Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
Adres
św. Szczepana 3, 61-465 Poznań
Telefon
61 832-14-24
Fax
61 832-14-24
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Aleksandra Stachowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
  • Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
  • Zajęcia na pływalni
  • Zajęcia sportowe
  • Biegi przy Maratonie
  • Zumba na boisku szkolnym
  • Zajęcia pozalekcyjne - szachy
  • Występy artystyczne
  • Świetlica szkolna
Opis

Nasza Szkoła znajduje się na Dębcu i mieści w dwóch budynkach. Oddział przedszkolny i dzieci z kl. I – V uczą się w budynku przy ul. św. Szczepana 3, natomiast uczniowie z kl. VI – VIII w budynku przy ul. Łozowej 53. W szkole uczy się 439 uczniów w 22 oddziałach i 24 dzieci w oddziale przedszkolnym. Zapewniamy bezpieczeństwo, przyjazną rodzinną atmosferę, fachową opiekę wychowawców, bardzo wysoki poziom dydaktyczny; 95% nauczycieli posiada status nauczyciela dyplomowanego. W klasach I – VIII zajęcia trwają w godzinach 8.00 – 15.20, natomiast w oddziale przedszkolnym od 8.00 do 13.00.  Świetlica szkolna czynna jest od 6.30 do 17.00 dla uczniów z kl. I - III oraz od 6.30 do 8.00 i od 13.00 do 17.00 w odrębnej sali dla oddziału przedszkolnego. Tam doświadczeni nauczyciele prowadzą również zajęcia informatyczne, plastyczne, gry i zabawy ruchowe i koła zainteresowań. Nasza szkoła w wyniku ciągłych remontów zyskuje nowoczesny, estetyczny wygląd. Zapewniamy wszystkim uczniom bezpieczeństwo (monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny, opieka Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Policji z Zespołu Profilaktyki Społecznej). Zapewniamy wszystkim uczniom opiekę pielęgniarską, psychologiczną i pedagogiczną. W szkole odbywają się dodatkowe zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania, gimnastyka korekcji wad postawy, nauka pływania dla kl. II i III, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Posiadamy dobrze wyposażone sale komputerowe oraz Centra Informacji Multimedialnej w bibliotece i czytelni. W ramach Środowiskowego Ośrodka "Decydujemy o sobie" prowadzone są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i profilaktyczne oraz socjoterapeutyczne. Szkoła posiada liczne certyfikaty: "Szkoła z klasą", "Szkoła bez przemocy", „Szkoła kreatywna", „Szkoła Promująca Zdrowie”. Realizujemy wiele projektów, m.in.: Eko-szkoła, Mistrzowie kodowania, Mleko i Owoce w Szkole, Stop przemocy i agresji w szkole, ESA Edukacyjna Sieć Antysmogowa, Unplagged, Mali - Wielcy i wiele innych. Dla uczniów zdolnych przewiduje się realizację indywidualnych programów nauczania z wielu przedmiotów. Z sukcesami realizujemy programy "Saper" - czyli jak rozminować agresję” i „Przyjaciele Zippiego”. Ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem Pedagogów Społecznych „Riposta” w celu wyrównania szans w dostępie do edukacji dla wszystkich uczniów.  Bierzemy udział w projektach i konkursach „Dziecko w sieci”.  Już od kilku lat jesteśmy organizatorami Festynu Osiedlowego dla całej społeczności lokalnej. Bierzemy udział w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale Kino”. Od kilkunastu lat organizujemy wernisaże, na których nasi uczniowie mogą wystawiać swoje prace plastyczne; współpracujemy z artystami ze „Strefy Wyobraźni”. Nasi uczniowie są laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, osiągają liczne wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”,  zdobywają tytuły finalistów i laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego,  Szkoła jest od wielu lat organizatorem Miejskiego Konkursu Ortograficznego "Gżegżółka" i Konkursu Przyrodniczo-Matematycznego "Dąbczak" pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie biorą udział w międzynarodowym projekcie informatycznym e - Twinning nagrodzonym Krajową i Europejską Odznaką Jakości. Szkolne Koło Caritas organizuje wiele potrzebnych akcji miejskich oraz wspiera swoimi zadaniami potrzebujące rodziny, jest pomysłodawcą koła pomocy koleżeńskiej tzw. „Wolontariat uczniowski”.  Posiadamy własną kuchnię i stołówkę oferującą śniadania, obiady, przekąski i napoje. W każdym budynku dysponujemy dużymi salami gimnastycznymi, kilkoma małymi, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, boiskiem do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Posiadamy plac zabaw z programu "Radosna Szkoła". Szkoła realizuje wiele projektów edukacyjnych, prezentuje wysoki poziom dydaktyczny, oferuje fachową opiekę nauczycieli i wychowawców z najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi. Języki obce: język angielski od kl. I, język niemiecki od kl. IV.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Laureaci, finaliści, wyróżnienia w konkursach Miejski Konkurs Ortograficzny, Wojewódzki Konkurs Matematyczny, Przyrodniczy, Języka Polskiego, Języka Angielskiego, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur", Międzynarodowy konkurs Języka Angielskiego "Panda", laureaci i wyróżnienia Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur",  konkurs matematyczny i humanistyczny " Złota Żabka", Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy " Ja i Przyroda", Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wszystkie zawody i turnieje sportowe zgodnie z miejskim kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego, piłka ręczna Volkswagen, piłka siatkowa - Trener Osiedlowy, biegi przy Maratonie Poznańskim.
Dojazd
tramwajami linii nr 2, 10, 9, 18 do pętli Dębiec autobusami nr 76, 71 do ul. Czechosłowackiej, w kierunku Lubonia LA, LB, L1, L4, w kierunku Górczyna i Świerczewa 75, 79
Sześciolatek w pierwszej klasie
Serdecznie zapraszamy dzieci sześcioletnie do oddziału przedszkolnego oraz siedmioletnie do podjęcia nauki w klasach pierwszych. Dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych: polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, społecznych, technicznych, muzycznych, plastycznych, informatycznych, ruchowych , j. angielskiego, religii oraz etyki.  Mogą korzystać również z wszystkich zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć specjalistycznych (logopedia, gimnastyka korekcyjna, korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania, dydaktyczno-wyrównawcze, opieka pedagogiczna i psychologiczna). Przed i po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych uczniowie korzystają ze świetlicy szkolnej. Jest możliwość spożywania posiłków i napojów w stołówce szkolnej na terenie szkoły. Dla oddziału przedszkolnego i oddziałów I-III wydzielono osobne sale z kącikami do zabawy i nauki. Przy salach znajduje się dostosowana do potrzeb najmłodszych dzieci łazienka. Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny, który urozmaica dzieciom naukę i zabawę. W oddziale przedszkolnym oferujemy dzieciom zajęcia dodatkowe nieodpłatne  "Labo-kids".
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne: plastyczne, muzyczne, taneczne, językowe, informatyczne, przedmiotowe, teatralne, kawiarenka internetowa, kółko szachowe, Szkolne Koło Caritas, piłka ręczna, siatkowa, rugby, zajęcia wyrównania wiedzy (na wszystkich poziomach klas). Zajęcia sportowe "Trener Osiedlowy", dla najmłodszych "Sport to zdrowie, szczęście dla malucha", "Mały ale wielki bo sprawny".

Istnieje również możliwość skorzystania z oferty zajęć dodatkowych odpłatnych: zajęcia taneczne "Hajdasz", zajęcia plastyczne "Magenta", nauka gry na gitarze, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia sportowe Judo, piłka nożna "Lech", Bricks4Kidz - klocki lego.

Pliki do pobrania
Klauzula RODO