Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
Adres
Galileusza 14, 60-158 Poznań
Telefon
618 624 931
Fax
618 624 931
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
  • boisko
  • małe boisko
  • plac zabaw
  • sala gimnastyczna
  • pracownia komputerowa
  • biblioteka
  • stołówka
Opis
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu jest szkołą z wieloletnią tradycją. Zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dbającą o wszechstronny rozwój swoich uczniów oraz ich bezpieczeństwo. Działamy w oparciu o koncepcję OTWARTEJ i MĄDREJ SZKOŁY, której głównymi wartościami są: wartość ucznia, uczenia się i otoczenia. Obejmujemy opieką każde dziecko, uwzględniając jego potrzeby, możliwości, sytuację rodzinną i społeczną. Prowadzimy wieloetapowe zmiany kierunku rozwoju, podejmujemy działania innowacyjne i wprowadzamy nowatorskie metody nauczania i wychowania. OFERTA SZKOŁY - oddziały I-III i IV-VIII - klasy sportowe (o profilu gry zespołowe), - zajęcia informatyczne - nauka języka angielskiego - nauka języka niemieckiego (kl. VII i VIII) - wiele kół zainteresowań - zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze - nauka pływania w klasach II-III - nauka jazdy na łyżwach w klasach I - gimnastyka korekcyjna - opieka logopedyczna - opieka psychologiczno — pedagogiczna - dziennik elektroniczny;
BAZA SZKOŁY - sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne - dwie pracownie komputerowe - mobilna pracownia komputerowa - świetlica - stołówka - biblioteka - dwie sale gimnastyczne - dwa boiska: dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII - boiska do koszykówki i siatkówki - bieżnia - sala do gimnastyki korekcyjnej - dwa place zabaw - sala zabaw - gabinet do zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych - gabinety psychologa i pedagoga - gabinet pielęgniarki Dodatkowe informacje o naszej placówce na stronie internetowej www.sp7poz.pl
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
• Certyfikaty: „Szkoła przyjazna dla sześciolatków”, „Szkoła z klasą”, „Szkoła z klasą II”, „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Szkoła w ruchu” „WF z klasą”,   
   „Lepsza Szkoła”, „Otwarta firma. Najaktywniejsza Szkoła”, „Bezpieczna szkoła”, „Mistrzowie Kodowania", „Szkoła Liderów".
• Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji - wyróżnienie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
• Projekty i programy edukacyjne: „Kolorowy Uniwersytet” (UAM), „Szkoła i Uniwersytet” (UAM), „Mały Medyk - Polska Akademia Dzieci (Uniwersytet 
   Medyczny)” „Lepsza Szkoła”, „Od ESPERANTO do innych języków obcych" „Asystent Comeniusa”, „Miłośnicy Wielkopolski”, „Otwarta firma”, „Trener 
   osiedlowy”, „Z Pyrkiem bezpieczniej”, „Śniadanie daje moc”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Akademia Lidera Klasowego”, „Szklanka mleka”, „Owoce 
   w szkole”, „Mam kota na punkcie mleka”, Akademia Małego Poznaniaka”, „E-Twinning”, „Aktywnie po zdrowie”, „Świerszczykowy Klub Pożeraczy 
   Liter”, „Radosna szkoła”, „Bezpieczne wakacje”, Szkolne innowacje pedagogiczne: „Zdobywamy Statuetkę Złotego Erazma", „Delfin”, „Teatr 
   Plastyczny – wychowanie przez sztukę”, „Obserwuj i licz – zajęcia terenowe”
 • Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Akademia 
   Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Komenda Policji Poznań – Grunwald, Rada Osiedla Kopernik Grunwald-Południe, Szkoła 
   Polska w Baranowiczach na Białorusi, Rada Duszpasterska parafii p.w. Świętej Rodziny, Osiedlowy Klub Kopernik, Dom Opieki Społecznej przy ul. 
   Sielskiej, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – „Sokoły”
• Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym i miejskim, w których zajmują 
  czołowe lokaty i wyróżnienia.
Historia
Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 7, połączone z inauguracją nowego roku szkolnego w ówczesnym województwie poznańskim, nastąpiło 1 września 1981 roku. Oddano wówczas do użytku blok lekcyjny z 25 oddziałami, w których podjęło naukę 770 uczniów. Pierwszym dyrektorem placówki została mgr T. Grek. 25 maja 1985 roku uroczyście nadano Szkole Podstawowej nr 7 imię Erazma z Rotterdamu. Odsłonięta została tablica w holu szkoły z popiersiem Erazma i jego sentencją: Póki żyjemy, winniśmy się uczyć". W sierpniu 1985 roku obowiązki dyrektora Szkoły przejęła mgr Janina Sałata i sprawowała je do 2009r. Od tego roku dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7 jest mgr Anetta Dropińska-Pawlicka. Szkoła w ciągu swego istnienia wypracowała liczne tradycje. Każdego roku organizujemy: Drzwi Otwarte dla rodziców i zajęcia warsztatowe w tym czasie dla dzieci; Święto Szkoły - Dzień Patrona - interdyscyplinarne zajęcia, Kiermasz Świąteczny, Sportowy Turniej Rodzinny, Dzień Absolwenta. Bierzemy przez cały rok  udział w wielu akcjach charytatywnych. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego przyjmujemy uroczyście pierwszoklasistów, pasując ich na uczniów Szkoły Podstawowej nr 7. Organizujemy także spotkania z muzyką (w ramach obchodu Światowego Dnia Muzyki), powitania wiosny, baliki szkolne, dyskoteki, andrzejki, walentynki, jasełka, spotkania przy choince, konkursy wiedzy (np. Poznańscy milionerzy", Czy znasz zasady savoir-vivre", Z ortografią za pan brat", konkursy recytatorskie, piosenki i wiele innych), wystawy okolicznościowe, kiermasze lektur i podręczników, spotkania z ciekawymi ludźmi. Prężnie działa także biblioteka szkolna, która gromadzi nowości księgarskie, organizuje konkursy czytelnicze, spotkania z poznańskimi pisarzami i poetami.
Dojazd
Linie autobusowe: 45, 64, 69, 79, 91 Linie tramwajowe: 1, 15, 23, 6
Kontakty zagraniczne
Nauka ESPERANTO (program autorski) pod patronatem konsula Peru. Współpraca ze Szkołą Polską na Białorusi.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczą się w słonecznych salach, w których wydzielone są dwie przestrzenie : dydaktyczna (tablica, stoliki, krzesła) i rekreacyjna (dywan, poduszki), kąciki zainteresowań. W edukacji elementarnej wykorzystywane są techniki Lemova, elementy Planu Daltoińskiego, praca w grupach i ocenianie kształtujące. Realizowane są liczne projekty, programy i innowacje m.in. ,,Poznaj Poznań, czyli spotkania z legendą", ,,ABC Ekonomii - pierwsze kroki w świecie finansów", ,,Zabawy z ortografią - Ortorysek", ,,Dzieci nie jedzą śmieci - etykiety czytamy - zdrowie wybieramy". Zainteresowania i zamiłowania rozwijane są podczas zajęć pozalekcyjnych m.in. ,,Triki Matematyki", Teatr Małego Aktora", zajęcia umuzykalniające .      W czasie przerw korzystają na boisku szkolnym z bezpiecznych placów zabaw wyposażonych w sprzęt sportowy, specjalnie dla nich wydzielonych. Od pierwszej klasy dzieci uczą się języka angielskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Podczas cotygodniowych zajęć zdobywają także umiejętność obsługi komputera i bezpiecznego sposobu wykorzystywania zasobów internetu. Sprawnie działa Mały Samorząd Uczniowski inicjując liczne akcje, konkursy, uroczystości i imprezy m.in. ,,Dzień Dobrych Uczynków", Dzień Języka Ojczystego", ,,Międzynarodowy Dzień Kropki", ,,Wiosna, ach to ty". Systematycznie ukazuje się gazetka internetowa dla młodszych dzieci. Bardzo dobrze wyposażona biblioteka systematycznie prowadzi m.in. zajęcia        w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom". Biblioteka  prowadzi spotkania z pisarzami, organizuje warsztaty, konkursy, bierze udział w różnych akcjach propagujących czytelnictwo m.in. ,,Marzycielska Poczta", ,,Czytanie na drugie śniadanie", ,,Pasowanie na czytelnika", ,,Dzień pisania listów". Świetlica działa w godzinach od 6.00 - 17.00. Tam dzieci odpoczywają, bawią się i odrabiają zadania domowe. Biorą udział w zajęciach kół zainteresowań : Koło Ekologiczne, Kulinarne, Esperanto, Plastyczne, Ruchowo-muzyczne, Eksperymenty Emocje i uczucia, Każdy z nas jest niepowtarzalny. Świetlica wyposażona jest w sprzęt komputerowy. Organizuje i bierze udział w Międzyszkolnych Konkursach Świetlicowych m.in. konkursy: Ekologiczny Edu-Pak, Maraton Układania Puzzli, Mitingi sportowe: Turniej Piłki Nożnej, ,,Warcaby". W szkole prowadzi się ponadto zajęcia logopedyczne i gimnastki korekcyjnej. Codzienną opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka szkolna. Kuchnia oferuje przygotowywane na miejscu smaczne, dwudaniowe posiłki. Istnieje także możliwość wykupienia pojedynczych obiadów.
Zajęcia pozalekcyjne
Informatyka, języki obce, plastyka, koło turystyczne, koła sportowe, usportowienie, zajęcia korekcyjne, logopedia, koło PCK, recytatorskie, teatralne, wolontariat, przyrodnicze, ekologiczne, historyczne, matematyczne, ortograficzne, zespół wokalny Siódemeczki", gotowanie, joga, kółko dziennikarskie, ćwicz. dykcyjne dla aktorów, Cała Polska czyta dzieciom", klub origami, zespół wokalny kl. IV-VII, koło gitarowe, koło młodych literatów, zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe