Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
Adres
Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin
Telefon
(91) 45 32 480
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Wiesława Barabas
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
 • Dzień języków obcych
 • Jaki to kraj?
 • to jest kraj na literkę....?
 • ..i świetnie się bawimy..
 • Dzień misia
 • Nasz choinka była najładniejsza..
 • Otwarta lekcja angielskiego
 • "Mój znajomy niewidomy"
 • Dzień kropki..
 • Dzień kredki - jakie to kolory kredek?
 • ..a te.. jakie to kolory kredek?
 • Nasza pracownia językowa
 • zajęcia edukacyjne w asyście psa
 • Zajęcia edukacyjne w asyście psa
Opis

Nasze motto:

"Każdy człowiek ma w sobie wiele możliwości, musi je tylko odkryć" (Kartezjusz)


Chcemy aby dzieci czuły się u nas bezpiecznie, a ich Rodzice mieli poczucie, że dokonali właściwego wyboru.


W codziennej pracy kierujemy się zasadą Konfucjusza:

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” 

 

DAJEMY WSZYSTKIM NASZYM UCZNIOM MOŻLIWOŚĆ OSIĄGNIĘCIA SUKCESU

 • Szkoła jest mała, kameralna (w szkole uczy się obecnie ok.300 dzieci) dzięki czemu uczniowi nie są anonimowi, mają poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia zainstalowany w szkole monitoring.
 • W naszej szkole są klasy integracyjne i ogólnodostępne - wszyscy uczniowie uczą się tolerancji i szacunku;
 • Jesteśmy placówką jednozmianową, co stwarza odpowiednie warunki do edukacji
 • Uczniowie mają możliwość uzupełniania wiadomości na zajęciach wyrównawczych prowadzonych przez wykwalifikowane grono pedagogiczne
 • Dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi mają zapewnione zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, wyrównujące szanse edukacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia edukacyjne w asyście psa.
 • Plan dnia dostosowany jest do potrzeb psychofizycznych dzieci
 • W godzinach porannych oraz popołudniowych dzieci mają zapewnioną opiekę świetlicową 
 • Dzieci objęte są opieką specjalistyczną: pielęgniarki, logopedy, pedagoga szkolnego 
 • Znamy dobrze naszych uczniów, szczególnie ich mocne strony, ambicje, zdolności, potrzeby intelektualne, ale także ich problemy i trudności 
 • Wiemy jak ich motywować, kiedy stawiać wymagania, a kiedy pozwolić odpocząć.
 • Nasze grono pedagogiczne jest znakomicie przygotowane do pracy w zreformowanej szkole. Tworzą je nauczyciele otwarci na najnowsze trendy w oświacie, nieustannie doskonalący umiejętności, pogłębiający swoje kompetencje.
 • Proponujemy obok sprawdzonych metod tradycyjnych, metody nowoczesne, które pozwalają zdobyć naszym uczniom najważniejsze kompetencje.
 •  Praca prowadzona jest w oparciu o następujące metody:
 • Pedagogika zabawy,
 • Dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
 • Metoda wspomagania dziecka do uwagi i zapamiętywania wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • Edukacja przez ruch wg D. Dziamskiej,
 • Glottodydaktyka,
 • Metoda Ruchu Rozwoju W. Scherborne,
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

 

STAWIAMY NA NOWOCZESNOŚĆ

Sale są wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia dydaktyczne wsparte technologią przyszłości.

Wszystkie sale lekcyjne mamy wyposażone w tablice multimedialne, projektory, komputery, pomoce dydaktyczne.

Dysponujemy tabletami, profesjonalną  pracownią językową.

Uczestniczymy w inicjatywie edukacyjnej MEiN "Laboratoria przyszłości" - dzięki temu mamy możliwość prowadzenia zajęć sprzyjających odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań uczniów.

 

DOKONUJEMY ZMIAN

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów i ich rodziców staramy się rozwijać istniejącą bazę:

 • doposażamy świetlicę,
 • modernizujemy salę gimnastyczną i boisko
 • dbamy o dostępność lektur i książek dla dzieci w bibliotece
 • w szkole funkcjonuje stołówka, w której serwowane są świeże posiłki
 • kadra pedagogiczna to wykwalifikowani nauczyciele posiadający dodatkowe specjalizacje w dziedzinie: surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, socjoterapii.
 • budynek dostosowany jest dla uczniów z niepełnosprawnością  ruchową (podjazdy, winda).
 • szkoła dysponuje także specjalistycznym sprzętem ułatwiającym naukę uczniom niewidomym i słabo widzącym.
 • w szkole funkcjonuje pokój wyciszeń z muzyką relaksacyjną.
 • W roku szkolnym 2023/2024 w klasach pierwszych wprowadzamy klasę z wiodącym j. niemieckim oraz klasę z wiodącym j. angielskim.


JESTEŚMY KREATYWNI

Wprowadzamy w codziennej pracy wiele innowacyjnych programów i rozwiązań:

 • "Mój znajomy niewidomy"
 • "Wyjdż na prostą po pandemii"
 • "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki"
 • "Program z Pandą, czyli edukacja szyta na miarę z WWF" - ścieżka niedźwiedzia brunatnego
 • "Enigma - mali programiści i małe programistki"
 • "Biuro detektywistyczne - Bystrzaki"
 • "Aktywna przerwa"
 • "Bawimy się zmysłami"
 • "Oswoić emocje" zajęcia w asyście psa

 

JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI W PRACĘ NA RZECZ INNYCH

Otrzymujemy wiele podziękowań za nasze zaangażowanie w pracę na rzecz innych, m.in:

 • Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym
 • Akademia Bezpiecznego Puchatka
 • Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca
 • Paczka dla bohatera
 • Zbiórki na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
 • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF
 • Kasztanowa Akcja
 • Paczuszka dla maluszka
 • Kartka dla Rodaka
 • Kredkobranie
 • Razem na Święta

 

Zaufanie jakim obdarzają nas rodzice, zobowiązuje nas do stałego podnoszenia jakości kształcenia i wychowania.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

    Szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami dydaktycznymi i sportowymi. Mamy Laureatów i Finalistów konkursów przedmiotowych (chemia, biologia, historia, fizyka, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie)  objętych patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Konkursów dla Młodzieży Uzdolnionej. Uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe lokaty w turniejach i zawodach sportowych (koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka) rangi rejonowej i wojewódzkiej. Uczniowie naszej szkoły od wielu lat otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.

 • W 2016 r. szkoła otrzymała Puchar Ministra Edukacji Narodowej,
 • w 2017 r. wyróżnienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 • w 2018 r. została "Szkołą Roku" w plebiscycie  na Najlepszą  Szkołę Województwa Zachodniopomorskiego, zorganizowanym przez Głos Szczeciński " Szkoła na Medal".
 • Międzyszkolny Konkurs Biologiczno-Chemiczny „Jak dobrze znasz RNA?”- I miejsce
 • I miejsce w Wojewódzkim konkursie recytatorskim "Łamańce językowe"
 • III miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie pt. “Mini Playback Show on-line"
 • VI Ogólnopolski Konkursu Plastyczny „Spójrz Okiem Artysty - Paul Gauguin” - laureat
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus. Matematyka Plus – laureaci II, III, IV stopnia 
Kontakty zagraniczne


Uczniowie naszej szkoły uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Od 2009 r. uczestniczymy regularnie w wymianie międzynarodowej młodzieży (są to projekty europejskie Comenius, Erasmus). Realizując założenia projektów poznaliśmy takie kraje jak: Turcja, Litwa,  Rumunia, Włochy, Niemcy.


Uczestniczymy w Programie  Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


 


Zajęcia pozalekcyjne

Oferta zajęć pozalekcyjnych przygotowywana jest corocznie w zależności od potrzeb uczniów. Mogą oni rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w:

 • kołach przedmiotowych : biologicznym, matematycznym, chemicznym, fizycznym, informatycznym, historycznym, języka polskiego,
 • zajęciach artystycznych, teatralnych, tanecznych.

W szkole działa Samorząd Uczniowski i Wolontariat, uczniowie otwarci są na pomoc innym, chętnie biorą udział w akcjach dobroczynnych i    charytatywnych, które również sami organizują.

Działają jako wolontariusze w świetlicach środowiskowych i w domach dziecka. Ma to ogromny wpływ na kształtowanie w nich postaw tolerancji, empatii i wrażliwości.

Dla wielu naszych uczniów ważnym elementem życia codziennego jest sport. Chętnie uczestniczą oni w zajęciach SKS,


Dojazd
Autobus nr: 75, 86, 67 ul. Witkiewicza 40

Drzwi otwarte
11 marca 2024 r. godz. 16:00-19:00
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
45
Adres email IODO
iod@spnt.pl
Telefon IODO
91 85 22 093
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie ul. Witkiewicza 40
Telefon jednostki przetwarzającej dane
91 45 32 480
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sp21@miasto.szczecin.pl
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe