Szczecin
Szczecin
Aktualności

Szanowni Rodzice,

dnia 16 maja br. rusza rekrutacja do klas VII dwujęzycznych oraz eksperymentalnych na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja będzie odbywała się w pełni elektronicznie, co oznacza, że wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w systemie Nabór (na swoim indywidualnym koncie) bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole.

Wniosek można złożyć do maksymalnie trzech wybranych szkół.

Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wypełniania i składania wniosku dostępna będzie na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty”.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych klas VII na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie w następujących szkołach:

Nazwa szkoły

Adres szkoły

język

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ZSO NR 4

ul. Romera 2,
71-246 Szczecin

angielski

włoski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35
im. Jana Pawła II

ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin

angielski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37
im. kpt.ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

ul. Lucjana Rydla 6,
70-783 Szczecin

angielski

niemiecki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56
im. kpt.ż.w.K. Maciejewicza

ul. J. Malczewskiego 22,
71-612 Szczecin

angielski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74
im. Stanisława Grońskiego

ul. Seledynowa 50
70-781 Szczecin

angielski

Na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082) do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia, który otrzymał promocję do klasy VII oraz uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, jest większa niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
  • oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej,
  • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Do oddziału dwujęzycznego w danej placówce, zgodnie z zapisami cytowanej ustawy, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW EKSPERYMENTALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

Eksperymentalne klasy siódme w Szkole Podstawowej nr 6 tworzone są na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2017 roku.


W roku szkolnym 2022/2023 zostaną powołane następujące klasy
eksperymentalne:
a) klasa matematyczna jeden lub dwa oddziały,
b) klasa przyrodnicza jeden oddział.

Opiekę naukową nad klasami matematycznymi będą sprawować: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Wydział Fizyki Politechniki
Warszawskiej. Opiekę naukową nad klasą przyrodniczą będzie sprawował Pomorski
Uniwersytet Medyczny.

Zasady rekrutacji do klas eksperymentalnych zamieszczone są w zakładce „Dokumenty”.