Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin
Adres
Rydla 49, 70-783 Szczecin
Telefon
914627260
Fax
914645246
E-mail
rydla@cks.szczecin.pl
Strona www
www.cks.szczecin.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2
  • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2
Opis
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 wchodzi w skład Centrum Kształcenia Sportowego. Swoją działalność rozpoczęła 1 września 2015 roku. Głównym celem placówki jest stworzenie uczniom optymalnych warunków edukacji w korelacji z treningami sportowymi. Wychowawcy i trenerzy wspólnie dbają o wszechstronny rozwój dzieci, uwzględniając ich sportowe pasje, szczególnie pływanie. Odpowiednia baza lokalowa umożliwia nam pracę w systemie jednozmianowym. Kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele i trenerzy posiadający wysokie kwalifikacje oraz duże doświadczenie. Mając na celu dobro każdego ucznia, dostosowują wymagania do możliwości dziecka. Dużym udogodnieniem dla naszych uczniów jest stworzenie przy każdej sali lekcyjnej szatni. Uczniowie mają do dyspozycji specjalny kącik relaksacyjny na holu szkoły. Szkoła wyposażona jest w sale informatyczne z dostępem do Internetu, gabinet logopedyczny, bibliotekę szkolną i czytelnię, gabinet fizjoterapii i odnowy biologicznej, gabinet pielęgniarki oraz sklepik. Ze względu na wiek i zróżnicowane potrzeby dzieci, uczniowie z klas drugiej i trzeciej oraz pierwszej i zerówki, odpoczywają po zajęciach w osobnych świetlicach (w godzinach od 6.30 do 17.00), W czasie zajęć, dzieci pod opieką wychowawcy mogą zjeść smaczny, domowy obiad składający się z dwóch dań na szkolnej stołówce.Na dzieci czeka również bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych. Realizujemy unijne programy: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”, propagując wśród dzieci prawidłowe nawyki żywieniowe. Bierzemy udział w akcji „Śniadanie daje moc”. Dysponujemy nowoczesną bazą sportową: pełnowymiarową pływalnią z podnoszonym dnem i najnowszą technologią uzdatniania wody (pierwsza taka w Polsce), salą gimnastyczną z bezurazową nawierzchnią, boiskiem, dwiema siłowniami ze sprzętem najnowszej generacji, jacuzzi oraz sauną. W szkole i na obiektach sportowych prowadzony jest całodobowy monitoring. Zajęcia edukacyjne odbywają się w wydzielonej części budynku z osobnym wejściem, w wyremontowanych salach wyposażonych w tablice multimedialne i różnorodne pomoce dydaktyczne: biblioteczkę, gry i zabawki edukacyjne. W ramach zajęć dydaktycznych nasi uczniowie uczą się języka angielskiego w wymiarze trzech godzin tygodniowo, w tym jedna godzina dodatkowa, ponadwymiarowa. Bierzemy udział w konkursach i zawodach organizowanych przez inne placówki oraz instytucje. Dbamy o to, aby nasi uczniowie zdobywali wiedzę nie tylko w szkole, dlatego organizujemy zajęcia w ramach „Majsterkowa”, włączamy się do akcji ukwiecania Szczecina, poznajemy zwyczaje świąteczne w „Zagrodach edukacyjnych”, zapoznajemy się z historią i tradycjami dawnych mieszkańców Szczecina podczas warsztatów muzealnych, organizujemy wycieczki o tematyce ekologicznej we współpracy ze Szczecińskim Centrum Informacji Turystycznej „Szmaragdowe-Zdroje” oraz sportowe obozy letnie i zimowe, podejmujemy wyzwania z zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej. Proponujemy naszym uczniom i rodzicom udział w wielu imprezach i uroczystościach szkolnych: „Pasowanie na ucznia”, „Dzień życzliwości”, „Kiermasz świąteczny”, „Bożonarodzeniowe przedstawienia”, „Mikołajki”, „Festyn rodzinny” oraz w lekcjach otwartych. Współorganizujemy zawody i imprezy sportowe, zachęcając mieszkańców Szczecina do dbałości o kondycję fizyczną. Dzieciom, które chcą rozpocząć naukę w naszej szkole proponujemy treningi pływackie i zajęcia adaptacyjne na terenie szkoły. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, stworzyliśmy szkołę propagującą zdrowy i aktywny tryb życia, dbając przy tym o każdą sferę rozwoju małego dziecka.
Języki
angielski
Zajęcia pozalekcyjne
W placówce prowadzone są również dodatkowe zajęcia doskonalące umiejętności plastyczno-techniczne,  matematyczno-przyrodnicze, językowe, z zakresu edukacji morskiej  oraz zajęcia z cyklu „Szalony naukowiec”, którego celem jest wyjaśnienie różnych zjawisk przyrodniczych poprzez przeprowadzane doświadczenia . Spotkania odbywają się bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych. Stosowane metody pracy mają na celu rozszerzenie zdobytej już wiedzy, a także przygotowanie do konkursów międzyszkolnych oraz ogólnopolskich: Alfik, Kangur Matematyczny, Stypendiada, „List w butelce”-konkurs z zakresu edukacji morskiej. Szczególną opieką otaczamy dzieci, które wymagają dodatkowej pracy. Specjalnie dla nich prowadzimy zajęcia: wyrównawcze,  logopedyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne.
Osiągnięcia

Nasi uczniowie z coraz większymi sukcesami startują w  zawodach pływackich organizowanych na terenie Szczecina. Odnieśli już pierwsze sukcesy w  międzynarodowych zawodach pływackich  w Stralsundzie w Niemczech. Aktywnie włączają się do międzyszkolnych konkursów  plastyczno-technicznych oraz wojewódzkiego konkursu  z edukacji morskiej , zdobywając wyróżnienia i zajmując miejsca w pierwszej trójce.

Dojazd

Szkoła znajduje się na Osiedlu Słonecznym za CH HELIOS. Z centrum Szczecina dojazd autobusami linii pospiesznych: A, B, D, E; szybkimi tramwajami linii: 2, 8. Z innych dzielnic Szczecina liniami zwykłymi: 65, 66, 71, 73, 77.

Dodatkowe cechy