Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin
Adres
Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin
Telefon
(91) 45 32 480
Fax
(91) 45 32 480
E-mail
sp21@miasto.szczecin.pl
Strona www
www.facebook.com/sp21szczecin
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis

Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi rozpoczęła swoją działalność 01.09.2017r. w budynku byłego Gimnazjum Nr 18 im. Noblistów Polskich. Jest położona na granicy dwóch dzielnic: Pogodna i Świerczewa. Budynek wyróżnia się oryginalną infrastrukturą, posiada trzy równoległe korytarze, z osobnymi wyjściami na boisko. Szkoła jest mała, kameralna (w szkole uczy się obecnie 458 uczniów) dzięki czemu uczniowie nie są anonimowi, mają poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia zainstalowany w szkole monitoring. Do dyspozycji uczniów pozostają sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, świetlica, sala gimnastyczna, boisko, pracownia komputerowa oraz biblioteka z czytelnią, w której znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. W szkole funkcjonuje stołówka, w której serwowane są domowe obiady. Kadra pedagogiczna to wykwalifikowani nauczyciele posiadający dodatkowe specjalizacje w dziedzinie: surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, socjoterapii. Od wielu lat w szkole oprócz oddziałów ogólnodostępnych funkcjonują oddziały integracyjne. Budynek dostosowany jest dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo (podjazdy, winda). Szkoła dysponuje także specjalistycznym sprzętem ułatwiającym naukę uczniom niewidomym i słabo widzącym. Nauka i rozwój uczniów wspomagane są przez zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia logopedyczne. Uczniowie mogą liczyć na pomoc pedagoga, psychologa i logopedy. Opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka szkolna. Wspólnie tworzymy tradycje naszej szkoły organizując corocznie: pasowanie na ucznia, zmagania integracyjne, Jasełka, konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, wybory Mistrzów Przedmiotów. Najlepsi uczniowie otrzymują statuetkę „Prymusa”.


Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami dydaktycznymi i sportowymi. Mamy Laureatów i Finalistów konkursów przedmiotowych (chemia, biologia, historia, fizyka, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie)  objętych patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Konkursów dla Młodzieży Uzdolnionej. Uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe lokaty w turniejach i zawodach sportowych (koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka) rangi rejonowej i wojewódzkiej. Uczniowie naszej szkoły od wielu lat otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.

W 2016 r. szkoła otrzymała Puchar Ministra Edukacji Narodowej, a w 2017 r. wyróżnienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Kontakty zagraniczne

Uczniowie naszej szkoły uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Od 2009 r. uczestniczymy regularnie w wymianie międzynarodowej młodzieży (są to projekty europejskie Comenius, Erasmus). Realizując założenia projektów poznaliśmy takie kraje jak: Turcja, Litwa,  Rumunia, Włochy, Niemcy.
Obecnie współpracujemy ze szkołą w Eberswalde (Niemcy), stała się ona naszą szkołą partnerską. Podczas wielu wspólnych spotkań uczniowie polscy i niemieccy poznają kulturę, łamią stereotypy i doskonalą umiejętności językowe.

Zajęcia pozalekcyjne

Oferta zajęć pozalekcyjnych przygotowywana jest corocznie w zależności od potrzeb uczniów. Mogą oni rozwijać swoje zainteresowania i zdolności  kołach przedmiotowych : biologicznym, matematycznym, chemicznym, fizycznym, informatycznym, historycznym, języka polskiego, zajęciach artystycznych, teatralnych, tanecznych. W szkole działa Samorząd Uczniowski i Wolontariat, uczniowie otwarci są na pomoc innym, chętnie biorą udział w akcjach dobroczynnych i charytatywnych, które również sami organizują. Działają jako wolontariusze w świetlicach środowiskowych i w domach dziecka. Ma to ogromny wpływ na kształtowanie w nich tolerancji, empatii i wrażliwości. Dla wielu naszych uczniów ważnym elementem życia codziennego jest sport. Chętnie uczestniczą oni w zajęciach SKS, rozwijając swoje talenty sportowe z zakresu: siatkówki i koszykówki, mamy również grupę cheerleaderek.

Dojazd
Autobus nr: 75, 86, 67 ul. Witkiewicza

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2018/2019
45
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe