Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Adres
os. Przyjaźni 127, 61-684 Poznań
Telefon
61 820-09-41
Fax
61 826-84-74
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Opis
Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Pomieszczenia dla klas najmłodszych wyposażone są w odpowiednie meble, zabawki, miejsce rekreacyjne są przystosowane do pracy z dziećmi 6 i 7 letnimi. W tym roku szkolnym uczęszcza do naszej szkoły 680 uczniów. W bieżącym roku szkolnym zajęcia w szkole odbywają się w systemie zmianowym.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Szkoła ma podpisaną umowę bilateralną z Instytutem Filozofii UAM. Aktywnie współpracujemy z Pro Sinfoniką. W szkole działa Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy propagujący piłkę koszykową jako alternatywę na aktywne spędzanie czasu wolnego. Duży nacisk kładziemy na edukację kulturotwórczą - comiesięczne koncerty filharmoniczne. Koncerty dla rodziców i dzieci wraz z aktywnym udziałem całej społeczności szkolnej.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Nasza Szkoła, to Szkoła na dwie szóstki… Bardzo dużą wagę przykładamy do różnorodności zajęć dydaktycznych, zarówno na szczeblu nauczania zintegrowanego, jak i na poziomie klas 4-8 oraz klasach gimnazjalnych. Proponujemy naszym uczniom uczestnictwo w warsztatach artystycznych, comiesięcznych koncertach filharmonicznych, lekcjach muzealnych. Od najmłodszych klas dzieci nasze biorą udział w „Zielonych Szkołach”, wycieczkach jedno i kilkudniowych. Kadra dydaktyczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Dla najmłodszych dzieci znajdują się przyjazne pomieszczenia klasowe dostosowane do wymagań, upodobań i zainteresowań dzieci. Najmłodsi uczniowie zajęcia z wychowawcą zawsze rozpoczynają w godzinach rannych, a następnie mają zapewnioną opiekę w oddzielnej sali świetlicowej, w której oprócz funkcji opiekuńczych wychowawcy organizują: warsztaty plastyczne (różnorodne formy i techniki plastyczne), zajęcia muzyczne (z wykorzystaniem instrumentów muzycznych takich jak gitara i pianino), zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanza.
Zajęcia pozalekcyjne
Do uczniów kierujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, między innymi: - Koło Młodych Melomanów „Pro Sinfonika”, - chór szkolny, - zespół wokalny klas młodszych, - zajęcia z zakresu technik uczenia i zapamiętywania, - zajęcia sportowe z koszykówki, piłki nożnej. - Uwrażliwiamy dzieci na drugiego człowieka poprzez działania Wolontariatu. - Przez cały rok uczniowie klas 6. przygotowują się do sprawdzianu zewnętrznego poprzez udział w „repetytoriach”. - Projekt „Decoupage drzwiami do świata wyobraźni” to pomysł na ciekawe zajęcia warsztatowe dla wszystkich. Każdy wychodzi z poczuciem sukcesu i spełnienia w roli „artysty”.