Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Adres
Pogodna 84, 60-137 Poznań
Telefon
618 610 524
Fax
618 610 854
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Opis
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego istnieje od 1963 roku. Posiada wieloletnią tradycję i sztandar. Kierowana jest przez 2 doświadczonych pedagogów - Tomasza Niedzielskiego - dyrektora szkoły i Elżbietę Hakowską-Puchalską - wicedyrektora. Kadrę stanowi 30 nauczycieli oraz 12 pracowników samorządowych. Aktualnie w szkole w 15 salach lekcyjnych i 3 pracowniach ( komputerowej, muzyczno-plastycznej i przyrodniczej) uczy się 283 uczniów. Uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną, świetlicę, stołówkę, bibliotekę, salę zabaw, sala komputerowa, aula, plac zabaw. Swoją wiedzą i doświadczeniem służą im w różnych sytuacjach życiowych psychologowie i pedagog szkolny. W jednozmianowej szkole zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godz. 8.00 , a kończą najpóźniej o 14.25. Przy szkole działa Poznański Szczep Harcerski "Knieja". Uczniowie mają zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej. W godzinach popołudniowych mogą korzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych.
Języki
angielski
Osiągnięcia
Szkoła brała udział w 3 - letnim międzynarodowym projekcie Comenius-Sokrates - współpracowała z 4 szkołami w Słowacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Placówka posiada certyfikat za działalność proekologiczną i udział w ogólnopolskim projekcie "Raban! Recykling, a nie bałagan!", a w 2008 roku uzyskała certyfikat "Szkoła z klimatem" za podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska. Od wielu lat szkoła zajmuje wysokie miejsca w konkursach i imprezach sportowych organizowanych pod patronatem Rady Osiedla Grunwald-Południe w kategorii szkół podstawowych. Uczniowie uzyskują wysokie lokaty w konkursach : matematycznym "Kangur", recytatorskim, przyrodniczym, wiedzy o Poznaniu. W 2008 roku uczeń klasy szóstej uzyskał tytuł laureata w wojewódzkim konkursie matematyczno-przyrodniczym. W listopadzie 2009 roku nauczycielka SP-80 wraz z grupą uczniów zajęła III miejsce w konkursie "Mocna Szkoła", zdobywając cenną nagrodę pieniężną dla szkoły oraz wyróżnienia dla swoich wychowanków. Tradycją szkoły są rajdy o charakterze dydaktyczno-wychowawczo-krajoznawczym, dzięki którym uczniowie poznają region - własną "małą ojczyznę". Najistotniejszym elementem pracy szkoły jest wychowywanie kolejnych pokoleń w duchu szacunku i wrażliwości na drugiego człowieka, pielęgnowanie tradycji szkolnych i patriotycznych oraz organizowanie okolicznościowych spotkań, często kilkupokoleniowych. W listopadzie 2013 roku szkoła świętowała obchody 50-lecia swojego jubileuszu.
Dojazd
Autobusem linii 63 i 50 lub tramwajem na Górczyn - dalej pieszo w kierunku Raszyna.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła przygotowana jest na przyjęcie do klasy pierwszej sześciolatków.
Zajęcia pozalekcyjne
Dla klas I-III: zespół taneczny "Hajdasz" i "Sogdiana-Zumba", "Sportowa 80" - na Grunwaldzie małe szkraby grają w piłkę dla zabawy, nauka pływania, pracownia plastyczna"Zaczarowany ołówek", "Kolorowy świat", "Malowany teatr", "Gra na flażolecie" Klub Młodych anglistów The English club", "Kółko czytelnicze, "Matematyka inaczej", " Kolorowy zawrót głowy', "Szkolny klub katolicki", "Mali odkrywcy Pisma św."gimnastyka korekcyjna, rytmika. Dla klas IV-VI: Koło dziennikarskie, kółko przyrodnicze "365 eksperymentów na każdy dzień roku", "Akademia matematyków", zajęcia komputerowe "Akcja animacja" Sportowa 80-TKA, koło humanistyczne, Szkolna scena teatralna, język angielski,tenis stołowy, karate.