Szczecin
Szczecin
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Wydział Oświaty UM Szczecin:
p. Wioletta Zmorzyńska, e-mail: wzmorzyn@um.szczecin.pl
p. Aneta Serdyńska, e-mail: azarecka@um.szczecin.pl
W sprawach pomocy technicznej
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:
e-mail: info@nabor.pcss.pl