Rawicz
Rawicz
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informacja dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do Przedszkola w Szymanowie lub Dębnie Polskim
Informator dla rodziców
UCHWAŁA NR XVII/209/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Zarządzenie nr 980/2022 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, klas I (ogólnodostępnych) publicznych szkół podstawowych oraz klas I i IV publicznych szkół podstawowych z oddziałami sportowymi na rok szkolny 2022/2023
Oświadczenie rodzica o rodzinie wielodzietnej / samotnym wychowywaniu
Oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/209/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2019 r.
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej w gminie Rawicz do klas I-III w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/209/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2019 r.
Oświadczenie rodzica o miejscu pracy poza gminą Rawicz Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/209/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2019 r.
Oświadczenie rodzica o bliskości przedszkola względem miejsca zamieszkania kandydata lub względem miejsca pracy co najmniej jednego rodzica z dwojga pracujących lub prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobierania nauki w systemie dziennym Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/209/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2019 r.