Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
Adres
św. Szczepana 3, 61-465 Poznań
Telefon
61 832-14-24
Fax
61 832-14-24
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
  • Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
  • Zajęcia na pływalni
  • Zajęcia sportowe
  • Biegi przy Maratonie
  • Zumba na boisku szkolnym
  • Zajęcia pozalekcyjne - szachy
  • Występy artystyczne
  • Świetlica szkolna
Opis
Samodzielna 6-klasowa szkoła podstawowa. Liczba oddziałów 20 oraz 1 oddział wychowania przedszkolnego. Liczebność uczniów w klasach - średnio 25. Wykonano kompleksową termomodernizację budynku - szkoła zyskała nowy wygląd. Zapewniamy bezpieczeństwo dzieci, sympatyczną rodzinną atmosferę, fachową opiekę wychowawców, bardzo wysoki poziom dydaktyczny; 95% nauczycieli posiada status nauczyciela dyplomowanego. Zajęcia trwają od godz. 8.00 - 16.15. Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 84 jest mgr Irena Roemert - Ciomborowska. Nasza szkoła w wyniku kompleksowej termomodernizacji zyskała nowy, estetyczny wygląd. Zapewniamy wszystkim uczniom bezpieczeństwo ( monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny i codzienną opiekę Straży Miejskiej). Zapewniamy wszystkim uczniom opiekę pielęgniarską, psychologiczną, i pedagogiczną. W szkole odbywają się dodatkowe zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, korekcyjno - kompensacyjne, gimnastyka korekcji wad postawy, naukę pływania dla kl. II i III, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Posiadamy dużą dobrze wyposażoną salę komputerową z dostępem do internetu oraz 2 Centra Informacji Multimedialnej w bibliotece i czytelni. W ramach Środowiskowego Ośrodka "Decydujemy o sobie" prowadzone są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i profilaktyczne. Świetlica szkolna czynna jest od 6.30 - 17.00 dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz dla uczniów kl. I - III. Tam doświadczeni nauczyciele prowadzą również zajęcia informatyczne, plastyczne, gry i zabawy ruchowe i koła zainteresowań. Szkoła posiada liczne certyfikaty: "Szkoła z klasą", "Szkoła bez przemocy", 'szkoła kreatywna", 'Nauczyciel z klasą". Dla uczniów zdolnych przewiduje się realizację indywidualnych programów nauczania z wielu przedmiotów. Z sukcesami realizujemy program "Saper" - czyli jak rozminować agresje. Uczniowie są laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, zdobywają tytuły finalistów i laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. Szkoła jest od wielu lat organizatorem Miejskiego Konkursu Ortograficznego "Gżegżółka" i "Dąbczak" pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie biorą udział w międzynarodowym projekcie informatycznym e - Twinning nagrodzonym Krajową i Europejska Odznaka Jakości. Uczestniczymy w projektach i programach unijnych: "Akademia Małego Poznania", "Śniadanie daje moc", "Mały wolonotariat". Szkolne Koło Caritas organizuje wiele potrzebnych akcjach miejskich oraz wspiera zadaniami potrzebujące rodziny dzieci. Dysponujemy dużą salą gimnastyczną, dwoma małymi, boiskiem z sztuczną nawierzchnią, boiskiem do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Posiadamy plac zabaw z programu "Radosna Szkoła". Szkoła realizuje wiele projektów edukacyjnych, prezentuje wysoki poziom dydaktyczny, oferuje fachową opiekę nauczycieli i wychowawców z najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi. Języki obce: język angielski od kl. I, język niemiecki od kl. IV
Języki
angielski
Osiągnięcia
Laureaci, finaliści, wyróżnienia w konkursach Miejski Konkurs Ortograficzny, Wojewódzki Konkurs Matematyczny, Przyrodniczy, Języka Polskiego, Języka Angielskiego, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur", Międzynarodowy konkurs Języka Angielskiego, 'Panda" konkurs matematyczny i humanistyczny " Złota Żabka", Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy " Ja i Przyroda" Konkurs "Omnibus" SKOK - Jaworzno, Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wszystkie zawody i turnieje sportowe zgodnie z miejskim kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego, piłka ręczna Volkswagen, piłka siatkowa - Trener Osiedlowy, piłka nożna dla najmłodszych LECH - POZNAŃ, rugby, szachy, biegi przy Maratonie Poznańskim.
Dojazd
tramwajami linii nr 2, 10, 9, 18 do pętli Dębiec autobusami nr 76, 71 do ul. Czechosłowackiej, w kierunku Lubonia LA, LB, L1, L4, w kierunku Górczyna i Świerczewa 75, 79
Sześciolatek w pierwszej klasie
W klasach pierwszych uczą się dzieci sześcioletnie i siedmioletnie. Uczestniczą w zajęciach edukacyjnych: polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, społecznych, technicznych, muzycznych, plastycznych, informatycznych, ruchowych , j. angielskiego, religii. Mogą korzystać również z wszystkich zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć specjalistycznych ( logopedia, gimnastyka korekcyjna, reedukacja, korekcyjno - kompensacyjne, opieka pedagogiczna i psychologiczna). Przed i po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych uczniowie korzystają z świetlicy szkolnej. Jest możliwość spożywania posiłków i napojów w stołówce szkolnej na terenie szkoły. Dla oddziałów nauczania zintegrowanego i przedszkolnego wydzielono osobne sale z kącikami do zabawy i nauki. Przy salach znajduje się dostosowana do potrzeb dzieci najmłodszych łazienka.
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne: plastyczne, muzyczne, taneczne, językowe, informatyczne, przedmiotowe, Klub Europejski, kawiarenka internetowa, Szkolne Koło Caritas, teatralne,piłka ręczna dla kl. III - patronat Volkswagen Poznań i Polski Związek Piłki Ręcznej zajęcia wyrównania wiedzy ( na wszystkich poziomach klas).