Swarzędz
Swarzędz
Dokumenty
Nazwa Plik
Instrukcja dla rodziców
Harmonogram rekrutacji
Uchwała Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
Zasady rekrutacji
Oświadczenie - asystent rodziny
Oświadczenie - podatek
Oświdczenie - samotne wychowywanie dziecka
Oświadczenie - szczepienia
Oświadczenie - wielodzietność
Oświadczenie - zamieszkiwanie
Oświadczenie - rodzeństwo
Potwierdzenie woli