Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego
Adres
Sochaczewska 3, 60-645 Poznań
Telefon
618485361
Fax
618485361
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Beata Olszewska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Budynek szkoły
  • Sala lekcyjna klas 1 - 3
  • Stołówka
  • Sala gimnastyczna
  • Boisko do piłki ulicznej
  • Plac zabaw
Opis
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego mieści się w poznańskiej dzielnicy Jeżyce, w pobliżu Parku Sołackiego. Szkoła posiada 14 dużych i przestronnych sal lekcyjnych (wszystkie wyposażone w tablice interaktywne lub projektory multimedialne), 3 pracownie: komputerową (z 23 stanowiskami komputerowymi oraz projektorem multimedialnym), przyrodniczo-geograficzną oraz fizyczno-chemiczną. Opieka popołudniowa nad dziećmi jest sprawowana w czterech salach świetlicowych oraz w jednej sali lekcyjnej z uwzględnieniem grup wiekowych, a program obejmuje bajkoterapię, muzykoterapię i warsztaty rozwijające kreatywność. Zajęcia sportowe odbywają się w odnowionej dużej sali gimnastycznej oraz małej salce treningowej. Szkoła dysponuje czterema wielofunkcyjnymi boiskami ze sztuczną nawierzchnią, nowym placem zabaw zbudowanym w ramach programu „Radosna Szkoła” i ogrodem dydaktycznym, w którym wiosną i latem odbywa się część zajęć lekcyjnych. Biblioteka i czytelnia pełnią również funkcję Interaktywnego Centrum Informacji Multimedialnej. W szkole funkcjonuje kuchnia i stołówka, dzięki czemu uczniowie mają możliwość korzystania z dwudaniowych obiadów i napojów przygotowywanych na miejscu, spożywanych w grupach wiekowych. Trzy razy w tygodniu dyżur pełni pielęgniarka szkolna. Każda klasa ma swoją salę, a w niej szafki lub półki, w których uczniowie zostawiają podręczniki, zeszyty, czy przybory szkolne. Kameralność szkoły sprzyja bezpieczeństwu i budowaniu dobrych, przyjaznych relacji między dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Budynek objęty jest zewnętrznym monitoringiem, a dorosłe osoby wchodzące otrzymują identyfikator celem określenia ich statusu (pracownik, rodzic, gość). Duża grupa rodziców angażuje się w pomoc szkole, zarówno w zakresie podnoszenia warunków nauki jak również wspierania działań wychowawczych. Wszystkie dzieci otoczone są profesjonalną opieką pedagogiczno-psychologiczną (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne). Program dydaktyczny, profilaktyczno-wychowawczy zawiera elementy psychoedukacji i kinezjologii. Szkoła realizuje autorskie programy takie jak: „Kształtowanie przestrzeni”, „Bezpieczny Internet”, „Zabawy z programowaniem” z elementami programu „Mistrzowie Kodowania”, „Program zajęć koła teatralnego”, "Czytanie jest super”. Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych: językowych, teatralnych, matematycznych, informatycznych, historycznych, wokalnych, plastycznych, technicznych i bibliotecznych. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe i taneczne. Mamy imponujące wyniki w piłce nożnej - siedmiokrotnie zdobywaliśmy Puchar Prezydenta Miasta Poznania i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w tej dziedzinie. W ramach lekcji wychowania fizycznego dzieci z klas pierwszych jeżdżą na łyżwach, natomiast uczniowie z klas drugich i trzecich uczą się pływać. Szkoła zdobyła tytuły: „Szkoła bez przemocy” oraz „Poznański Ekolider Szkolny”. Szkoła bierze udział w "Programie dla szkół: komponent owocowo-warzywny i komponent mleczny", jest bowiem placówką promującą zdrowy styl życia, kształtującą postawy ekologiczne i dbającą o wysoką, jakość kształcenia i wychowania. W roku szkolnym 2014/2015 nasza uczennica została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Szkoła oferuje uczniom udział w zajęcia Wielkopolskiej Akademii Filmowej, spotkaniach autorskich, koncertach muzyczno – edukacyjnych, judo, lekcjach muzealnych, w kinie i w teatrze, teatrzykach oraz imprezach kulturalnych na terenie szkoły, a także w dużej liczbie wycieczek edukacyjno – krajoznawczych. Szkoła organizuje imprezy cykliczne, które są jej tradycją i osadzają ją w środowisku. Są to: Festyn szkolno – osiedlowy, Pasowanie na ucznia, Międzynarodowe Święto Biblioteki Szkolnej, Wieczornica, Przyjęcie do grona Sztubaków, Turnieje komputerowe, Kiermasz świąteczny z kolędowaniem, Święto Szkoły, baliki karnawałowe dla klas 1-3 oraz dyskoteki andrzejkowe i karnawałowe dla klas 4-8, obchody Dnia Wiosny, Majowe spotkania z książką, Dzień Dziecka i Dzień Sportu, Biblioteczne noce w szkole. Osiemdziesiątka Dziewiątka jest organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas piątych szkół podstawowych dzielnicy Jeżyce, który daje dzieciom możliwość porównania swojej wiedzy i umiejętności z rówieśnikami innych szkół poznańskich. Od lat szkołą bierze udział w akcjach charytatywnych takich jak: "Mam marzenie", „Złoty grosz”, „Dary dla Lwowa”, zbiórka nakrętek, zbiórka dla zwierząt w schronisku itp. W szkole prężnie działa SU, PCK i ZHP.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
- laureaci Wojewódzkich Konkursów z Języka Polskiego, Matematyki i Przyrody - I miejsce w XVI Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA POZNANIA I WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY - laureat Ogólnokrajowego Konkursu "Europa w szkole" - wyróżnienie i stypendium Prezydenta Miasta Poznania dla ucznia za osiągnięcia w nauce - tytuł EKO-SZKOŁA w Wojewódzkim Konkursie Familijny Poznań - laureat Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Miasta Poznania - laureat Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych Miasta Poznania - wiele nagród w konkursach OXFORD, KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA i KANGUR, a także w konkursach plastycznych.
Dojazd
Łatwy dojazd z każdego miejsca w Poznaniu. Środki komunikacji miejskiej: - tramwaje nr 12, 14, 15, 16 - autobusy nr 160, 164, 168, 169, 171, 178, 182, 190.
Historia
Szkoła jako samodzielna jednostka rozpoczęła pracę 1 września 1965 roku. Pierwsze półrocze pracy nie było łatwe ze względu na trwającą jeszcze do końca grudnia 1965 budowę. Nauka odbywała się w godzinach południowych w budynkach szkół 73 i 27. Z ogromną więc radością i zapałem (jeszcze podczas ferii zimowych) nauczyciele, uczniowie i rodzice przystąpili do urządzania sal lekcyjnych. W styczniu rozpoczęli pracę w nowym budynku. Było w nim 15 sal lekcyjnych, 4 pracownie, sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka oraz gabinet lekarsko-stomatologiczny. Nastąpił okres wytężonej pracy, przygotowujący do oficjalnego otwarcia szkoły i nadania jej imienia, co nastąpiło w 21 rocznicę wyzwolenia Poznania.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Zapewniamy : - naukę w salach na parterze, - dostosowane meble do wzrostu dzieci, - miejsce do zajęć relaksacyjnych w salach lekcyjnych, - szafki na podręczniki i przybory szkolne, - zajęcia w świetlicy w grupach wiekowych, - w program pracy świetlicy włączone są muzykoterapia, bajkoterapia i zajęcia rozwijające kreatywność - zabawy na placu zabaw, - wspólne śniadania w stołówce, - organizowanie lekcji poza salą lekcyjną
Zajęcia pozalekcyjne
Proponujemy: - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, - zajęcia rewalidacyjne, - gimnastykę korekcyjną, - naukę pływania dla klas II i III, naukę jazdy na łyżwach dla klas 1 - 3, - koła zainteresowań (teatralne, historyczne, matematyczne, przyrodnicze, muzyczne, plastyczne,informatyczne, sportowe,fotograficzne). Uczniowie mogą również korzystać z następujących zajęć prowadzonych na terenie szkoły:  - Teatr tańca - Towarzystwo Sokół - ZHP - Klub Judo i Karate - Gry logiczne Cube, Akademia Muzyczna.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe