Rawicz
Przedszkole
Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały
Adres
Armii Krajowej 7, 63-900 Rawicz
Telefon
65-546 20-33, 519-518-568
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Lis
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Nowe oblicze budynku Przedszkola
 • Budynek i ogród
 • Dawny wygląd budynku
 • Zabawy na placu przedszkolnym
 • Zabawy w ogrodzie
 • Zabawy w ogrodzie
 • Nauka I pomocy
 • Przegląd recytatorski
 • Powitanie wiosny
 • Sobotnie przedszkole
 • Szukanie zajączka w ogrodzie
 • Bieg po Plantach
 • Odpoczynek na świeżym powietrzu
 • Warsztaty z seniorami
 • Zajęcia teatralne
 • Personel i Rodzice w bajce o Czerwonym kapturku
 • Dożynki w Przedszkolu
 • Nasz ogródek warzywny
 • Turniej sportowy na stadione
 • Turniej sportowy
 • Obchody 11 listopada
 • Rodzinny festyn przedszkolny
 • Balik karnawałowy
 • Sala "Krasnali"
 • Sala "Pszczółek"
 • Sala "Niedźwiadków"
 • Sala "Wiewiórek"
 • Zajęcia sprtowe na placu przedszkolnym
 • Zajęcia kulinarne "Powidła"
 • Prace porządkowe w ogrodzie
 • Prace plastyczne
 • Doświadczenia sensoryczne
 • Noc w przedszkolu - kolacja w ogrodzie
 • Pieczenie pierników
 • Ścieżka edukacyjna w lesie - współpraca z kołem łowieckim "Drop"
Opis

Przedszkole nr 3 jest placówką działającą od 1974 r. Budynek w 2017 r. został ocieplony, wszystkie okna od strony południowej posiadają żaluzje fasadowe, które zapewniają komfortową temperaturę w salach. W roku 2019 r. wszystkie pomieszczenia w budynku przeszły generalny remont: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian i sufitów, renowacja parkietów w salach dziecięcych. Wokół budynku są rozmieszczone dwa place zabaw dla dzieci młodszych i starszych bogato wyposażone w sprzęt sportowo- rekreacyjny.

Sale zabaw oraz nowoczesne zaplecze sanitarne dostosowane są do wieku i potrzeb dzieci oraz zapewniają wszechstronny rozwój.

W przedszkolu znajduje się kuchnia, w której przygotowywane są posiłki – w jadłospisie uwzględniamy diety naszych przedszkolaków. Dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadanie, obiad i podwieczorek, ponadto codziennie polecamy zdrowe przekąski ciągu dnia.

Dbając o najwyższą jakość nauczycielki realizują podstawę programową stosując tradycyjne i nowoczesne metody pracy. W 2017 zaczęłyśmy wdrażać koncepcję pracy wg. planu daltońskiego, dzięki której nasi wychowankowie doskonalą samodzielność w działaniu i zdobywaniu wiedzy, odpowiedzialność, wytrwałość umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami.

W czerwcu 2021 roku uzyskaliśmy Certyfikat Placówki Daltońskiej.

Od kliku lat nauczycielki wprowadzają dzieci w świat programowania poprzez wykorzystanie metody "Kodowanie na dywanie" wykorzystując tradycyjne pomoce oraz urządzenia mobilne "Pszczółka Bee-bot" . Od 2021 r. metodę kolorowych dźwięków realizują przy pomocy urządzenia  "Kolor piano".

W zależności od potrzeb naszym wychowankom zapewniamy bezpłatną pomoc Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie logopedii, terapii pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Od kilkunastu lat nasza placówka organizuje „Przegląd recytatorski” oraz „Turniej sportowy” dla dzieci z gminnych przedszkoli.

Organizujemy również spotkania integracyjne, uroczystości rodzinne, warsztaty dla rodziców i dziadków naszych przedszkolaków.

Od 2020 r. w przedszkolu pracujemy z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Vulcan, który umożliwia nam szybką komunikację z rodzicami szczególnie w czasie Pandemii Covid-19 , umożliwia realizowanie pracy zdalnej, przekazywanie informacji o płatnościach oraz innych bieżących wiadomości.

Za pomocą aplikacji mobilnej Obecność Vulcan poprzez skanowanie kodu QR rodzice mogą rejestrować obecność dzieci w przedszkolu.

Od stycznia 2021 r.  w przedszkolu są stosowane Ozonatory. Proces ozonowania pozwala szybko i bezpiecznie oczyścić powietrze z wirusów, bakterii i alergenów. Generowany przez urządzenia aktywny tlen jest naturalnym i skutecznym sterylizatorem.

Atrakcyjna formą spędzania czasu są wycieczki krajoznawczo - turystyczne, „Noc w przedszkolu” oraz wyjazdy na „Zielne przedszkole”.

Nasze przedszkolaki są aktywne w środowisku lokalnym uczestniczą w uroczystościach, imprezach o charakterze patriotycznym, charytatywnym, sportowym.

Od kilkunastu lat pod koniec sierpnia organizujemy zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które od września rozpoczynają edukację w naszym przedszkolu - pozwala to maluchom i rodzicom na bezstresowe wejście w życie przedszkolne. 

Koła zainteresowań

Dla dzieci  przejawiających szczególne umiejętności nauczycielki organizują kółka zainteresowań: plastyczne oraz eksperymentalno – doświadczalne.

Kontakty zagraniczne

W 2013 r. w ramach projektu światowego Explorer Yourself  przy współpracy z organizacją studencką AIESEC gościliśmy studentów z Filipin, Tajlandii, Bośni i Hercegowiny. Obecnie nie realizujemy współpracujemy z zagranicą.

Osiągnięcia

Dzieci biorą udział w konkursach, przeglądach artystycznych: muzycznych, plastycznych oraz sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnokrajowym.

Nasi wychowankowie zdobywają nagrody oraz wyróżnienia.

Personel

W przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra: 7 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych, 4 nauczycieli kontraktowych. Nauczycielki systematycznie doskonalą swoje umiejętności podczas specjalistycznych szkoleń oraz zdobywają nowe kwalifikacje na studiach podyplomowych w zakresie "Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu", "Pedagogika korekcyjna"  /terapia pedagogiczna/. W przedszkolu pracują nauczyciele posiadający dodatkowe kwalifikacje z logopedii, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, matematyki, wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka.W przedszkolu pracuje personel administracyjno-obsługowy, który na odzień pomaga nauczycielkom sprawować opiekę nad dziećmi.W przedszkolu jest zatrudniona pielęgniarka, która dba higienę naszych przedszkolaków.

 

Godziny otwarcia od
5:30-16:00
Organ prowadzący
Gmina Rawicz
Drzwi otwarte
Dla dzieci przyjętych do przedszkola organizujemy zajęcia adaptacyjne przez 2 dni zawsze pod koniec sierpnia przed rozpoczęciem roku. Dzięki tej formie przyszłe przedszkolaki, ich rodzice mają okazję poznać wychowawcę grupy,  swoich rówieśników, salę zabaw oraz inne pomieszczenia w których będą przebywały od września.
Historia

         Historia Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu.

 W  roku  1974  roku , wraz  z  budową  nowego  zakładu odzieżowego  „ Modena ‘’ w  Rawiczu  zatrudniającego  w  większości  kobiety , wystąpiła  konieczność  stworzenia  opieki  dzieciom - pracowników   zakładu.  Uwzględniając  potrzeby  „Modeny’’  oddano  do  użytku  placówkę  przedszkolną , zaprojektowaną  na  120 miejsc  dla  dzieci. 

Na  stanowisko  dyrektora  została  powołana  Pani  Kazimiera  Kurtek i  sprawowała    funkcję  nieprzerwanie  do  roku  2002 . Od 2002 r. funkcję dyrektora sprawowała Pani Urszula Wrąbel – pełniła ją do 2012 r. W  pracy  edukacyjnej i  wychowawczej , dzięki  inicjatywie Pani  dyrektor  Kazimiery  Kurtek i Pani dyrektor Urszuli Wrąbel nasze przedszkole było   prekursorem wielu atrakcyjnych działań. Od 2012 r. do chwili obecnej funkcję dyrektora pełni Pani Małgorzata Lis.
W 1974 r.  czynne były cztery  oddziały  z  pełnym  zapleczem  sanitarno – technicznym , salą rytmiczno – gimnastyczną,  szatnią, gabinetem  lekarskim , pokojem  nauczycielskim, oraz  zapleczem  kuchennym. Potrzeby  miasta  oraz  innych  zakładów  pracy  spowodowały  konieczność  przyjęcia  dzieci  z  terenu  Rawicza od  1980 utworzono piąty oddział.

W  latach  80 –tych ,  wprowadzono  zajęcia  z  dziedziny  folkloru , poprzez  naukę  ludowych  przyśpiewek, obrzędów, naukę  języka  angielskiego  i  zajęcia  rytmiczne dla  grup  wiekowych  5 – 6 letnich  . Przedszkole odwiedzały delegacje  zagraniczne z  Czech , Bułgarii , Niemiec. W  1986  roku  placówka  zawarła  umowę  o  współpracy  z przedszkolem  w  NRD  w  Meiningen. Współpraca  ta  polegała  na  wymianie  doświadczeń  między  nauczycielami  w  zakresie pracy  dydaktyczno-wychowawczej. W latach 80 Przedszkole  posiadało  stałą  opiekę  lekarską  i  stomatologiczną. W 1990  roku  został  zmieniony  projekt organizacyjny  placówki, powstały  wówczas  cztery  oddziały  przedszkolne  i  dwa  oddziały „0” pięciogodzinne, ze  Szkoły Podstawowej nr  6  w  Rawiczu.  W tym roku również , wprowadzono  katechizację  dzieci  w  przedszkolu , która  jest  po dzień  dzisiejszy i  niesie  za  sobą  podstawowe  wartości  etyczne  i  moralne w  procesie  wychowania  młodego  pokolenia. .  W styczniu  1992 r.   do  macierzystej  placówki zostały przyłączone  oddziały  jednorocznego  przygotowania  przedszkolnego  z  Szymanowa , Dębna , Dąbrówki  i  Masłowa  i  od  tego  momentu  Przedszkole  nasze   posiadało  5 oddziałów  10,5  godz. i  4  oddz. 5 godz. Od roku 1992 r. grono pedagogiczne zaczęło wydawać  gazetkę  przedszkolną „NOWINKI’’ , w  której prezentowane  były  wiadomości dotyczące  życia  przedszkola oraz zadań, które realizowane były w przedszkolu. 

W  1993 roku , po  rozmowach  i  negocjacjach  między  władzami  Gminy  Rawicz  a  dyrekcją  ZPO  „Modena’’  , przedszkole  przeszło  na  własność  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Rawiczu   i  od tej pory jest  placówką  publiczną.

Aby  podnieść  odporność  zdrowotną  i  przygotować  dzieci  do  samodzielnej  troski  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo   innych , wprowadzono  w  styczniu  1997  roku  naukę  pływania  na  rawickim  basenie.  Nauczyciele systematycznie podnosili  swe  kwalifikacje   poprzez dokształcanie  na  studiach  magisterskich i podyplomowych pedagogicznych.

Otwartość  na  wpływ  środowiska zawsze przejawia  się  w  naszej  placówce  we  współpracy  z  rodzicami, instytucjami oświatowymi  i  kulturalnymi. Zawsze  aktywnie uczestniczymy w  imprezach  środowiskowych , współpracujemy  z  innymi  Przedszkolami , Szkołami , Muzeum, Domem Kultury , Ośrodkiem  Pomocy Społecznej, Biblioteką ,współpracowaliśmy ze  Szpitalem  Rehabilitacyjnym  w  Górznie  gdzie  po  raz  pierwszy w 2004 r. zorganizowaliśmy „ Zielone  przedszkole”   od 2006 r. jeździmy na 3 dniowe „Zielone przedszkole” do Wroniaw.  

19 czerwca 2004 r. z okazji 30 lecia powstania Przedszkola została zorganizowana uroczystość podczas , której nadano patrona imię Krasnala Hałabały. Od tej pory przedszkole coraz częściej kojarzone jest poprzez nazwę Krasnala Hałabały, jednak wśród starszych mieszkańców nadal funkcjonuje jako Przedszkole „Modeny”.

Na  przestrzeni wielu  lat  przedszkole  nasze  było  remontowane,  odnawiane przy udziale Gminy Rawicz oraz wielu sponsorów .

Bardzo dziękujemy  wszystkim rodzicom  angażującym  się  w  życie przedszkolne przez wiele lat – dzięki temu możemy stale rozwijać się i podnosić jakość swojej pracy.

 

Dodatkowe zajęcia
W przedszkolu dla wszystkich dzieci potrzebujących organizujemy zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne. Dla dzieci 6 letnich organizujemy zajęcia z gimnastyko korekcyjnej - ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2023/2024
125
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
73 1020 3121 0000 6702 0083 4994
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
73 1020 3121 0000 6702 0083 4994
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia sportowe