniczenia w konsultacjach prowadzonych przez psychologa sportu. Szkoła spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa, posiada nowoczesny system ochrony przeciwpożarowej oraz monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole. Sportowa Szkoła Podstawowa jest współorganizatorem zawodów pływackich, m.in.: sobót pływackich, zawodów międzyszkolnych, wojewódzkich i Mistrzostw Polski. Sprawuje patronat nad Międzynarodowym Programem Powszechnej Nauki Pływania. Organizuje letnie i zimowe obozy sportowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Największym atutem naszej szkoły jest tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju uczniów w zakresie dydaktyki i sprawności fizycznej. To jedyna szkoła w mieście, która umożliwia indywidualizowanie pracy z uczniem- sportowcem. Zapraszany na nasze: Fanpage Facebook www.facebook.com/CentrumMistrzostwaSportowego. Strona szkoły www.cmsmazurska.pl

Języki
angielski
Osiągnięcia
Klasy 1-3 – Mistrzowie Szczecina w pływaniu. Klasy 4-6 – medaliści Grand Prix Szczecina, Grand Prix Województwa Zachodniopomorskiego i Lubuskiego, medaliści Pucharu Burmistrza Miasta Schwedt, członkowie Kadry Wojewódzkiej i Kadry Narodowej PZP. Laureaci konkursu OXFORD Plus z języka angielskiego o zasięgu ogólnopolskim. Laureaci konkursu języka angielskiego II stopnia. Laureaci wojewódzkiego konkursu Alfik Matematyczny, Kangur. Finalistka wojewódzkiego konkursu z języka polskiego z elementami historii.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Obok dzieci siedmioletnich naukę w klasie pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej podejmują również sześciolatki. Uczniowie bardzo dobrze funkcjonują w klasie szkolnej. Codziennie przebywają w salach lekcyjnych, które składają się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej. Sale wyposażone są w tablice interaktywne, tablety, różnorodne pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji podstawy programowej, biblioteczkę, gry i zabawki dydaktyczne. Uczniowie mają możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych w klasowych szafkach. Zadania podczas zajęć edukacyjnych dostosowane są do możliwości każdego dziecka. Wszyscy uczniowie objęci są szczególną opieką wychowawcy oraz nauczycieli prowadzących inne zajęcia. Dzieci sześcioletnie tak jak ich o rok starsi koledzy z powodzeniem uczestniczą w treningach pływackich i odnoszą sukcesy podczas zawodów. 
Zajęcia pozalekcyjne
Nasi najmłodsi z wielkim zaangażowaniem uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne. W każdym roku szkolnym uczniom przejawiającym ponadprzeciętne zdolności, proponujemy zajęcia rozwijające o profilu matematyczno-przyrodniczym. Dzieci mają okazję przyglądać się różnorodnym zjawiskom, przeprowadzać doświadczenia, rozwiązywać trudne zadania matematyczne. Podczas tych zajęć przygotowują się do udziału w konkursach takich jak Alfik Matematyczny czy Kangur Matematyczny. Szczególną opieką otaczamy również uczniów potrzebujących doskonalenia swoich umiejętności. Mogą oni uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz konsultacjach logopedycznych. Podczas tych zajęć dzieci poznają ćwiczenia, dzięki którym nauka staje się dla nich łatwa i przyjemna.
Dojazd
Autobus 58, 59, 68, 70, 86, 87, 101, 107, linie pospieszne A, B, C, D, F, G, Tramwaj 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12
Drzwi otwarte

Spotkania z rodzicami kandydatów oraz kandydatami do klasy pierwszej:

 26.02.2020 r. godzina 17.00 - szkoła ul. Mazurska 40


29.02.2020 r. godzina 8:45-9:30 -  mały basen SDS, ul. Wąska 16 (prosimy zabrać dla kandydata strój do pływania, ręcznik, klapki, najlepiej przyjść 10 min wcześniej w celu przygotowania się do zajęć na basenie)


13.03.2020 r. - godzina 16.00 - szkoła ul. Mazurska 40