Systemowa obsługa rekrutacji
Rawicz
Adres
Sarnowska 9a, 63-900 Rawicz
Telefon
65 545 34 -05, 65 546 53-23, 65 546 53-24
Fax
65 545 53-23
E-mail
przedszkole5@rawicz.eu
Strona www
www.przedszkole5.rawicz.pl/aktualnosci.html
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 5 " Pod Grzybkiem "
  • Przedszkole nr 5 " Pod Grzybkiem "
  • Przedszkole nr 5 " Pod Grzybkiem "
  • Przedszkole nr 5 " Pod Grzybkiem "
  • Przedszkole nr 5 " Pod Grzybkiem "
Opis
Przedszkole Nr 5 " Pod Grzybkiem " jest placówką ogólnodostępną . Organem prowadzącym jest Gmin Rawicz. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Od września tego roku przedszkole zostało przeniesione do obiektu po termomodernizacji na ulicę Sarnowską 9 a. Obiekt jest duży i przestronny. Posiadamy nowy plac zabaw. Duże i nasłonecznione sale zajęć, dobrze wyposażone w nowe meble i pomoce dydaktyczne. W tym roku szkolnym mamy 5 grup. Jesteśmy przedszkolem włączającym i w proces edukacji do dzieci zdrowych włączamy dzieci niepełnosprawne. Posiadamy także jeden oddział specjalny, prowadzimy grupowe zajęcia rewalidacyjne  dla dzieci niepełnosprawnych. Na miejscu prowadzona jest rehabilitacja, terapia, zajęcia z logopedą. Realizujemy projekt unijny  " Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz "
W ramach którego dzieci mają dodatkowe zajęcia rozwijające ich talenty i zainteresowania. Dzieci są otoczone troskliwą opieką, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Od nowego roku szkolnego w naszym przedszkolu zwiększy się ilość grup z 5 do 8. Zapewniamy wszystkim dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. Współpracujemy z rodzicami.
Historia
Placówka została powołana w 1994 roku. Rozpoczęła swoją działalność w  budynku przy ul. Przyjemskiego 22, w którym mieściły się dwa oddziały. W 2001 powołano jeden oddział specjalny, który znajdował się w Centrum Rehabilitacji i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych na ul. Sarnowskiej 9a. Później otworzono jeszcze jeden oddział specjalny. W roku szkolnym 2016/2017  placówka została tymczasowo przeniesiona, na czas remontu,  do budynku Gimnazjum przy ul. Przyjemskiego 35. Nowy  rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy już w wyremontowanym obiekcie przy ul. Sarnowskiej 9a,  w którym obecnie przebywamy. Obiekt jest  położony w pobliżu nowego osiedla mieszkaniowego , ogrodzony z piękną, kolorową elewacją i dużym placem zabaw.
Osiągnięcia
Dzieci biorą udział w wielu konkursach i przeglądach organizowanych na terenie Rawicza oraz w przedszkolu. Zdobywają nagrody i wyróżnienia. Corocznie jesteśmy organizatorem Gminnego Festiwalu Piosenki  dla dzieci z Gminy Rawicz, nasi wychowankowie bardzo często są laureatami tego konkursu.  Realizujemy innowację pedagogiczną " Przedszkolak Ratownikiem", uczymy dzieci zasad pierwszej pomocy. Corocznie otrzymujemy certyfikat  programu " Kubusiowi Przyjaciele Natury". W tym roku szkolnym byliśmy organizatorami Gminnego Dnia Edukacji oraz uroczystego Otwarcia Przedszkola nr 5 w nowym obiekcie.
Koła zainteresowań
plastyczne
Kontakty zagraniczne
nie
Dodatkowe zajecia
tak: zajęcia taneczne, warsztaty rytmiczno-muzyczne, judo, zajęcia z projektu unijnego;
Personel
Doświadczona ,dobrze wykształcona kadra pedagogiczna, miła obsługa.
Godziny otwarcia od
6.30- 15.30
Godziny otwarcia uwagi
Na życzenie rodziców od II półrocza roku szkolnego 2017/2018 czynne do godz. 16.00
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2018/2019
180
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe