Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddz. Integr. im. Mieszka I
Adres
Garbary 82, 61-758 Poznań
Telefon
852-28-00 852-42-03
Fax
852-28-00
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddz. Integr. im. Mieszka I
  • Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddz. Integr. im. Mieszka I
Opis
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 jest szkołą z wieloletnią tradycją. Uczy się w niej 335 uczniów w 15 oddziałach. Czas nauki klas I-VI odbywa się jednozmianowo.Teren szkoły jest bezpieczny. Wejście do szkoły jest kontrolowane. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, opiekę pedagoga i psychologa. W każdej sali dydaktycznej jest do dyspozycji tablica multimedialna. Biblioteka posiada do dyspozycji uczniów sprzęt komputerowy. Szkoła posiada gabinet pielęgniarki i stomatologiczny. Świetlica szkolna oferuje ciekawe zajęcia w godzinach 7.00 – 17.00. Stołówka zapewnia śniadania i obiady. Od wielu lat w naszej szkole działa „Klub u Mieszka”, który wspomaga rodziców z zakresu profilaktyki i wychowania. Tu nasi uczniowie mają możliwość odrobienia zadań domowych oraz uczestniczenia w ciekawych i różnorodnych zajęciach. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, dzięki któremu uczniowie współtworzą życie szkoły. Od roku szkolnego 2008/2009 funkcjonują klasy sportowe o profilu lekkoatletycznym ze zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego do 10h w tygodniu. Od 1997r organizujemy klasy integracyjne, dzięki którym przy realizacji odpowiednich działań dzieci zdrowe potrafią zintegrować się z dziećmi o różnych niepełnosprawnościach. Każda klasa integracyjna realizuje pełny program nauczania, przy czym uczniowie niepełnosprawni otrzymują dodatkową pomoc ze strony nauczyciela wspomagającego. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczą się w słonecznych salach. Przerwy dla tej grupy wiekowej odbywają się w innym przedziale czasowym niż przerwy dla klas IV – VI. Oferujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie z naszej szkoły biorą aktywny udział w różnorodnych projektach m.in. „Zrozumieć świat”, „Od grosika do złotówki”, „Akademia małego Poznaniaka”, "Poznaj sąsiada", "Mój młodszy kolega","Pierwszy krok do gimnazjum". Dzieci z oddziałów przedszkolnych bawią się i uczą pod opieką wykwalifikowanej kadry w specjalnie wyposażonych salach i placu zabaw. Zajęcia świetlicowe dla najmłodszych odbywają się w odrębnie wydzielonej sali. Szkoła jest placówką wyremontowaną, czystą i schludną, a panujący klimat ciepła i serdeczności stwarza uczniowi poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia.
Języki
angielski
Osiągnięcia
Nasza szkoła bierze liczny udział w pozaszkolnych konkursach matematycznych, przyrodniczych, językowych, polonistycznych plastycznych i artystycznych, zdobywając przy tym znaczące miejsca i wyróżnienia. Nasi uczniowie szczycą się wysokimi osiągnięciami w różnych dziedzinach, gdzie co roku ugruntowują pozycję swoją i Szkoły zdobywając wysokie notowania.
Dojazd
tramwaje linii: 17, 4, 8, 3 autobusy linii: 51, 60, 63, 74
Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła organizuje grupy przedszkolne pięcio i sześciolatków, w specjalnie wydzielonych dla nich salach. Zajęcia odbywają się od 7.30 do 13. Po godzinie 13 dzieci mogą skorzystać z zajęć świetlicowych w wyznaczonej specjalnie dla nich sali.
Zajęcia pozalekcyjne
- zajęcia sportowe różnych dyscyplin, - pływanie na Termach Maltańskich dla klas II i III - koła zainteresowań - udział w różnorodnych Projektach - zajęcia wyrównywania wiedzy - zajęcia indywidualne wspomagające rozwój ucznia