Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 87 im. Stefana Żeromskiego
Adres
Leszka 42, 61-062 Poznań
Telefon
61 876-80-79
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Wejście do szkoły
  • Dyżurka
  • Klasa
  • Klasa
  • Sala komputerowa
  • Biblioteka
  • Stołówka
  • salka do zajęć korekcyjnych
  • plac zabaw
  • plac zabaw
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 87 jest kameralną szkołą położoną wśród przepięknych zielonych terenów Antoninka. Posiada 14 oddziałów, 11 klas lekcyjnych wyposażonych w projektory i tablice interaktywne, pracownie komputerową oraz bibliotekę multimedialną. Stołówka szkolna zapewnia dzieciom posiłki - śniadania, obiady oraz mleko. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej oraz na zmodernizowanym boisku szkolnym z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz urządzeniami sportowymi.Młodsze dzieci korzystają z placu zabaw. Oddział przedszkolny oraz klasy I-III maja zajęcia w wydzielonej części szkoły. Pomieszczenia są jasne, wyposażone w odpowiednie meble, zabawki i miejsce rekreacyjne przystosowane do pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Pojedyncze szafki odzieżowe dla każdego ucznia, usytuowane przy każdej klasie zapewniają komfort przy rozbieraniu i ubieraniu się. Teren szkoły jest ogrodzony, bezpieczny dla dzieci. Szkoła wyposażona jest w monitoring, zainstalowane są kamery wewnętrzne i zewnętrzne. Dzieci z obwodu szkolnego klas 0-III zamieszkałe powyżej 3 km, oraz dzieci klas IV - VI powyżej 4 km dowożone są nieodpłatnie busem szkolnym. W szkole działa świetlica od 6:30 do 17:00 z podziałem na grupy wiekowe co zapewnia wychowankom poczucie bezpieczeństwa i komfort zabawy
Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Osiągnięcia
"Szkoła z klasą". Na uwagę zasługuje fakt, że nasza szkoła w roku 2011 jako jedyna w Wielkopolsce miała troje laureatów w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym. Uczniowie naszej szkoły odnoszą, także sukcesy w konkursach przedmiotowych i rozgrywkach sportowych. Działa też Wolontariat, który organizuje akcje charytatywne. Dzieci biorą udział w programach dot. profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa, ekologii.
Dojazd
Autobus nr 157 z Ronda Śródka i z ulicy Mogileńskiej Autobus nr 166 z Ronda Rataje i z Zielińca
Kontakty zagraniczne
Projekt e-Twinning
Sześciolatek w pierwszej klasie
Od roku szkolnego 2009/2010, uczniowie klas pierwszych pracują na bazie nowej podstawy programowej. Ma ona wiele zalet. Umożliwa m. in. lepsze opanowanie materiału przez uczniów mniej zdolnych, ale jednocześnie nie ogranicza tempa rozwoju uczniom zdolnym. Bardzo ważne dla uczniów i ich rodziców jest dwukrotne badanie zdobytych umiejętności, po klasie pierwszej i po klasie trzeciej. W starej podstawie programowej takie badanie było przewidziane tylko po klasie III.
Zajęcia pozalekcyjne
W kalendarzu pracy szkoły jest szeroka gama różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, pozwalających uczniom na poszerzanie własnych umiejętności, kreatywną pracę i własną twórczość. W ofercie są między innymi koła: języka angielskiego,matematyczne,przyrodnicze, historyczne, polonistyczne, dziennikarskie, biblijne, piłki ręcznej, taneczne, teatralne, muzyczne, Klub Europejski, Klub Ciekawskich, Młody Odkrywca, Szkolne Radio, Mała Liga Pamięciowa, Czwartkowe spotkania z książką. Działa również Uczniowski Klub Sportowy, w którym prowadzone są zajęcia sportowe, gra w szachy i warcaby, tenis stołowy oraz sekcja turystyczna. Dzieci klas II i III uczą się pływania na basenie na Termach Maltańskich
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe