Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Zespół szkół
Adres
Żonkilowa 34, 60-175 Poznań
Telefon
618677916
Fax
618677916
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Kubisz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
  • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
  • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
  • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
  • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
  • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
  • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
  • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
  • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
  • Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Opis
Szkoła Podstawowa nr 78 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu, mieszcząca się w centrum Osiedla Kwiatowego, prowadzi nabór do klas pierwszych  na rok szkolny 2019/2020. Planujemy uruchomienie trzech oddziałów : ogólnodostępny , usportowiony pod patronatem Lecha Poznań oraz integracyjny. Od kilku lat pomagamy uczniom mądrzej i ciekawiej się uczyć oraz rozwijać aktywność obywatelską oraz umiejętność współpracy, a także wspieramy nauczycieli w doskonaleniu metod nauczania i oceniania. Stosujemy ocenianie kształtujące, które polega na określaniu celów lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia, ustalamy wraz z uczniami kryteria oceniania, stosujemy efektywną informację zwrotną. Propagujemy Technologię Informacyjno-Komunikacyjną nie tylko wśród uczniów ale też wśród nauczycieli. Realizujemy wiele ciekawych projektów edukacyjnych. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli przedmiotów oraz edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła w pełni zaspokaja potrzeby uczniów niepełnosprawnych i o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wszyscy uczniowie posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mają zapewnione zajęcia i rewalidacyjne. Placówka wyposażona jest w podjazdy, windę i odpowiednie toalety. Prowadzi klasy integracyjne , ogólnodostępne i usportowioną o specjalności piłka nożna , od klasy IV oddział sportowy o specjalności koszykówka dla dziewcząt oraz piłka nożna dla chłopców. Szkolna biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem i urządzeniami multimedialnymi. Działa również u nas filia Biblioteki Raczyńskich. Szkoła posiada dwie sale informatyczne i realizuje program Cyfrowa Szkoła. W placówce dla rodziców i opiekunów prowadzony jest bezpłatny dziennik elektroniczny. Posiadamy nowoczesną bazę sportową, w skład której wchodzą : duża i mała sala gimnastyczna, Orlik oraz boisko wielofunkcyjne. Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności w takich dyscyplinach sportu jak : unihokej, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, badminton. Zapewniamy uczniom opiekę w świetlicy szkolnej od godziny 7.00 do 17.00. Nasza placówka oferuje pomoc pedagoga, psychologa , zapewnia całotygodniową opiekę medyczną. Na terenie szkoły znajduje się wielofunkcyjny plac zabaw. W celu poprawienia frekwencji oraz aktywności podczas zajęć lekcyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym (klasy 1-3) funkcjonuje platforma- system motywacyjny Class Dojo. Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi oraz pracowniami przedmiotowymi, stołówką oraz odpowiednim zapleczem sanitarnym. Uczniowie mogą korzystać z zamontowanych na piętrze szafek odzieżowych oraz ogólnodostępnych szatni .Na terenie szkolnym zamontowane są stojaki i wiata rowerowa. Cały obiekt objęty jest monitoringiem. Zajęcia szkolne odbywają się od godziny 8.00 do 16.25. Zapraszamy do naszej szkoły, w której panuje miła i przyjazna atmosfera.
Zapraszamy na drzwi otwarte we wtorek 26 lutego 2019r. o godz. 17.00.
Języki
angielski
Osiągnięcia
Jesteśmy Szkołą z Klasą 2.0 i Szkołą Odkrywców Talentów. Posiadamy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły. Osiągamy dobre wyniki w zewnętrznych sprawdzianach; czołowe miejsca w wojewódzkich i ogólnokrajowych zawodach w unihokeju,koszykówki,piłki nożnej i ręcznej ; udział i wysokie noty w licznych konkursach pozaszkolnych. Gwarantujemy bardzo dobre warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego i fizycznego uczniów. Mamy bardzo dobre efekty pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Dojazd
Autobus nr 77 kursujący na trasie ,,Bałtyk - Osiedle Kwiatowe" przystanek ul. Żonkilowa oraz Tramwaj nr 1, 13, 15 - przystanek pętla Junikowo.
Historia
Proces budowania tożsamości szkoły, tworzenia jej tradycji rozpoczął się z chwilą uruchomienia na Osiedlu Plewiska Szkoły Podstawowej nr 78. Dnia 18 listopada 1994 roku, w 78 dniu roku szkolnego, ślubowanie złożyły dzieci klas pierwszych. Od tej pory 78 dzień roku szkolnego jest świętem szkoły. W październiku 1995 roku szkole nadano imię prof. Wiktora Degi, lekarza, humanisty, społecznika, pierwszego laureata Orderu Uśmiechu, człowieka o wielkim, „nienasyconym sercu”. Radość życia profesora i jego mądrość towarzyszą naszym nauczycielom i uczniom w codziennej pracy. Dbamy o dobry klimat, życzliwość, przyjaźń i o to, aby w szkole było wesoło i kolorowo. Otaczamy opieką i serdecznością dzieci niepełnosprawne. Jesteśmy też otwarci na problemy i potrzeby rodziców naszych uczniów – w nietypowy sposób organizujemy spotkania dla rodziców. Podczas uroczystości nadania imienia po raz pierwszy odśpiewano hymn skomponowany przez Pana Grzegorza Stróżniaka do słów Macieja Siczyńskiego. W czerwcu 1996 roku odbył się Pierwszy Wielki Festyn Osiedlowy. Odtąd festyny odbywają się każdego roku. Pierwsi absolwenci opuścili mury naszej szkoły 18 czerwca 1996 roku. Najlepsi otrzymali Nagrodę Dyrektora. Tak jest do dzisiaj. Wyróżniamy nie tylko wyjątkowych wychowanków, ale również nauczycieli. Wrzesień 1999 roku przyniósł reformę oświatową. Obok Szkoły Podstawowej nr 78 powstało Gimnazjum 55. W marcu 2004 roku – po przeprowadzeniu referendum – zdecydowaliśmy, że patronem Gimnazjum nr 55 zostanie prof. Wiktor Dega. W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 (taką obecnie nosimy nazwę) odbywa się wiele imprez. Niektóre z nich na trwałe zagościły w kalendarzu: pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika, mecz nauczyciele – uczniowie na powitanie wiosny, Dzień Samorządności, Pożegnanie Absolwentów, Imieniny Szkoły (78 i 55 dzień roku szkolnego), Zjazdy Absolwentów Klas Integracyjnych,festyn, andrzejki, walentynki, Mini Lista Przebojów, dyskoteki dla uczniów. Zapraszamy dzieci zaprzyjaźnionych szkół do udziału w konkursach. Uczestniczymy w akcjach charytatywnych i imprezach instytucji oraz władz oświatowych i lokalnych takich jak: Sprzątanie Świata, projekcje filmowe Przeciwko Uzależnieniom.
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia sportowe: basen, piłka nożna .Inne koła: turystyczno-ekologiczne,matematyczne, dziennikarskie, przyjaciół książki, Caritas, koło przyrodnicze, mały naukowiec, lekcje z komputerem, scrabble, zajęcia uczenia się i gimnastyka mózgu,zespół muzyczny zajęcia taneczne i teatralne, świetlica terapeutyczna ,,Wyjść naprzeciw"
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe