Szczecin
Szkoła muzyczna
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
Adres
Bolesława Śmiałego 42 - 43, 70-351 Szczecin
Telefon
914844324
Fax
914847917
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jolanta Sapiecha
Typ placówki
Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia
Zdjęcia
  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
Opis


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia istnieje od 1979 r. Od początku swojego istnienia cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i rodziców.
W szkole są klasy muzyczne realizujące sześcioletni program nauczania szkoły muzycznej I stopnia w zakresie gry na następujących instrumentach: akordeon, altówka, flet, fortepian, harfa, gitara, klarnet, kontrabas, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, wiolonczela.
Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej muzycznej jest otrzymanie pozytywnego wyniku badania przydatności do kształcenia muzycznego.
Opis rekrutacji dostępny jest na stronie szkoły www.osm.szczecin.pl w zakładce / rekrutacja /.

W planie zajęć szkolnych od klasy pierwszej są języki obce: angielski i włoski oraz zajęcia komputerowe.
Uczniowie korzystają na co dzień z internetowego centrum informacji multimedialnej.
Lekcje wychowania fizycznego i inne zajęcia sportowe odbywają się w dwóch salach gimnastycznych, siłowni, salce do zajęć gimnastyki korekcyjnej i placu zabaw.
W godzinach 6:30 – 18:30 opiekę nad dziećmi pracujących rodziców sprawuje świetlica szkolna.
Uczniowie korzystają z opieki medycznej; w szkole jest pielęgniarka.
Stołówka szkolna wydaje codziennie dwudaniowe obiady.

Jesteśmy szkołą dzienną, gwarantujemy bardzo wysoki poziom kształcenia ogólnego i muzycznego. Uzyskujemy najwyższe  wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, zajmujemy czołową pozycję w rankingach szkół ogólnokształcących  i muzycznych. Gwarantujemy, że uczniowie naszej szkoły dostaną się do wymarzonych gimnazjów.Języki
angielski, włoski, niemiecki
Historia

Idea  kształcenia muzycznego najmłodszych mieszkańców Szczecina  bierze swój początek w roku 1971, kiedy z inicjatywy Iwony Mróz – Dudek, ówczesnego nauczyciela umuzykalnienia i  dyrygenta chóru szkolnego, Szkoła Podstawowa nr 2  rozszerzyła program wychowania muzycznego.  Dyrektorem szkoły był wówczas Tadeusz Połoński.  Nadzwyczajne rezultaty eksperymentu, a zwłaszcza kształcenia chóralnego zaowocowały w roku szkolnym 1979/1980 stworzeniem Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej.  Nauczycielami gry na instrumentach zostali muzycy Filharmonii Szczecińskiej oraz Opery i Operetki, a przedmiotów ogólnych uczyli pedagodzy Szkoły Podstawowej nr 2. Utworzonej w ten sposób placówce nadano nazwę Zespołu Szkół Podstawowych nr 2. W tej formule prawnej Szkoła Muzyczna kształciła kolejne pokolenia szczecinian aż do roku 2008, w którym podczas kwietniowej sesji Rada Miasta Szczecina podjęła decyzję o rozwiązaniu z dniem 31. sierpnia Zespołu Szkół i ustanowieniu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia samodzielną jednostką edukacyjną i budżetową. Dyrektorem Szkoły została Katarzyna Dziurdzikowska.

5. lutego 2011 roku OSM I stopnia otrzymała imię Profesora Marka Jasińskiego,  wybitnego współczesnego kompozytora, organizatora festiwali i konkursów muzycznych,  współpracującego przez lata z chórem Belcanto.

Sześciolatek w pierwszej klasie

1. Szkoła realizuje program adaptacyjny dla dzieci 6-letnich.
2. Metody pracy nauczycieli dostosowane są do wieku i możliwości psychofizycznych 6-latków.
3. Sale lekcyjne są przystosowane do potrzeb uczniów 6-letnich:
- miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów
- wyodrębnione miejsce do zabawy.
4. Zapewnienie dzieciom bezpiecznego funkcjonowania.
5. Opieka świetlicowa.
6. Zapewniamy badanie logopedyczne i, jeśli jest taka potrzeba, terapię logopedyczną.
7. Zajęcia pozalekcyjne.

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole działają:
- koła przedmiotowe: języka polskiego, matematyczne, historyczne, przyrodnicze, teatralne, dziennikarskie, plastyczne
- koła pracy dla uczniów z trudnościami
- koła pracy z uczniem bardzo zdolnym
- koła wspierania nauki języków obcych
- gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
- zajęcia indywidualne oraz grupowe z logopedą
- zajęcia taneczne
-zajęcia na basenie.
Uczniowie realizują swoje pasje w orkiestrze smyczkowej „CANTABILE”, zespole rozrywkowym, zespole perkusyjnym „OSTINATO”, chórze "BELCANTO" oraz małych formach kameralnych: duety, tria instrumentalne.

Osiągnięcia

Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach muzycznych. Najważniejsze pośród nich to:

- Międzynarodowy Festiwal pianistyczny im. Miłosza Magina w Paryżu,

- Międzynarodowy Konkurs Musical de France w Paryżu,

- Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Steinway  Klavierspil – Wettbewerb  w Berlinie,

- Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka w Szczecinie,

- Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny ,, Sitty di Barletta „we Włoszech

- Festiwal Fortepianowy Gramy na 4 ręce w Choszcznie,

- Słupskie spotkania z muzyką ukraińską,

- Międzyregionalny Konkurs Perkusyjny w Stargardzie Szczecińskim,

- Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych „Etiuda”,

- Zachodniopomorski Festiwal  Klarnetowy,

- Wiosenny Konkurs Gitarowy w Szczecinie,

- Polsko-Niemiecki Konkurs Gitarowy w Szczecinie,

- Konkurs Skrzypce dla Najlepszych w Szczecinie,

- Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Sonat,

- Ogólnopolski Konkurs Fletowy w Poznaniu

Dzieci realizują swoje talenty również w konkursach przedmiotowych. Najliczniej reprezentowane są:

- Międzynarodowy Konkurs Test Matematyka Plus, którego inicjatorem jest Oxford Educational,

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,

- Alfik Matematyczny,

- Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik,

- Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego z Elementami Historii,

- Alfik Humanistyczny,

- Mali Mistrzowie Języka,

- Konkurs Literacki Szukamy Młodych Talentów,

- Mały Konkurs Recytatorski.

Organizujemy konkursy o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym:

- Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka”

- Ogólnopolski Konkurs Sonat

- Międzyszkolny Konkurs Kultury Języka Polskiego „Polacy nie gęsi…” pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

- Matematyczne Triki z Przyrody i Informatyki pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Dojazd
tramwaj nr: 4,5,7,9,11,12
autobus nr: 86
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe