Systemowa obsługa rekrutacji
Rawicz
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców (PDF)
Uchwała Nr XXXVI/377/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (PDF)
Zarządzenie Nr 934/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 (PDF)
Harmonogram rekrutacji (PDF)
Zarządzenie Nr 935/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wskazania publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Rawicz, w którym powołana komisja rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonego publicznego przedszkola (PDF)
Oświadczenie rodzica o rodzinie wielodzietnej/ samotnym wychowywaniu (PDF)
Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym (PDF) Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/377/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r.
Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu (PDF) Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/377/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r.
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej w gminie Rawicz do klas I-III w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja (PDF) Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVI/377/17 ady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r.
Oświadczenie rodzica o bliskości przedszkola względem miejsca zamieszkania kandydata lub względem miejsca zatrudnienia co najmniej jednego z dwojga rodziców pracujących lub prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobierania nauki w systemie dziennym (PDF) Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/377/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r.