Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin
Nazwa Plik Opis
Informator dla Rodziców - VII klasy dwujęzyczne (PDF)
Informator dla Rodziców - VII klasy eksperymentalne (PDF)
Zarządzenie Nr 79/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziałów klas VII dwujęzycznych oraz zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin (PDF)