Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej
Zespół szkół
Adres
Romana Brandstaettera 1, 61-659 Poznań
Telefon
820-47-12
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Karol Sarna
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej
Opis
Pomysł założenia szkoły zrodził się z wychowawczych i artystycznych doświadczeń teatralnego zespołu dziecięco – młodzieżowego o poznańskiej nazwie „ŁEJERY” , który powstał w 1975 roku w Poznaniu. I tak: ŁEJERY to teatr, który będąc syntezą wielu sztuk, dostarcza form i metod pracy wychowawczej ŁEJERY to łamanie stereotypów, wnoszenie w życie szkoły polotu, fantazji, nowych pomysłów programowych. ŁEJERY to optymistyczny styl życia w gromadzie, w której jest bezpiecznie i radośnie. Ten styl życia wyznaczają kontakty ze sztuką, kultura współżycia dużych z małymi, specyficzna atmosfera i klimat zespołu. ŁEJERY to rodzinność, to bliskie kontakty z rodzicami, by wspomagać dom w nabywaniu przez dzieci tzw. kindersztuby.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Szkoła ma ogromny dorobek artystyczny, który można podzielić na trzy nurty: spektakle teatralne, widowiska i programy telewizyjne z wychowawczym morałem, nagrania płyt z łejerskimi piosenkami, oraz piosenki i wideoklipy przygotowywane najczęściej na Światowy Dzień Dziecka w mediach. Uczniowie są laureatami wielu konkursów recytatorskich, przedmiotowych sportowych i plastycznych, osiągają znakomite wyniki na sprawdzianie klas szóstych.
Dojazd
Tramwaj nr 3, 4, 10 najbliższy przystanek przy ul. Pasieka
Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła prowadzi nabór do kl.1
Zajęcia pozalekcyjne
teatr i chór, język niemiecki, warsztaty plastyczne, ceramiczne, informatyczne, gry strategiczne, piłka guzikowa