Szczecin
Szkoła podstawowa
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
Adres
Bolesława Śmiałego 42 - 43, 70-351 Szczecin
Telefon
914844324
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jolanta Sapiecha
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • OSM I st im. prof. M. Jasińskiego
Języki
angielski, włoski, niemiecki
Historia

Idea kształcenia muzycznego najmłodszych mieszkańców Szczecina bierze swój początek w roku 1971, kiedy z inicjatywy Iwony Mróz–Dudek, ówczesnego nauczyciela umuzykalnienia i dyrygenta chóru szkolnego, Szkoła Podstawowa nr 2 rozszerzyła program wychowania muzycznego. Dyrektorem szkoły był wówczas Tadeusz Połoński. Nadzwyczajne rezultaty eksperymentu, a zwłaszcza kształcenia chóralnego zaowocowały w roku szkolnym 1979/1980 stworzeniem Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej. Nauczycielami gry na instrumentach zostali muzycy Filharmonii Szczecińskiej oraz Opery i Operetki, a przedmiotów ogólnych uczyli pedagodzy Szkoły Podstawowej nr 2.

Utworzona w ten sposób placówka otrzymała nazwę Zespołu Szkół Podstawowych nr 2. W tej formule prawnej Szkoła Muzyczna kształciła kolejne pokolenia szczecinian aż do roku 2008, w którym podczas kwietniowej sesji Rada Miasta Szczecin podjęła decyzję o rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia Zespołu Szkół Podstawowych nr 2 i ustanowieniu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia samodzielną jednostką edukacyjną i budżetową.

W latach 2008 - 2018 funkcję dyrektora szkoły pełniła Katarzyna Dziurdzikowska.

5 lutego 2011 roku Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia otrzymała imię profesora Marka Jasińskiego, wybitnego współczesnego kompozytora, organizatora festiwali i konkursów muzycznych, współpracującego przez lata z chórem Belcanto.

Od 1 września 2018 roku funkcję dyrektora szkoły pełni pani Jolanta Sapiecha.

 

Sześciolatek w pierwszej klasie

1. Szkoła realizuje program adaptacyjny dla dzieci 6-letnich.
2. Metody pracy nauczycieli dostosowane są do wieku i możliwości psychofizycznych 6-latków.
3. Sale lekcyjne są przystosowane do potrzeb uczniów 6-letnich:
- miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów
- wyodrębnione miejsce do zabawy.
4. Zapewnienie dzieciom bezpiecznego funkcjonowania.
5. Opieka świetlicowa.
6. Zapewniamy badanie logopedyczne i, jeśli jest taka potrzeba, terapię logopedyczną.
7. Zajęcia pozalekcyjne.

8. Szkoła realizuje program "Lekki plecak".

9. W szkole prowadzona jest wypożyczalnia instrumentów odpłatnie.

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole odbywają się:
- koła zainteresowań: ceramiczne, języka włoskiego, gry RPG w języku angielskim, finansowe, matematyczne
- zajęcia dla uczniów z trudnościami
- zajęcia z uczniem bardzo zdolnym
- gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
- zajęcia indywidualne oraz grupowe z logopedą
Uczniowie realizują swoje pasje muzyczne w trzech orkiestrach smyczkowych: "CANTABILE”,"CANTABILE JUNIOR" i "MODERATO", zespole rozrywkowym, zespole perkusyjnym „OSTINATO”, chórze "BELCANTO", w zespołach wokalnych oraz w zespołach kameralnych.

Osiągnięcia

Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach muzycznych. Najważniejsze pośród nich to:

- Międzynarodowy Festiwal pianistyczny im. Miłosza Magina w Paryżu,

- Międzynarodowy Konkurs Musical de France w Paryżu,

- Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Steinway  Klavierspil– Wettbewerb  w Berlinie,

- Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka w Szczecinie,

- Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "Sitty di Barletta" we Włoszech

- Festiwal Fortepianowy Gramy na 4 ręce w Choszcznie,

- Słupskie spotkania z muzyką ukraińską,

- Międzyregionalny Konkurs Perkusyjny w Stargardzie,

- Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych „Etiuda”,

- Zachodniopomorski Festiwal  Klarnetowy,

- Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy w Szczecinie,

- Konkurs Skrzypce dla Najlepszych w Szczecinie,

- Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Sonat,

- Ogólnopolski Konkurs Fletowy w Poznaniu

Dzieci realizują swoje talenty również w konkursach przedmiotowych. Najliczniej reprezentowane są:

- Międzynarodowy Konkurs Test Matematyka Plus, którego inicjatorem jest Oxford Educational,

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,

- Alfik Matematyczny,

- Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik,

- Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego z Elementami Historii,

- Alfik Humanistyczny,

- Mali Mistrzowie Języka,

- Konkurs Literacki Szukamy Młodych Talentów,

- Mały Konkurs Recytatorski.

Organizujemy konkursy o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym:

- Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka”

- Ogólnopolski Konkurs Sonat

- Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy

- Ogólnopolski Konkurs dla Trębaczy

- Ogólnopolski Konkurs Chóralny " Wesołe Dźwięk"

- Matematyczne Triki z Przyrody i Informatyki pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Dojazd
tramwaj nr 4,5,7,9,11,12
autobus nr 86
Drzwi otwarte

05 lutego 2024r. I  Dzień Otwarty Szkoły w godz. 16.00-19.00.

19 lutego 2024r. II Dzień Otwarty Szkoły  w godz. 16.00-19.00.  

Kontakty zagraniczne
Music-und Kunstschule " Johann Abraham Peter Schulz" w Schwedt
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
75
Adres email IODO
iod@spnt.pl
Telefon IODO
918522093
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe