Szczecin
Szczecin
FAQ
1. Kiedy będzie można wypełnić wniosek do klas VII dwujęzycznych i eksperymentalnych szkół podstawowych?

Wnioski będą dostępne od 16 maja do 3 czerwca do godziny 12:00


2. Jak założyć konto w systemie Nabór?

Należy wybrać opcję „Nie mam jeszcze konta” i wypełnić wniosek lub zalogować się przez Profil Zaufany (obie opcje będą aktywne dopiero od 16 maja!)


3. Ile szkół mogę wybrać w naborze?

Można wybrać maksymalnie 3 szkoły, ale w każdej z nich dowolną liczbę oddziałów.


4. Czy wystarczy złożyć wniosek elektronicznie?
Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać, załączyć w postaci załącznika do swojego indywidualnego konta i złożyć on-line do szkoły pierwszego wyboru postępując zgodnie z instrukcją (znajdziesz ją w zakładce Dokumenty).

5. Czy kolejność oddziałów na wniosku ma znaczenie?

Tak, ponieważ system będzie starał się przydzielić do jak najwyższej preferencji biorąc pod uwagę punkty kandydata, które decydują o zakwalifikowaniu. 

Należy zatem ułożyć oddziały od tych, do których chcemy się dostać najbardziej, do tych nieco mniej preferowanych.