Rawicz
Przedszkole
Przedszkole nr 5 " Pod Grzybkiem "
Adres
Sarnowska 9a, 63-900 Rawicz
Telefon
Sekretariat 65 546 5323, Dyrektor 65 546 5324, Intendent 65 545 3405
Fax
65 546 5323
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Monika Jurkowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • fot.B. Kałka
  • fot. B. Kałka
  • sala do rehabilitacji
  • sprzęt do terapii EEG Biofeedback
  • Interaktywna podłoga - "Magiczny Dywan"
  • pomoce do komunikacji AAC
  • Przedszkole nr 5 " Pod Grzybkiem "
  • Przedszkole nr 5 " Pod Grzybkiem "
  • Przedszkole nr 5 " Pod Grzybkiem "
  • sala grupy specjalnej
Opis

Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” jest placówką ogólnodostępną. W przedszkolu funkcjonują grupy ogólnodostępne i włączające oraz odziały dzieci niepełnosprawnych (grupy kilkuosobowe). Prowadzimy również oddział rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży (od 3 do 25 roku życia) z najcięższymi zaburzeniami w rozwoju. Organem prowadzącym jest Gmina Rawicz. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu. We wrześniu 2017 r. przedszkole zostało przeniesione do obiektu po termomodernizacji na ulicę Sarnowską 9 a. Obiekt jest duży i przestronny. Posiadamy  plac zabaw. Duże i nasłonecznione sale zajęć, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne. Do naszego przedszkola corocznie uczęszcza ok. 180 dzieci. Jesteśmy przedszkolem, w którym prowadzimy edukację włączającą, dlatego w proces edukacji dzieci zdrowych włączamy dzieci niepełnosprawne. Na miejscu prowadzona jest rehabilitacja, terapia pedagogiczna, zajęcia z psychologiem, logopedą, neurologopedą, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem. W przedszkolu od września 2021 r. jest możliwość realizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ponadto w przedszkolu znajdują się pomieszczenia, w których dzieci mogą korzystać z interaktywnej podłogi tzw. „magicznego dywanu”, który rozwija u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo–ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji. Od września 2022 r. przedszkolaki, szczególnie te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będą mogły pobudzać swoje zmysły w przestronnej sali doświadczania świata. W codziennej pracy terapeutycznej mamy możliwość korzystania ze specjalistycznego sprzętu. Są to różnego rodzaju pomoce rehabilitacyjne, w tym między innymi stosowane w celu stymulacji i rozwijania świadomości ciała piłki, wałki sensoryczne, terapeutyczna „beczka”, kajak, kliny, sakwy, „suchy” basen oraz urządzenia multifunkcyjne do pionizowania dzieci niechodzących typu Baffin oraz podnośnik pozwalający w funkcjonalny i bezpieczny sposób zadbać o osobę niepełnosprawną. Prowadzimy terapię w ramach alternatywnych i wspomagających metod komunikacyjnych - AAC. Terapia ta skierowana jest do dzieci i młodzieży niemówiącej lub posługującej się mową w ograniczonym stopniu. Terapia opiera się na stosowaniu znaków manualnych, graficznych lub ich kombinacji, zawsze w połączeniu z przekazem słownym. Przedszkole posiada specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na prowadzenie terapii EEG Biofeedback. Jest to metoda usprawniająca funkcjonowanie mózgu. Metoda ta poprawia funkcje poznawcze i zdolność koncentracji, pozwala również na relaksację i zmniejszenie napięcia emocjonalnego, daje możliwość korygowania dysfunkcji mózgowych powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju mózgu, jego chorób lub urazów. Zapewniamy wszystkim dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. Współpracujemy z rodzicami oraz różnymi instytucjami na terenie miasta. Przedszkole korzysta z e-dziennika Vulcan, który znacząco pomaga w szybkiej i bezpośredniej komunikacji. Przedszkole posiada również ozonatory, które pomagają funkcjonować w reżimie sanitarnym. Generatory ozonu, które posiadamy, są profesjonalnymi urządzeniami do zastosowań o wysokiej wydajności ozonu, przeznaczonymi do ozonowania wszelkiego rodzaju pomieszczeń.

Historia
Placówka nasza została powołana w 1984 roku. Rozpoczęła swoją działalność w  budynku przy ul. Przyjemskiego 22, w którym mieściły się dwa oddziały. W 2001 powołano jeden oddział specjalny, który znajdował się w Centrum Rehabilitacji i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych na ul. Sarnowskiej 9a. Później został otwarty jeszcze jeden oddział specjalny. W roku szkolnym 2016/2017  placówka została tymczasowo przeniesiona, na czas remontu,  do budynku Gimnazjum przy ul. Przyjemskiego 35. Nowy  rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy już w wyremontowanym obiekcie przy ul. Sarnowskiej 9a,  w którym obecnie przebywamy. Ogrodzony obiekt z piękną, kolorową elewacją i dużym placem zabaw jest  położony w pobliżu nowego osiedla mieszkaniowego.
Osiągnięcia
 

Dzieci biorą udział w wielu konkursach i przeglądach organizowanych na terenie Rawicza oraz w przedszkolu. Zdobywają nagrody i wyróżnienia. Corocznie jesteśmy organizatorem Gminnego Festiwalu Piosenki dla dzieci z Gminy Rawicz. Nasi wychowankowie bardzo często są laureatami tego konkursu.  Realizujemy różne innowacje pedagogiczne, uczymy dzieci zasad pierwszej pomocy. Corocznie bierzemy udział w wielu programach i projektach.


Koła zainteresowań

Kontakty zagraniczne
nie
Dodatkowe zajęcia
 

warsztaty rytmiczno-muzyczne, judo

Personel
Doświadczona, dobrze wykształcona kadra pedagogiczna, miła obsługa.
Godziny otwarcia od
6.30- 16.00
Godziny otwarcia uwagi
  od godz. 6.30 do godz.16.00
Organ prowadzący
Gmina Rawicz
Drzwi otwarte
Ze względu na aktualną sytuację dni adaptacyjne planujemy na koniec sierpnia.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe