Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddz. Integr. im. Mieszka I
Adres
Garbary 82, 61-758 Poznań
Telefon
852-28-00
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Frąckowiak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddz. Integr. im. Mieszka I
  • Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddz. Integr. im. Mieszka I
Opis

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I jest placówką z wieloletnią tradycją. Obecnie stanowi część Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Poznaniu. Uczy się w niej 241 uczniów w 12 oddziałach. Nauka w klasach klas I-VIII odbywa się jednozmianowo. Teren szkoły jest bezpieczny, wejście jest kontrolowane. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, opiekę pedagoga i psychologa. Każda sala dydaktyczna wyposażona jest w sprzęt multimedialny. Szkoła posiada gabinet pielęgniarki i stomatologiczny. Świetlica oferuje ciekawe zajęcia w godzinach 6.30. – 17.00. Stołówka zapewnia śniadania i obiady. Od wielu lat w naszej szkole działa
„Klub u Mieszka”, który wspomaga rodziców z zakresu profilaktyki i wychowania. Tu nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia  zajęciach o charakterze terapeutycznym, rozwijających umiejętności społeczne i emocjonalne. Większe grupy uczniów korzystają  z zajęć warsztatowych. . W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, dzięki któremu uczniowie współtworzą życie „Czterdziestki”. Wizytówką naszej szkoły jest  Orszak Mieszka I – reprezentacyjna drużyna Patrona wybierana
na roczną kadencję przez społeczności klasowe. Pasowanie  przez dyrektora szkoły odbywa się
co roku w Dniu Patrona. Orszak uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach szkolnych,
np. powitaniu klas I, pożegnaniu absolwentów, Dniu Edukacji Narodowej czy obchodach rocznicy Akcji „Bollwerk”. Obecnie mamy 2 klasy integracyjne, w których przy realizacji odpowiednich działań dzieci zdrowe potrafią zintegrować się z dziećmi o różnych niepełnosprawnościach. Każda klasa integracyjna realizuje pełny program nauczania, przy czym uczniowie niepełnosprawni otrzymują dodatkową pomoc  ze strony nauczyciela wspomagającego. Realizujemy również w klasach szóstych innowację pedagogiczną „Mikrohistoria na szkolnym blogu. Poznajemy dzieje nowożytnej Europy.  Szkoła uczestniczy w programach: „ETwinnning Polska” czy Narodowym Programie Rozwoju czytelnictwa. Przerwy dla najmłodszych uczniów odbywają się w innym przedziale czasowym
niż przerwy dla klas IV – VIII. Uczniowie mogą uczestniczyć  w  zajęciach pozalekcyjnych, różnorodnych projektach. Szkoła jest placówką wyremontowaną, czystą i schludną, a panujący klimat ciepła i serdeczności stwarza uczniowi poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia.

Języki obce:

Klasy I - VIII język angielski,

Klasy VII-VIII język hiszpański

Języki
angielski
Osiągnięcia

Nasza szkoła bierze liczny udział w pozaszkolnych konkursach matematycznych, przyrodniczych, językowych, polonistycznych, plastycznych i artystycznych.

Dojazd

tramwaje: 3, 4, 8, 17; autobusy: 147, 151, 160, 163, 174, 176, 190, 603

Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła organizuje grupy przedszkolne pięcio i sześciolatków, w specjalnie wydzielonych dla nich salach. Zajęcia odbywają się od 7.30 do 13. Po godzinie 13 dzieci mogą skorzystać z zajęć świetlicowych w wyznaczonej specjalnie dla nich sali.
Zajęcia pozalekcyjne
- zajęcia sportowe różnych dyscyplin, - pływanie na Termach Maltańskich dla klas II i III - koła zainteresowań - udział w różnorodnych Projektach - zajęcia wyrównywania wiedzy - zajęcia indywidualne wspomagające rozwój ucznia
Drzwi otwarte
5 marca 2020 godzina 17.00