Szczecin
Szkoła podstawowa
Sportowa Szkoła Podstawowa
Adres
Mazurska 40, 70-424 Szczecin
Telefon
914885288
Fax
914887222
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Izabela Kępczyńska-Sitka
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • SSP 6
 • Sportowa Szkoła Podstawowa
 • Sportowa Szkoła Podstawowa
 • Sportowa Szkoła Podstawowa
 • Sportowa Szkoła Podstawowa
 • SSP 4
 • SSP 5
 • Boisko Dron
 • SSP 1
 • SSP 2
 • SSP 3
Opis

Sportowa Szkoła Podstawowa wchodzi w skład Centrum Mistrzostwa Sportowego. Jest to szkoła bez obwodowa.

Głównym celem placówki jest pokazanie uczniom, w jaki sposób łączyć naukę ze sportem, aby osiągnąć sukces. To najlepsze miejsce dla dzieci, które w przyszłości chcą zostać sportowcami.

Pierwszoklasiści będą uczęszczali do klasy o profilu pływackim.

Czwartoklasiści będą uczęszczali do klas o profilu pływackim oraz z elementami sztuk i sportów walki.

Natomiast siódmoklasiści będą uczęszczali do klasy o profilu pływackim / boks .

W czasie edukacji wczesnoszkolnej treningi odbywają się trzy razy w tygodniu zaraz po lekcjach lub przed nimi. Rozkład zajęć szkolnych współgra z kształceniem sportowym. Na uczniów czekają nauczyciele z najwyższymi kwalifikacjami oraz profesjonalni trenerzy z klasą mistrzowską.

W szkole podstawowej obowiązkowym jest język angielski. Dodatkowo wdrożona jest jedna godzina konwersacji w języku angielskim (program własny). Po wytężonej pracy w klasowych ławkach lub po treningach uczniowie mają możliwość odpoczynku w świetlicy szkolnej, czynnej od 6.30 do 17.00.

Wychowawcy klas 1-3 uczestniczą w projekcie „Zaprogramuj przyszłość”, gdzie uczniowie uczą się kodowania poprzez dostępne materiały dla uczniów otrzymane z projektu.

Oferujemy uczniom i ich rodzicom szereg imprez i uroczystości o charakterze ogólnoszkolnym. Są to m.in.: Pasowanie na Pierwszaka, Festyn Bożonarodzeniowy, Jasełka, Balik Karnawałowy, Dzień Olimpijczyka, I Dzień Wiosny, Dzień Dziecka. Nasi uczniowie uczestniczą w koncertach muzycznych organizowanych w Szczecińskiej Filharmonii, odwiedzają Teatr Lalek "Pleciuga" oraz szczecińskie muzea. Realizujemy ogólnopolskie programy edukacyjne oraz uczestniczymy w różnorodnych projektach.

Wychowawczynie klas 1 -3 w porozumienia z trenerami czołowych szczecińskich klubów sportowych (BKS Skorpion, Pogoń Szczecin) organizują cykliczne zajęcia sportowe z zawodnikami - jednoczenie uczniami klas licealnych Centrum Mistrzostwa Sportowego.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Posiada sale wyposażone w tablice interaktywne, 2 pracownie komputerowe, nowocześnie wyposażone pracownie językowe, bibliotekę, salę gimnastyczną, kompleks boisk OCSiR, siłownię oraz plac zabaw przygotowany w ramach projektu ,,Radosna Szkoła”. Ponadto szkoła bierze udział w projekcie "Laboratoria Przyszłości".

W całym budynku jest dostęp do sieci Wi-Fi. Każdy uczeń ma możliwość wynajęcia szafki uczniowskiej. Stołówka serwuje smaczne i przygotowane zgodnie z zaleceniami dietetyka sportowego śniadania i dwudaniowe obiady. Szkoła uczestniczy w unijnym Programie dla szkół: ,,Szklanka mleka’’ oraz ,,Owoce i warzywa w szkole”.

Uczniowie przez trzy dni w tygodniu mają zapewnioną opiekę pielęgniarki. Mogą również korzystać z pomocy logopedy, pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa sportu, których głównym zadaniem jest rozwijanie u uczniów samoświadomości, poszukiwania mocnych stron oraz dbania o wysoką samoocenę. Działania psychologiczne to także warsztaty poświęcone technikom relaksacji, uważności, efektywnego zarządzania czasem. Psychoedukacja w Naszej szkole to istotny element, działania są wdrażane podczas zajęć grupowych, indywidualnych, dostosowane do aktualnych potrzeb uczniów.

Szkoła spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa, posiada nowoczesny system ochrony przeciwpożarowej oraz monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.

Sportowa Szkoła Podstawowa jest współorganizatorem zawodów pływackich, m.in.: sobót pływackich, zawodów międzyszkolnych, wojewódzkich i Mistrzostw Polski. Organizuje półkolonie letnie i zimowe oraz obozy sportowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Największym atutem naszej szkoły jest tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju uczniów w zakresie dydaktyki i sprawności fizycznej. To jedyna szkoła w mieście, która umożliwia indywidualizację pracy z uczniem - sportowcem.

Zapraszamy na naszego Fanpage Facebook www.facebook.com/CentrumMistrzostwaSportowego oraz stronę szkoły www.cmsmazurska.pl

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Największym osiągnięciem naszej szkoły jest umiejętność organizowania harmonijnego rozwoju uczniów w zakresie dydaktyki i profesjonalnego uprawiania sportu. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego są corocznymi stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej: Karol Ostrowski w 2016 r., Natalia Fryckowska w 2015 r., Beata Kałuża w 2018 r., Filip Szpakowicz w 2018 r., Dominika Środa 2019 r., Mateusz Urban w 2021 r., Alicja Figas, Julianna Rutkowska i Klaudia Tarasiewicz w 2022 r., Ita Stępińska i Nadia Formela w 2023 r. Jednak największe sukcesy odnoszą na arenach sportowych. Są medalistami mistrzostw świata, Europy, kraju w różnych dyscyplinach sportu, m.in.: w pływaniu, boksie, piłce nożnej.
Najlepsi uczniowie – zawodnicy to członkowie Kadry Narodowej Polski i Kadry Województwa Zachodniopomorskiego. Za wybitne osiągnięcia sportowe wielu uczniów i trenerów nagradzanych jest przez Prezydenta Miasta Szczecin stypendiami. Naszymi absolwentami są m.in.: Mateusz Sawrymowicz, Przemysław Stańczyk, Katarzyna Baranowska, Konrad Wasielewski, Hanna Zembrzuska, Filip Zaborowski, Halina Ptak, Arkadiusz Szwedowicz, Hanna Solecka, Katarzyna Michalska, Daniel Król, Oskar Krupecki, Wiktor Biernacki i Remigiusz Biernacki, Jakub Piotrowski, Daniel Piotrowski, Wojciech Ceniuch, Arkadiusz Zakharyan, Gabriela Kisiel, Weronika Margula, Katarzyna Rogowska, Sebastian Walukiewicz, Hubert Sadowski, Maciej Żurawski, Adrian Benedyczak.


Aktualne największe sukcesy sportowe naszych uczniów to między innymi:

- Mistrz świata w boksie w 2023 - Fabian Urbański;

- brązowy medal Mistrzostw świata w boksie w 2023 - Igór Soczówka;

- brązowy medal Mistrzostw Europy Kadetek w boksie w 2023 - Nadia Formela;

- medalowe miejsca podczas Grand Prix Pucharu polski w pływaniu oraz Ligi SMS czy Mistrzostw Polski zajmują: Anna Duda, Paula Karlińska, Bartosz Rodziewicz, Miłosz Piętka, Weronika Małolepsza, Michał Gnaczyński, Adrian Piórkowski, Maciej Kowal, Dawid i Szymon Zielińscy, Alan Szelążek, Zofia Kondrasiuk, Radosław Kryś, Mateusz Ciba.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Obok dzieci siedmioletnich naukę w klasie pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej podejmują również sześciolatki. Uczniowie bardzo dobrze funkcjonują w klasie szkolnej. Codziennie przebywają w salach lekcyjnych, które składają się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej.

Sale wyposażone są w tablice interaktywne, różnorodne pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji podstawy programowej, biblioteczkę, gry i zabawki dydaktyczne. Uczniowie mają możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych w klasowych szafkach. Zadania podczas zajęć edukacyjnych dostosowane są do możliwości każdego dziecka.

Wszyscy uczniowie objęci są szczególną opieką wychowawcy, logopedy, pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa sportu oraz nauczycieli prowadzących inne zajęcia. Dzieci sześcioletnie tak jak ich o rok starsi koledzy z powodzeniem uczestniczą w treningach pływackich i odnoszą sukcesy podczas zawodów. 

Zajęcia pozalekcyjne

Nasi najmłodsi z wielkim zaangażowaniem uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne. W każdym roku szkolnym uczniom przejawiającym ponadprzeciętne zdolności, proponujemy zajęcia rozwijające o profilu matematyczno-przyrodniczym. Dzieci mają okazję przyglądać się różnorodnym zjawiskom, przeprowadzać doświadczenia, rozwiązywać trudne zadania matematyczne. Podczas tych zajęć przygotowują się do udziału w konkursach takich jak Alfik Matematyczny czy Kangur Matematyczny.

Szczególną opieką otaczamy również uczniów potrzebujących doskonalenia swoich umiejętności językowych. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz konsultacjach logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym.

Dla uczniów z Ukrainy są zorganizowane lekcje nauki języka polskiego.

Dojazd
Autobus 58, 59, 68, 70, 86, 87, 101, 107, linie pospieszne B, C, G, Tramwaj 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12
Drzwi otwarte

Zapraszamy do spotkania z dyrekcją, wychowawcami i trenerami podczas dni otwartych.

Dla klas pierwszych dni otwarte odbędą się w dniach 24 lutego oraz 2 marca 2024 roku w godzinach 10:00 – 12:00 w budynku szkoły przy ul. Mazurskiej 40.

Kandydaci wraz z rodzicami na dni otwarte proszeni są o zapisywanie się telefonicznie, tj. 91 488 72 22 oraz mailowo: sekretariat@cmsmazurska.pl.

Dni otwarte dla klas czwartych i klas siódmych odbędą się 6 marca 2024 r. w godzinach 13.00 - 15.00 w budynku szkoły przy ul. Mazurskiej 40.Historia

Szkoła została zatwierdzona uchwałą Nr XLVI/571/98 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego z dniem 1 września 1998 roku. Centrum Mistrzostwa Sportowego zostało zatwierdzone uchwałą Nr V/46/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2015 roku.

Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie jest wyjątkową na mapie Polski placówką kształcącą młodych sportowców na poziomie szkoły podstawowej i średniej w trzech głównych dyscyplinach: pływanie, pięściarstwo oraz piłka nożna dziewcząt i chłopców. To szkoła stwarzająca idealne warunki, żeby łączyć treningi sportowe z realizacją zajęć dydaktycznych i jest najlepszym miejscem do nauki dla sportowców z całego kraju. Nasi uczniowie - sportowcy osiągają bardzo wysokie wyniki na arenie ogólnopolskiej, europejskiej i światowej w uprawianych przez siebie dyscyplinach, biorą udział w zmaganiach olimpijskich, regularnie zasilają szeregi kadr wojewódzkich i narodowych. Od lat współpracujemy ze szczecińskimi klubami sportowymi: MKP Szczecin, Pogoń Szczecin (sekcja dziewcząt i chłopców) oraz BKS Skorpion Szczecin, dlatego naszym uczniom możemy zapewnić wszechstronny rozwój oraz niezbędną pomoc w realizacji celów sportowych i dydaktycznych. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy współpracę z MUKS Kusy Szczecin - sekcja piłki ręcznej.
To u nas kształcił się świetnie zapowiadający się piłkarz, Kacper Kozłowski, najmłodszy uczestnik mistrzostw Europy. Oprócz Kacpra na uwagę zasługują takie piłkarskie nazwiska absolwentów jak Sebastian Kowalczyk, Mateusz i Łukasz Łęgowscy, Kacper Łukasiak, Olaf Korczakowski, Sebastian Walukiewicz oraz Adrian Benedyczak. W CMS uczyła się także najlepsza bramkarka jesiennej rundy Ekstraligi kobiet w piłce nożnej w sezonie 2021/2022, Natalia Radkiewicz, regularnie występująca z orzełkiem na piersi. Grono zdolnych piłkarek niewątpliwie zasilają również Roksana Ratajczyk, Amelia Bińkowska czy aktualne reprezentantki polski, absolwentki: Martyna Brodzik i Natalia Oleszkiewicz. 
Tytuły mistrzowskie uzyskują także nasi pięściarze. Rywalizując w europejskich i światowych ringach oraz tocząc zmagania w galach sportów walki, reprezentują CMS oraz Szczecin, a klub BKS Skorpion kilkukrotnie otrzymał wyróżnienie dla najlepszego pięściarskiego klubu w Polsce. Marcel Materla, Patryk Borucki, Mateusz Urban czy Łukasz Perkowski to Mistrzowie Polski Juniorów w swoich kategoriach wagowych. Fabian Urbański i Igor Soczówka to aktualni medaliści Mistrzostw Świata w boksie.
Z kolei MKP Szczecin do klub z niezwykle bogatą historią, którą tworzą wybitni sportowcy. To grono zasłużonych pływaków zasilają z powodzeniem uczniowie CMS Szczecin m. in. Kacper Korona, Klaudia Tarasiewicz, Alicja Figas i wielu innych. Warto podkreślić, że w gronie naszych absolwentów są uczestniczy igrzysk olimpijskich: Konrad Wasielewski (mistrz olimpijski), Przemysław Stańczyk, Katarzyna Baranowska, Mateusz Sawrymowicz, Filip Zaborowski. 

Adres email IODO
iod@spnt.pl
Telefon IODO
91 85 22 093
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Centrum Mistrzostwa Sportowego, ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin
Telefon jednostki przetwarzającej dane
91 488 52 88
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sekretariat@cmsmazurska.pl
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
98
Pliki do pobrania
Obwody szkół podstawowych