Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
Adres
Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin
Telefon
(91) 45 32 480
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Wiesława Barabas
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
Opis

Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi rozpoczęła swoją działalność 01.09.2017r. w budynku byłego Gimnazjum Nr 18 im. Noblistów Polskich. Jest położona na granicy dwóch dzielnic: Pogodna i Świerczewa. Budynek wyróżnia się oryginalną infrastrukturą, posiada trzy równoległe korytarze, z osobnymi wyjściami na boisko. Szkoła jest mała, kameralna (w szkole uczy się obecnie 290 uczniów) dzięki czemu uczniowie nie są anonimowi, mają poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia zainstalowany w szkole monitoring.

Do dyspozycji uczniów pozostają sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, profesjonalna  pracownia językowa, świetlica, sala gimnastyczna, boisko, pracownia komputerowa oraz biblioteka z czytelnią, w której znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. W szkole funkcjonuje stołówka, w której serwowane są domowe obiady. Kadra pedagogiczna to wykwalifikowani nauczyciele posiadający dodatkowe specjalizacje w dziedzinie: surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, socjoterapii. Od wielu lat w szkole oprócz oddziałów ogólnodostępnych funkcjonują oddziały integracyjne. Budynek dostosowany jest dla uczniów z niepełnosprawnością  ruchową (podjazdy, winda). Szkoła dysponuje także specjalistycznym sprzętem ułatwiającym naukę uczniom niewidomym i słabo widzącym.


Jeśli troszczą się Państwo o wysoki poziom edukacji swoich dzieci, szukają miejsca bezpiecznego, kameralnego i przyjaznego dla młodego człowieka, to zapraszamy od naszej szkoły.


Co nas wyróżnia:


 • W naszej szkole istnieją klasy ogólnodostępne i integracyjne
 • Uczniowie mają możliwość uzupełniania wiadomości na zajęciach wyrównawczych prowadzonych przez wykwalifikowane grono pedagogiczne
 • Dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi mają zapewnione zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, wyrównujące szanse edukacyjne
 • Plan dnia dostosowany jest do potrzeb psychofizycznych dzieci
 • Zajęcia odbywają się w formie jednozmianowej
 • W godzinach porannych oraz popołudniowych dzieci mają zapewnioną opiekę świetlicową 
 • Po południu dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje podczas zajęć pozalekcyjnych: m.in; teatralnych, plastyczno-literackich, przyrodniczych -”ciekawskich”, tanecznych, językowych.
 • Dzieci objęte są opieką specjalistyczną: pielęgniarki, logopedy, pedagoga szkolnego 
 • Znamy dobrze naszych uczniów, szczególnie ich mocne strony, ambicje, zdolności, potrzeby intelektualne, ale także ich problemy i trudności 
 • Wiemy jak ich motywować, kiedy stawiać wymagania, a kiedy pozwolić odpocząć.
 • Nasze grono pedagogiczne jest znakomicie przygotowane do pracy w zreformowanej szkole. Tworzą je nauczyciele otwarci na najnowsze trendy w oświacie, nieustannie doskonalący umiejętności, pogłębiający swoje kompetencje.
 • Proponujemy obok sprawdzonych metod tradycyjnych, metody nowoczesne, które pozwalają zdobyć naszym uczniom najważniejsze kompetencje.
 • Praca prowadzona jest w oparciu o następujące metody: Pedagogika zabawy, Dziecięca matematyka wg E. Głuszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, Metoda wspomagania dziecka do uwagi i zapamiętywania wg E. Głuszczyk-Kolczyńskiej, Edukacja przez ruch wg D. Dziamskiej, Glottodydaktyka, Metoda Ruchu Rozwoju W. Scherborne, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. 


Zaufanie jakim obdarzają nas rodzice, zobowiązuje nas do stałego podnoszenia jakości kształcenia i wychowaniaJęzyki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

    Szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami dydaktycznymi i sportowymi. Mamy Laureatów i Finalistów konkursów przedmiotowych (chemia, biologia, historia, fizyka, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie)  objętych patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Konkursów dla Młodzieży Uzdolnionej. Uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe lokaty w turniejach i zawodach sportowych (koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka) rangi rejonowej i wojewódzkiej. Uczniowie naszej szkoły od wielu lat otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.

    W 2016 r. szkoła otrzymała Puchar Ministra Edukacji Narodowej, w 2017 r. wyróżnienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, a w 2018 r. została "Szkołą Roku" w plebiscycie  na Najlepszą  Szkołę Województwa Zachodniopomorskiego, zorganizowanym przez Głos Szczeciński " Szkoła na Medal".

Kontakty zagraniczne

Uczniowie naszej szkoły uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Od 2009 r. uczestniczymy regularnie w wymianie międzynarodowej młodzieży (są to projekty europejskie Comenius, Erasmus). Realizując założenia projektów poznaliśmy takie kraje jak: Turcja, Litwa,  Rumunia, Włochy, Niemcy.
Obecnie współpracujemy ze szkołą w Eberswalde (Niemcy), stała się ona naszą szkołą partnerską. Podczas wielu wspólnych spotkań uczniowie polscy i niemieccy poznają kulturę, łamią stereotypy i doskonalą umiejętności językowe.

Zajęcia pozalekcyjne

Oferta zajęć pozalekcyjnych przygotowywana jest corocznie w zależności od potrzeb uczniów. Mogą oni rozwijać swoje zainteresowania i zdolności  kołach przedmiotowych : biologicznym, matematycznym, chemicznym, fizycznym, informatycznym, historycznym, języka polskiego, zajęciach artystycznych, teatralnych, tanecznych. W szkole działa Samorząd Uczniowski i Wolontariat, uczniowie otwarci są na pomoc innym, chętnie biorą udział w akcjach dobroczynnych i charytatywnych, które również sami organizują. Działają jako wolontariusze w świetlicach środowiskowych i w domach dziecka. Ma to ogromny wpływ na kształtowanie w nich postaw tolerancji, empatii i wrażliwości. Dla wielu naszych uczniów ważnym elementem życia codziennego jest sport. Chętnie uczestniczą oni w zajęciach SKS, rozwijając swoje talenty sportowe z zakresu: siatkówki i koszykówki, mamy również grupę cheerleaderek.

Dojazd
Autobus nr: 75, 86, 67 ul. Witkiewicza 40

Drzwi otwarte
16 marca 2020r. (poniedziałek) godz.16:00-19:00
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
65
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe