Systemowa obsługa rekrutacji
Rawicz
Adres
Armii Krajowej 7, 63-900 Rawicz
Telefon
655462033
Fax
655462033
Strona www
www.przedszkole3rawicz.pl
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały
Opis

Przedszkole nr 3 jest placówką działającą od 1974 r. Budynek w 2017 r. został ocieplony, wszystkie okna od strony południowej posiadają żaluzje fasadowe, które zapewniają komfortową temperaturę w salach. Wokół budynku są rozmieszczone dwa place zabaw dla dzieci młodszych i starszych bogato wyposażone w sprzęt sportowo- rekreacyjny.

W przedszkolu znajduje się kuchnia, w której przygotowywane są posiłki – w jadłospisie uwzględniamy diety naszych przedszkolaków. Dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadanie, obiad i podwieczorek, ponadto codziennie polecamy zdrowe przekąski  ciągu dnia. 

Dbając o najwyższą jakość nauczycielki realizują podstawę programową stosując tradycyjne i nowoczesne metody pracy. W 2017 zaczęłyśmy wdrażać koncepcję pracy wg. planu daltońskiego, dzięki której nasi wychowankowie doskonalą samodzielność w działaniu i zdobywaniu wiedzy, odpowiedzialność, wytrwałość umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Sale zabaw oraz nowoczesne zaplecze sanitarne dostosowane są do wieku i potrzeb dzieci oraz zapewniają wszechstronny rozwój.

W zależności od potrzeb naszym wychowankom zapewniamy bezpłatną pomoc psychologiczno- pedagogiczną w zakresie logopedii, terapii pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Od kilkunastu lat nasza placówka organizuje „Przegląd recytatorski” oraz „Turniej sportowy” dla dzieci z gminnych przedszkoli.

Organizujemy również spotkania integracyjne, uroczystości rodzinne, warsztaty dla rodziców i dziadków naszych przedszkolaków.

Atrakcyjna formą spędzania czasu są wycieczki krajoznawczo - turystyczne, „Noc w przedszkolu” oraz wyjazdy na „Zielne przedszkole”.

Nasze przedszkolaki są aktywne w środowisku lokalnym uczestniczą w uroczystościach, imprezach o charakterze patriotycznym, charytatywnym, sportowym.

Od kilkunastu lat organizujemy „Sobotnie przedszkole” – ta dobra praktyka jest formą zajęć adaptacyjnych dla dzieci, które nie chodzą do przedszkola pozwala maluchom i rodzicom na bezstresowe wejście w życie przedszkolne.

Koła zainteresowań

Dla dzieci chętnych i przejawiających szczególne umiejętności nauczycielki nieodpłatnie organizują kółka zainteresowań: plastyczne, teatralne, tańca nowoczesnego, tańca ludowego oraz eksperymentalno – doświadczalne.

Kontakty zagraniczne

W ramach projektu światowego Explorer Yourself  przy współpracy z organizacją studencką AIESEC gościliśmy studentów z Filipin, Tajlandii, Bośni i Hercegowiny.

Osiągnięcia

Dzieci biorą udział w konkursach, przeglądach artystycznych: muzycznych, plastycznych oraz sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnokrajowym.

Nasi wychowankowie zdobywają nagrody oraz wyróżnienia.

Personel

W przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra: 8 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych. Nauczycielki systematycznie doskonalą swoje umiejętności podczas specjalistycznych szkoleń oraz zdobywają nowe kwalifikacje na studiach podyplomowych. W przedszkolu pracują nauczyciele posiadający dodatkowe kwalifikacje z logopedii, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, matematyki, wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka.W przedszkolu pracuje personel administracyjno-obsługowy oraz pielęgniarka, który codziennie pomaga nauczycielkom sprawować opiekę nad dziećmi.

 

Godziny otwarcia od
5.30-16.00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia sportowe