Systemowa obsługa rekrutacji
Rawicz
Adres
Szkolna 3, 63-900 Rawicz
Telefon
655453772
Fax
655453772
E-mail
sp5@rawicz.eu
Strona www
www.sp5.rawicz.pl
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Korytarz
  • Biblioteka
  • Bezpieczeństwo
  • Magiczny dywan
  • Plac zabaw
  • Zabawa w teatr
  • Pasowanie na Przedszkolaka
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Udział w spektaklu Koziołek Matołek
Opis
Przedszkole nr 4 jest placówką publiczną. Mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu przy ulicy Szkolnej 3. Placówka składa się z 4 oddziałów przedszkolnych, Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wychowankowie mają do dyspozycji sale przedszkolne, bawialnię, salę gimnastyczną oraz nowoczesny plac zabaw. Sale zajęć dla dzieci są przestronne, kolorowe, estetyczne, wyposażone w zabawki, sprzęt i pomoce dydaktyczne. Baza dydaktyczna sprzyja stymulacji różnych form aktywności dzieci, uwzględnia ich potrzeby związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem oraz różnorodnymi zainteresowaniami. Nad wszechstronnym rozwojem dzieci czuwa zespół 7 nauczycieli i 4 pracowników niepedagogicznych. Przedszkole nr 4 to miejsce tętniące życiem roześmianych i szczęśliwych dzieci. Miejsce, gdzie odpowiedzialni i zaangażowani pracownicy każdego dnia dokładają starań aby wspólnie budować „ przedszkole marzeń” dla dzieci i ich rodziców.
Historia
1 września 1945 roku w Sarnowie utworzono Ochronkę Parafialną, która mieściła się w budynku parafialnym przy ulicy Św. Andrzeja 5 (dzisiejsza Nowowiejskiego 5). W 1945 roku ochronka przekształciła się w przedszkole „Caritas” przy Parafii Św. Andrzeja w Sarnowie. Wychowawczynią, a zarazem kierowniczką była pani Stanisława Woźna. 1 września 1961 roku przedszkole „Caritas” zostało upaństwowione, a kierownictwo placówki objęła na rok pani Bronisława Jasińska-Wujec. Natomiast od 15 sierpnia 1962 roku funkcję dyrektorki zaczęła pełnić pani Dobrochna Nadrowska-Duda. W 1973 roku Sarnowe przyłączono do Rawicza i w późniejszym czasie placówce nadano numer i nazwę „Przedszkole Nr 4 w Rawiczu – Sarnowie”. W 1981 roku przedszkole wzbogaciło się o nowy plac zabaw. W 1989 roku został utworzony oddział przedszkolny w Żołędnicy mieszczący się w lokalu mieszkalnym zaadoptowanym na przedszkole. Od stycznia 1992 roku oddziały zerowe istniejące dotychczas w szkole zaczęły podlegać pod Przedszkole Nr 4 w Rawiczu – Sarnowie. W czerwcu 2001 roku przedszkole zostało przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5, a obowiązki dyrektora pełniła pani Jolanta Ślazyk. Od 1 września 2002 roku funkcję dyrektora powierzono pani Teresie Józefiak. Staraniem pani dyrektor utworzono plac zabaw, który został sfinansowany przez Centrum Profilaktyki Alkoholowej Urzędu Miejskiego w Rawiczu. Od 1 sierpnia 2004 roku w wyniku konkursu powierzono obowiązki dyrektora Przedszkola Nr 4 pani Alinie Klimaszewskiej. W 2011 roku przedszkole zostało połączone ze szkołą podstawową tworząc placówkę o nazwie Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Karola Kurpińskiego z Oddziałami Przedszkolnymi w Rawiczu.  Od tego czasu funkcję dyrektora pełni pan Michał Bródka. W styczniu 2017r. placówka zmieniła nazwę na Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Rawiczu w skład, której wchodzi Przedszkole nr 4 z zamiejscowymi oddziałami przedszkolnymi w Dąbrówce i Żołędnicy oraz Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Karola Kurpińskiego w Rawiczu. Od 1 września 2018r. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rawiczu powiększy się o Przedszkole w Żołędnicy.
Osiągnięcia
Przedszkole Nr 4 w Rawiczu, od lat umożliwia rozwój zainteresowań i uzdolnień swoich podopiecznych poprzez  uczestnictwo w licznych konkursach: plastycznych, muzycznych, recytatorskich oraz sportowych. Tradycją naszego przedszkola jest organizacja „Turnieju Piłki Nożnej Przedszkolaków”, w którym od kilku lat jesteśmy niepokonani.
Personel
7 nauczycieli i 4 pracowników niepedagogicznych.
Godziny otwarcia od
Od 5.30 do 16.00
Godziny otwarcia uwagi
Godziny pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych:
- jeżyk  - od 8.00 do 16.00
- niedźwiadki - od 5.30 do 16.00
- wiewiórki - od 7.30 do 15.30
- sówki - od 8.00 do 13.00
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2018/2019
100
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe