Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 6
Adres
Unisławy 26, 71-413 Szczecin
Telefon
914232566
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Cezary Urban
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis

W roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej nr 6 zostaną utworzone jeden lub dwa oddziały dwujęzycznych klas VII, w których realizowany będzie rozszerzony program matematyki w ramach innowacji pedagogicznej „Matematyka bez granic”, pod opieką nauczycieli XIII Liceum Ogólnokształcącego.

Naszą ofertę kierujemy do uczniów, którzy oprócz posiadania predyspozycji do nauki języka angielskiego pragną pod okiem najlepszych nauczycieli pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z matematyki, a jednocześnie nie boją się wyzwań z tym związanych.

Dwujęzyczność daje możliwość bardzo dobrego opanowania języka obcego, kształci umiejętność selekcji informacji, rozumowania przez analogię oraz dedukcję językową. W ramach dwóch dodatkowych godzin przewidzianych w oddziałach dwujęzycznych uczniowie będą nabywali kompetencje w zakresie matematyki i geografii – klasy te będą miały zatem trzy godziny języka angielskiego i dwie godziny na realizację treści z w/w przedmiotów w języku angielskim na poziomie A2+/B1, prowadzone przez nauczycieli posiadających stosowne kwalifikacje. Nauka w klasie dwujęzycznej daje możliwość przygotowania uczniów do dalszego kształcenia językowego w szkołach ponadpodstawowych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą. Pomaga w stosowaniu języka obcego w sposób automatyczny jako narzędzia poznawczego i komunikacyjnego. Uczniowie tych klas poszerzają własną perspektywę oraz otwartość kulturową, wynikającą z obcowania z językiem obcym w licznych, urozmaiconych kontekstach.

W ramach innowacji programowej „Matematyka bez granic” w klasie VII, a następnie w klasie VIII, zostanie zwiększona liczba godzin matematyki. Ma to służyć lepszemu przygotowaniu uczniów do egzaminu, ale przede wszystkim umożliwić uczniom osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach matematycznych i informatycznych. Rozwiązania programowe zastosowane w tych klasach opierać się będą na rozszerzonym zakresie nauczania matematyki o treści wykraczające poza obowiązującą podstawę programową. Autorami programu realizowanego w ramach innowacji są wysoko wykwalifikowani, bardzo doświadczeni i cenieni nauczyciele matematyki XIII LO i SP nr 6.

Ponadto, w realizacji programu biologii, chemii i fizyki wykorzystamy nasze doświadczenia z prowadzonych przez nas wcześniej eksperymentalnych klas przyrodniczych, funkcjonujących pod opieką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Warszawskiej – uczelni, które sprawują patronat nad XIII LO.

Języki
angielski, niemiecki