Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2
Adres
Romera 2, 71-246 Szczecin
Telefon
91 43 94 052
Fax
91 43 94 047
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Mirosław Mika
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • szkoła
 • 1 piętro
 • 1 piętro
 • 2 piętro
 • 3 piętro
 • 3 piętro
 • wycieczki
 • labolatoria
 • ćwiczenia
 • uczniowie
 • uczniowie
Opis

Mówiąc do człowieka w języku, który rozumie, trafiasz do jego głowy. Mówiąc w jego własnym języku, trafiasz do jego serca. Nelson Mandela


KLASA VII dwujęzyczna

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi wchodzi wraz z XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie.

Jest to jedyna taka szkoła w Szczecinie, w której od 16 lat prowadzona jest nauka języka włoskiego w systemie dwujęzycznym.

W klasie VII nauka języka będzie realizowana w wymiarze pięciu godzin tygodniowo. Zwiększona ilość godzin nauki języka włoskiego pozwoli na poszerzenie wiadomości, wzbogacenie zasobu słownictwa oraz wprowadzanie wielu ćwiczeń rozwijających umiejętność konwersacji.

W klasie dodatkowo w języku włoskim będą nauczane dwa przedmioty ogólnokształcące: historia i geografia. W celu realizacji zasady ,,poznawanie przez działanie” klasa będzie mogła uczestniczyć w zagranicznej wycieczce edukacyjnej. Będą prowadzone zajęcia z native speakerem.

W klasie dwujęzycznej kontynuowana będzie nauka języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej szkoły przyjaznej dzieciom i rodzicom. Będziemy wspierać aktywność dzieci, rozwijać ich talenty, budować poczucie własnej wartości. Umożliwimy rozwój zdolności poznawczych, będziemy kształtować pozytywny stosunek do nauki, uczyć odpowiedzialności za podjęte działania. Obejmiemy opieką każde dziecko, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.

Szkoła posiada nowoczesną bazę. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne.

Jednym  z  priorytetów  naszej  szkoły  jest  rozwój kultury fizycznej i sportu. Dysponujemy kompleksem nowoczesnych boisk, salą gimnastyczną       i siłownią.

Szkoła udostępnia bezpłatnie wszystkim uczniom osobiste kodowane szafki. Zapewniamy jednozmianowość nauki. W trosce o bezpieczeństwo szkoła objęta jest monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym, a wejście na jej teren jest możliwe po okazaniu identyfikatora. Szkoła oferuje uczniom opiekę pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego oraz pielęgniarską. Na terenie szkoły funkcjonują stołówka, w której obiady są przyrządzane na miejscu oraz bufet.

W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz dla tych, które potrzebują wsparcia w wyrównywaniu poziomu wiedzy. Część zajęć odbywa się w formie warsztatowej, np. w laboratorium na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Uczniowie wdrażają się do pracy metodą projektu. W tym roku szkolnym uczniowie realizują projekty: ,,Laboratoria Przyszłości”, „Ekopracownia – zielone serce szkoły” w ramach którego działa ,,Koło meteorologiczne’’. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi Szczecina uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach, prelekcjach, pokazach i ćwiczeniach.

Choć Szkoła Podstawowa Nr 2 funkcjonuje od września 2017 roku, to jej uczniowie biorą aktywny udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, osiągając w nich tytuły laureatów i finalistów. Otrzymują też stypendia Prezydenta Miasta Szczecin.

Do klasy dwujęzycznej mogą również aplikować uczniowie z innych szkół podstawowych. Dla tych uczniów nauka języka włoskiego będzie prowadzona od podstaw w grupie dla początkujących. Warunkiem przyjęcia dla wszystkich uczniów jest uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu z predyspozycji językowych.


Języki
włoski, angielski
Zajęcia pozalekcyjne

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów klas 1-3 między innymi artystyczne, matematyczne, przyrodnicze, zajęcia dla uczniów zdolnych przygotowujące do konkursów, a także zajęcia sportowe, taneczne i z języka angielskiego.


Poza uczestnictwem w zajęciach obowiązkowych, uczniowie mogą brać udział i rozwijać swoje pasje w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych lub ogólnokrajowych. To między innymi szkolny konkurs plastyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Misia, konkurs z okazji Tygodnia Międzykulturowego "Co KRAJ, to OBYCZAJ", ogólnopolskie olimpiady Olimpusek, konkurs historyczny IPN "Wokół Symboli Narodowych" itp

Dojazd

Budynek szkoły znajduje się w centrum Osiedla Zawadzkiego - Klonowica.
Dojazd autobusami: 75, 53, 60, 80, 74; 105

tramwaje: 4, 5, 7;

Sześciolatek w pierwszej klasie


Osiągnięcia

     

W roku szkolnym 2021/2022 wygraliśmy plastyczny konkurs ekologiczny ,,Nauka z klasą” organizowany przez firmę Kaufland- nagrodę w wysokości 20 tys. złotych przeznaczono na wyposażenie nowoczesnej sali biologicznej.

Uczniowie brali udział w różnych konkursach, a w jednym z nich ,,Wokół symboli narodowych” organizowanym przez IPN co roku zajmują  I,II i III miejsce wśród uczestników.

Laureaci ogólnopolskiej olimpiady Olimpusek.

Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie Alfik oraz Leon.

Historia

Szkoła rozpoczęła swoją działalność od 1 września 2017. Razem z Państwa dziećmi tworzymy nową historię.

Drzwi otwarte
15 marca 2024 r. godz. 17.00-19.00
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe