Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
Adres
Tomickiego 16, 61-116 Poznań
Telefon
61-877-06-52
Fax
61-877-06-52
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
  • Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
Opis
Szkoła kameralna, bezpieczna, nowoczesna, z bardzo dobrze rozwiniętą bazą sportowo-rekreacyjną i bogatą ofertą zajęć dla każdego ucznia. Monitorowany budynek szkoły usytuowany jest w środku spokojnego osiedla mieszkaniowego. Otacza go kompleks zielonych boisk w tym dwa ze sztuczną nawierzchnią, a także nowoczesny plac zabaw. Pod czujną opieką pedagogów z wieloletnim doświadczeniem dzieci mają zapewniony wszechstronny rozwój. Szkoła oferuje bogate zaplecze dydaktyczne, kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, Placówka posiada odnowione sale lekcyjne, pracownie komputerową, bibliotekę z centrum multimedialnym , dwie odnowione sale gimnastyczne. Uczestniczymy w licznych projektach m.in. "Mistrzowie Kodowania" i konkursach przedmiotowych. Szkoła posiada również klasy sportowe o profilu hokeja na trawie Uczniowie uczestniczą i odnoszą sukcesy w licznych rozgrywkach międzyszkolnych. Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godz. 6.30-17 z możliwością wykupienia obiadów przygotowywanych na miejscu w kuchni. Zapewniamy bezpieczeństwo,rodzinną atmosferę, solidne wykształcenie, przygotowanie do dalszego etapu edukacji oraz wychowanie w duchu tolerancji i humanitaryzmu, zgodnie z ideałami patrona szkoły.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Nasi uczniowie to laureaci licznych konkursów literackich, ortograficznych, recytatorskich, przyrodniczo - ekologicznych, językowych i plastycznych. Uczestniczą w różnych projektach i konkursach, m in. posiadamy tytuł "Poznańskiego EKO lidera Szkolnego 2012".  Tradycją naszej szkoły jest organizacja dzielnicowego etapu konkursu "Ja i Przyroda". Posiadamy certyfikat "Szkoła bez przemocy" oraz "Certyfikat Klubu Bezpiecznego Puchatka".
Od września 2009 r. funkcjonują w szkole klasy o profilu hokeja na trawie. Dzieci z klas sportowych biorą udział w rozgrywkach międzyszkolnych uzyskując wysokie lokaty.  Klasy sportowe i ich osiągnięcia są chlubą naszej szkoły. Na Poznańskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - w unihokeju- chłopcy zdobyli I miejsce, a dziewczęta II. Dziewczęta zdobyły również III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Hokeja na Trawie w Rogowie oraz III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Hokeja Halowego w Gąsawie, a także IV miejsce w Zimowej Międzywojewódzkiej Lidze Hokeja Halowego. Chłopcy w Finale Województwa Wielkopolskiego w Unihokeju zdobyli VI miejsce. Dziewczęta wywalczyły IV miejsce w tenisie stołowym na Mistrzostwach Miasta Poznania - Poznańskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.Dojazd
Atutem szkoły jest bardzo dobra lokalizacja pod względem połączeń komunikacyjnych (w pobliżu Ronda Śródka), przy równoczesnym położeniu placówki z dala od ruchliwych arterii komunikacyjnych Łatwo tutaj dojechać tramwajem, autobusem lub samochodem z różnych części miasta i okolic.
Sześciolatek w pierwszej klasie

Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła oferuje uczniom różnorodne zajęcia pozalekcyjne: matematyczne, języka angielskiego, informatyczne, sportowe, taneczne oraz przyrodnicze i plastyczne, a także udział w zajęciach na basenie (nauka pływania) na Termach Maltańskich. Dzieci mogą również korzystać z zajęć prowadzonych w ramach świetlicy popołudniowej i Akademii Przyszłości.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe