Rawicz
Przedszkole
Przedszkole w Szymanowie w Zespole Przedszkolnym w Szymanowie
Adres
Szymanowo 5, 63-900 Rawicz
Telefon
65 545 34 15
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Violetta Janowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole w Szymanowie
  • Przedszkole w Szymanowie
  • Przedszkole w Szymanowie
  • Przedszkole w Szymanowie
  • Przedszkole w Szymanowie
Opis
W budynku znajduje się duża przestronna sala, dobrze wyposażona w zabawki, pomoce i różne sprzęty do zabaw dzieci. Jest szatnia, łazienka dla przedszkolaków i personelu; pokój, który zależnie od potrzeb służy do pracy indywidualnej z dzieckiem np. logopedzie lub innemu specjaliście. Jest on też miejscem spotkań rodziców, którzy od lat bardzo angażują się w życie miejscowego oddziału. W budynku znajduje się również pomieszczenie socjalne.

Przy budynku mieści lubiany przez dzieci przedszkolny plac zabaw, a także wyposażony w nowe sprzęty wiejski plac zabaw, z którego także korzystają przedszkolaki.

Godziny otwarcia od
8.00-13.00
Personel
Zespół Przedszkolny w Szymanowie zatrudnia 7 nauczycieli i 4 pracowników niepedagogicznych.
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia logopedyczne.
Historia

Oddział przedszkolny w Szymanowie istnieje najprawdopodobniej od 1974 roku.

Do 31.12.1991 roku funkcjonował jako oddział zerowy przy SP w Szymanowie, która była filią

SP nr 2 w Rawiczu.

Od 01.01.1992 roku do 31.08.2011 roku mieszczący się nadal w budynku szkolnym w Szymanowie oddział podlegał pod Przedszkole nr 3 w Rawiczu.

Od 01.09.2011 roku do 31.08.2016 roku istniał jako oddział SP nr 4 w Rawiczu.

Od 01.09.2016 do 31.08 2018 roku podlegał pod Przedszkole nr 6 w Rawiczu.

Od 01.09.2018 do 31.12.2018 roku funkcjonował jako samodzielna placówka Przedszkole w Szymanowie.

Od 01.01.2019 roku wchodzi w skład Zespołu Przedszkolnego w Szymanowie.
Godziny otwarcia uwagi

NFORMACJA DLA RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH ZAPISANIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W SZYMANOWIE LUB DĘBNIE POLSKIM NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

W związku z trwającym naborem do publicznych przedszkoli w Gminie Rawicz na rok szkolny 2022/2023 informujemy, że na prośbę Rodziców rozważana jest możliwość wydłużenia godzin pracy Przedszkoli w Szymanowie i Dębnie Polskim z 5 godzin do wymiaru całodziennego (tzn. nie mniej niż 8 godzin dziennie). Warunkiem uruchomienia od 01.09.2022 r. całodziennych oddziałów w ww. Przedszkolach jest zebranie grupy co najmniej 18 dzieci w każdym z Przedszkoli.

W oddziale całodziennym:

1) Dzieci korzystają bezpłatnie z wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu powyżej 5 godzin Rodzice ponoszą opłatę w wysokości 1 zł. Opłata ta dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Dzieci z rodzin wielodzietnych mogą skorzystać z 50%, częściowego zwolnienia z opłaty. Całkowicie zwolnione z opłaty są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2) Rodzice ponoszą opłatę za wyżywienie. W Przedszkolach w Szymanowie i Dębnie Polskim byłby to catering. Orientacyjna dzienna stawka żywieniowa może wynosić ok. 13-15 zł.

3) Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia dziennej pracy Przedszkoli byłyby dostosowane do potrzeb Rodziców.

4) Do oddziału mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – dzieci 2,5 letnie (grupa mieszana wiekowo).

Od dnia 10.02.2022 r. przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Szymanowie lub Dębnie Polskim na rok szkolny 2022/2023 Rodzice mają do wyboru 2 opcje:

− oddział 5 godzinny,

− oddział całodzienny.

Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do Przedszkola w Szymanowie lub Dębnie Polskim do oddziału całodziennego prosimy o zaznaczenie we wniosku danego Przedszkola i oddziału całodziennego jako pierwszy wybór (pierwsza preferencja). Z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy nie ma pewności, czy oddziały całodzienne w ww. przedszkolach będą utworzone (zdecyduje o tym liczba zapisanych dzieci) prosimy Rodziców, aby jako drugi wybór we wniosku wskazali także inne całodzienne przedszkole, którym są zainteresowani. Dzięki temu dziecko nie traci szansy na uzyskanie miejsca w innym przedszkolu w sytuacji, gdy w Szymanowie czy Dębnie nie powstanie oddział całodzienny.

Wnioski w naborze można składać do 18.02.2022 r.

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku prosimy o kontakt z Dyrektorem Zespołu Przedszkolnego w Szymanowie w godz. 13.30-15.00 pod numerem 65 545 16 15 lub z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-12.00 i 13.30-16.30 pod numerem 502 326 631.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia