Poznań
Żłobek
Żłobek "Jagodowa Kraina"
Adres
Milczańska 50/1, 61-248 Poznań
Telefon
883 940 001, 530641480
Strona www
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Opis
Programy edukacyjne realizowane w naszym żłobku stwarzają możliwość zdobywania przez dzieci różnorodnych doświadczeń, uczestniczenia w zróżnicowanych i ciekawych zajęciach. Żłobek Niepubliczny „Jagodowa Kraina” uwzględnia przede wszystkim rozwój kreatywności i osobowości małego dziecka – intelektualny, fizyczny oraz społeczny. Program oraz zajęcia edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
Kuchnia centralna (Opis)
Nie
Personel
Poza wykształconą kadrą sprawującą opiekę nad dziećmi zatrudniamy dodatkowo psychologa oraz położną, która jednocześnie jest fizjoterapeutą.
Łączna liczba miejsc
30
Godziny pracy
7-17
Kierownik - email
jagodowaakraina@gmail.com
Dodatkowe zajęcia
W żłobku prowadzone są zajęcia z jogi dla dzieci. Dodatkowo personel zdobył wiedzę z zakresu polskiego języka migowego pierwszego stopnia potwierdzoną certyfikatem.
Żywienie
Żłobek zapewnia przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami wynikającymi z aktualnych norm żywienia, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Całodzienne wyżywienie obejmuje 4 posiłki, co stanowi do 75% zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze
Zakres wiekowy
Opieka sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia 20 tyg. życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.
Zasady odpłatności

Opłaty stałe 1415 zł + 15 zł dzienna stawka żywieniowa. Rodzicom nie korzystającym z RKO przysługuje dopłata do żłobka z ZUS-u w kwocie 400 zł
Kierownik - telefon
+48535573013
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia mleczna

 Ogródek

 Parking

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Rytmika