Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 15
Adres
Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin
Telefon
914892926, 914893391, 606485548
Fax
914893391
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Marek Psiorz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 15
Opis

Baza szkoły:
- świeżo wyremontowane sale i łazienki dla uczniów młodszych
- wydzielona bezpieczna przestrzeń tylko dla klas 0-III
- każda klasa posiada własną salę lekcyjną
- nowy kompleks sportowy
- bezpieczne boiska i plac zabaw
- dwie sale gimnastyczne
- stołówka z obiadami przygotowanymi na miejscu
- pracownia komputerowa
- biblioteka z czytelnią i pracownią multimedialną
- całodobowy monitoring
- szafka szkolna dla każdego ucznia

Atuty naszej szkoły:
- nauka w systemie jednozmianowym
- indywidualizacja pracy z uczniem

- organizacja zajęć wspierających dla uczniów z problemami edukacyjnymi

- praca z uczniem nowatorskimi metodami z wykorzystaniem TOC

- realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa w klasach I-III "Czytam z klasą"

- udział uczniów w programie zapobiegania otyłości u dzieci "Odważna Ósemka"
- opieka w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 16.30
- opieka pedagoga i psychologa szkolnego
- 16 lat doświadczenia w pracy w klasach integracyjnych
- liczne koła zainteresowań
- szerokie kompetencje nauczycieli
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne
- liczne imprezy i konkursy

Języki
angielski
Dojazd
Dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej :
- tramwaj linii nr 4, 7, 8, 9, 11, 12 do przystanków przy pl. Kościuszki,
- autobus linii nr 61, 62, 75, 81 do przystanków przy pl. Kościuszki.
- autobus linii nr 87, 86 do przystanku przy pl. Zgody
Historia
Szkoła Podstawowa Nr 15 powstała od 01.09.2017 r. Siedziba szkoły znajduje się w centrum miasta w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie, budynek przy ulicy Małkowskiego 12.
Sześciolatek w pierwszej klasie
• Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

• Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do przedszkola. Muszą jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zajęcia pozalekcyjne
Taniec, gra na gitarze
Drzwi otwarte
07.02.2020 r. od godziny 15.00 do godziny 19.00
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
25
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe