Rawicz
Przedszkole
Przedszkole w Dębnie Polskim w Zespole Przedszkolnym w Szymanowie
Adres
Rawicka 27, 63-900 Rawicz
Telefon
65 545 16 15
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Violetta Janowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole w Dębnie Polskim
  • Przedszkole w Dębnie Polskim
  • Przedszkole w Dębnie Polskim
  • Przedszkole w Dębnie Polskim
Opis

W budynku znajdują się:  dwie przestronne sale, bardzo dobrze wyposażone w zabawki, pomoce i różne sprzęty do zabaw dla dzieci. Są dwie szatnie , dwie łazienki dla przedszkolaków, łazienka dla personelu, pokój , który zależnie od potrzeb służy do pracy indywidualnej z dzieckiem np. logopedzie, pedagogowi lub innemu specjaliście.

Przy budynku mieści się lubiany przez dzieci przedszkolny zielony plac zabaw, który jest modernizowany i doposażany.


Godziny otwarcia od
8.00-13.00
Personel
Zespół Przedszkolny w Szymanowie zatrudnia 7 nauczycieli i 4 pracowników niepedagogicznych.
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia logopedyczne.
Historia

Oddział przedszkolny w Dębnie Polskim istnieje  najprawdopodobniej od 1972 roku.

Do 31.12. 1991 roku funkcjonował jako oddział zerowy przy SP w Dębnie Polskim.

Od 01.01.1992 roku  do 31.08.2011mieszczący się nadal w budynku szkolnym w Dębnie Polskim oddział  podlegał pod Przedszkole nr 3 w Rawiczu.

Od 01.09.2011 roku do 31.08.2016 roku istniał jako oddział SP nr 4 w Rawiczu.

Od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 roku jako oddział Przedszkola nr 6

Od 01.09.2018 roku do 31.12.2018 roku funkcjonował jako samodzielna placówka Przedszkole w Dębnie Polskim.

Od dnia 01.01.2019 roku wchodzi w skład Zespołu Przedszkolnego w Szymanowie.

Godziny otwarcia uwagi

INFORMACJA DLA RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH ZAPISANIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W SZYMANOWIE LUB DĘBNIE POLSKIM NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

W związku z trwającym naborem do publicznych przedszkoli w Gminie Rawicz na rok szkolny 2022/2023 informujemy, że na prośbę Rodziców rozważana jest możliwość wydłużenia godzin pracy Przedszkoli w Szymanowie i Dębnie Polskim z 5 godzin do wymiaru całodziennego (tzn. nie mniej niż 8 godzin dziennie). Warunkiem uruchomienia od 01.09.2022 r. całodziennych oddziałów w ww. Przedszkolach jest zebranie grupy co najmniej 18 dzieci w każdym z Przedszkoli.

W oddziale całodziennym:

1) Dzieci korzystają bezpłatnie z wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu powyżej 5 godzin Rodzice ponoszą opłatę w wysokości 1 zł. Opłata ta dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Dzieci z rodzin wielodzietnych mogą skorzystać z 50%, częściowego zwolnienia z opłaty. Całkowicie zwolnione z opłaty są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2) Rodzice ponoszą opłatę za wyżywienie. W Przedszkolach w Szymanowie i Dębnie Polskim byłby to catering. Orientacyjna dzienna stawka żywieniowa może wynosić ok. 13-15 zł.

3) Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia dziennej pracy Przedszkoli byłyby dostosowane do potrzeb Rodziców.

4) Do oddziału mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – dzieci 2,5 letnie (grupa mieszana wiekowo).

Od dnia 10.02.2022 r. przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Szymanowie lub Dębnie Polskim na rok szkolny 2022/2023 Rodzice mają do wyboru 2 opcje:

− oddział 5 godzinny,

− oddział całodzienny.

Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do Przedszkola w Szymanowie lub Dębnie Polskim do oddziału całodziennego prosimy o zaznaczenie we wniosku danego Przedszkola i oddziału całodziennego jako pierwszy wybór (pierwsza preferencja). Z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy nie ma pewności, czy oddziały całodzienne w ww. przedszkolach będą utworzone (zdecyduje o tym liczba zapisanych dzieci) prosimy Rodziców, aby jako drugi wybór we wniosku wskazali także inne całodzienne przedszkole, którym są zainteresowani. Dzięki temu dziecko nie traci szansy na uzyskanie miejsca w innym przedszkolu w sytuacji, gdy w Szymanowie czy Dębnie nie powstanie oddział całodzienny.

Wnioski w naborze można składać do 18.02.2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku prosimy o kontakt z Dyrektorem Zespołu Przedszkolnego w Szymanowie w godz. 13.30-15.00 pod numerem 65 545 16 15 lub z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-12.00 i 13.30-16.30 pod numerem 502 326 631.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia