Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Adres
Pogodna 84, 60-137 Poznań
Telefon
618 610 524
Fax
618 610 854
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Aldona Rożnowska 618610524
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Opis

Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego znajduje się przy ul. Pogodnej 84 w Poznaniu. Położenie w środku osiedla z dala od głównych ulic sprawia, że dzieci czują się bezpiecznie.

Kadrę stanowi 40 nauczycieli oraz 14 pracowników samorządowych. Aktualnie w szkole w 17 salach lekcyjnych (m.in. komputerowej, muzyczno-plastycznej i przyrodniczej) uczy się 275 uczniów, którzy mają do dyspozycji salę gimnastyczną, świetlicę, stołówkę, bibliotekę, salę zabaw, salę komputerową, aulę, boisko, oraz plac zabaw. Swoją wiedzą i doświadczeniem służą im w różnych sytuacjach życiowych psychologowie i pedagog szkolny. W jednozmianowej szkole zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godz. 8.00 , a kończą najpóźniej o 16.15. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej. W godzinach popołudniowych mogą korzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych.

Tradycją szkoły są rajdy o charakterze dydaktyczno-wychowawczo-krajoznawczym, dzięki którym uczniowie poznają region - własną "małą ojczyznę" Najistotniejszym elementem pracy szkoły jest wychowywanie kolejnych pokoleń w duchu szacunku i wrażliwości na drugiego człowieka, pielęgnowanie tradycji szkolnych i patriotycznych oraz organizowanie okolicznościowych spotkań, często kilkupokoleniowych. 

W szkole organizowane są wycieczki, wyjścia do teatrów, muzeów, kin. Przygotowujemy festyny rodzinne, kiermasze świąteczne, jasełka, konkursy szkolne i międzyszkolne m.in.
- Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu,
- Międzyszkolny Dzień Tabliczki Mnożenia,
- Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla Uczniów Klas V,
- Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej.

Szkoła realizuje również projekty międzynarodowe i multikulturowe. W 2019 roku przystąpiliśmy do międzynarodowego projektu (Meet my country and my county - Poznaj mój kraj i mój region) na platformie e-Twinning, umożliwiającej wirtualne kontakty ze szkołami w Unii Europejskiej. W tym samym roku uczniowie klas I-III brali udział w autorskim projekcie przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu pod nazwą My Słowianie - każdy inny - wszyscy równi. 

Szkoła posiada wewnętrzny i zewnętrzny monitoring, dostęp do Internetu we wszystkich salach oraz dziennik elektroniczny.
W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.

Atuty:
- Kameralność,
- Jednozmianowy tryb nauki,
- Wszechstronne i nowoczesne podejście do edukacji od najmłodszych lat,
- Bogata oferta zajęć artystycznych w najmłodszych klasach,
- Sprzęt multimedialny w każdej sali,
- Bezpieczeństwo,
- Szeroko zakrojone działania profilaktyczne (dotyczące np. cyberprzemocy, program "Między nami kobietkami"),
- Efektywna organizacja czasu nauki, zabawy i odpoczynku (świetlica czynna od godziny 6:30 do 17:00),
- Oddział przedszkolny (od 7:00 do 17:00),
- Nauka w przyjaznej i miłej atmosferze,
- Doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
- Współpraca z uczelniami: UAM, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego,
- Szkolne Koło Wolontariatu,
- Współpraca z przedszkolami i seniorami.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Od wielu lat szkoła zajmuje wysokie miejsca w konkursach i imprezach sportowych organizowanych pod patronatem Rady Osiedla Grunwald-Południe w kategorii szkół podstawowych. Uczniowie uzyskują wysokie lokaty w konkursach: matematycznym "Kangur", recytatorskim czy wiedzy o Poznaniu. W ostatnich latach nasi uczniowie zdobyli tytuły w prestiżowych konkursach i turniejach np.: Międzyszkolnym Konkursie Języka Niemieckiego, konkursie plastycznym Sacratissimo Cordi Polonia Restituta, Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego, Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego, turnieju o Puchar Prezesa PZPN.
Dojazd
Autobusem linii 63 i 50 lub tramwajem na Górczyn - dalej pieszo w kierunku Raszyna.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła przygotowana jest na przyjęcie do klasy pierwszej sześciolatków.
Zajęcia pozalekcyjne

Dla klas I-III: 
zajęcia z programowania i kodowania, zespół taneczny "Hajdasz", Sportowa 80 - na Grunwaldzie małe szkraby grają w piłkę dla zabawy, nauka pływania, piłka ręczna, koło sportowe, zajęcia artystyczne, spotkania z językiem francuskim, gimnastyka korekcyjna, rytmika, koło: Moja mała ojczyzna, Mali Odkrywcy Pisma Świętego, zajęcia: Mistrz ortografii, Klub Małego Czytelnika, koło plastyczne, Cztery kropki - kreatywne zajęcia artystyczne, "Orzeł" - karate, zajęcia wyrównawcze.

Dla klas IV-VIII:
koło dziennikarskie, Laboratorium Badacza, koło informatyczne Computer Unplugged, piłka koszykowa, piłka nożna, Spotkania z historią, Akademia Matematyków, zajęcia: "Poznajemy kulturę angielską" i "Co to jest zła książka i po czym ją rozpoznać?", repetytoria dla ósmoklasistów z języka polskiego i matematyki, zajęcia plastyczne, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, język francuski dla początkujących, karate.


Drzwi otwarte

Zaproszenie

Informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej szkoły: sp80.poznan.pl