Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zarządzenie Nr 29/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziałów klas VII dwujęzycznych oraz zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin (PDF)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (PDF)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (PDF)
Klauzula informacyjna