Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego
Adres
Starołęcka 142, 61-341 Poznań
Telefon
061 879-30-46
Fax
061 879-30-46
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Marek Szczeszak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego
Opis
 • Atutem szkoły jest jej kameralność, jednozmianowość i brak anonimowości naszych uczniów. Do zalet należy również stosunkowo niewielka liczba uczniów w klasach (od 15 do 23 osób).
 • Szkoła jest pięknie położona nad Wartą. Usytuowanie jej wśród bujnej roślinności nadwarciańskich brzegów sprzyja przebywaniu na świeżym powietrzu i spędzaniu aktywnie czasu przeznaczonego na wszechstronny rozwój. Przebywaniu na świeżym powietrzu służy także powstałe niedawno nowoczesne, wielofunkcyjne boisko szkolne oraz zadbany plan zabaw.
 • W ostatnim okresie szkoła jest systematycznie unowocześniana zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Nowoczesna baza i bogate wyposażenie sprzyja rozwojowi ucznia oraz niesie satysfakcję rodzicom i pracującym w niej nauczycielom.
 • Nasi uczniowie mogą korzystać z bogato wyposażonych i wszechstronnie przygotowanych do edukacji sal lekcyjnych. Uczniowie klas I-III i Oddziału Przedszkolnego uczą się w salach dostosowanych do ich wieku i potrzeb- kolorowych, bezpiecznych, wyposażonych w odpowiednie meble, zabawki i miejsca rekreacyjne.
 • Ważnym ogniwem szkoły jest nowoczesna świetlica wyremontowana od podstaw. Po zajęciach lekcyjnych dzieci z klas I-III mogą skorzystać z dwóch pomieszczeń świetlicy dobrze wyposażonych, przygotowanych do pracy z najmłodszymi. Uczniowie chętnie przychodzą do świetlicy, spędzają w niej czas bawiąc się, odpoczywając, nawiązując przyjaźnie. Jedną z części składowych kompleksu świetlicowego jest przytulna salka do odrabiania zadań domowych i nauki w ciszy.
 • W szkole działa stołówka, w której na miejscu przygotowywane są dwudaniowe obiady dla uczniów. 
 • Działająca w szkole biblioteka posiada bogaty księgozbiór, zapewniający dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom dostęp do lektur szkolnych i ciekawych pozycji rozwijających zainteresowania.
 • Szkoła posiada salę gimnastyczną, dobrze wyposażoną w sprzęt sportowy. Spełnia ona jednocześnie rolę auli widowiskowej.
 • Prowadzone systematycznie i planowane remonty i zmiany powodują, że budynek staje się bardziej funkcjonalny, tereny zewnętrzne bardziej praktyczne, a cała szkoła szkołą przystającą do XXI w.
 • Charakterystyczną cechą naszej szkoły jest uczęszczanie do niej kolejnych pokoleń. Do szkoły uczęszczają dzieci, uczęszczali ich rodzice, dziadkowie, a nawet pradziadkowie.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Szkoła swoje najlepsze czasy ma dopiero przed sobą. W ostatnim okresie na terenie szkoły prężnie działał Klub Szachowy, którego członkowie dzięki swoim zdolnościom osiągali znaczące sukcesy na terenie miasta Poznania. Godnie reprezentowali szkołę zdobywając w Turniejach Szachowych liczne puchary i medale. Wielokrotnie nasi uczniowie byli finalistami i laureatami konkursu matematycznego Kangur. Nasi uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem biorą udział w działaniach wolontaryjnych. Prężnie działa Szkolne Koło Caritas organizujące akcje i zbiórki. Działa również Klub Małego Wolotariusza „Podziel Się Sercem”, w którym mali wolontariusze wkładają swoje całe serduszka, by pomagać najbardziej potrzebującym.

Wprowadzane od pewnego czasu działania w szkole mają na celu odkrywanie uzdolnień, talentów i pasji naszych uczniów. Zindywidualizowana praca z uczniami będzie prowadzić do tego, że z radością i entuzjazmem będą rozwijali swoje talenty i kroczyli w stronę realizacji swoich marzeń.

 

Dojazd
autobusem linii 158, 194
Kontakty zagraniczne

Pomimo iż szkoła nie prowadzi wymian uczniowskich ze szkołami zagranicznymi, to jednak utrzymuje kontakty i realizuje różnego rodzaju projekty w ramach wspólnoty europejskiej. W młodszych klasach realizowany jest projekt „Dzieci listy piszą- zapomniana sztuka epistolografii”, a w starszych  eTwinning.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Obecne przepisy prawa stwarzają możliwość przyjęcia do klasy I uczniów sześcioletnich. Jesteśmy przygotowani do pracy z dziećmi sześcioletnimi.

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła bierze udział w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach którego prowadzi zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych, zajęcia krawieckie, zajęcia sportowe oraz zajęcia z psychologiem szkolnym. Obywają się zajęcia z tenisa stołowego i gier zespołowych. Prowadzone są zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów oraz zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach szkółki szachowej, zajęciach tanecznych „Hajdasz”, nauki gry na gitarze oraz zajęciach piłki nożnej i lekkoatletyki. Część zajęć realizowana jest odpłatnie. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej mogą korzystać z zajęć nauki pływania na basenie. Istnieją dwie grupy wolontariuszy Klub Małego Wolontariusza „Podziel się Sercem” i Szkolne Koło Caritas. Uczniowie biorą udział w wielu projektach i programach (również międzynarodowych) rozbudzających ich zainteresowania, pasje oraz poszerzających ich horyzonty myślowe.

Historia

Szkoła powstała w 1883r. Zbudowano wówczas jednoizbowy budynek, w którym rozpoczęli naukę uczniowie. W 1937r. rozbudowano szkołę do czterech izb. Pod koniec wojny w 1944r. doszło do pożaru i budynek uległ całkowitemu zniszczeniu. Odbudowano ją z funduszy SFOS w 1951r. i powstał jak na owe czasy bardzo nowoczesny gmach. W 1983r. szkoła obchodziła stulecie istnienia, a trzy lata wcześniej otrzymała imię Ksawerego Faustyna Ignacego Zakrzewskiego- społecznika, lekarza, harcerza i działacza Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Od 1989r. szkoła posiada sztandar. Wierzymy, że jesteśmy dopiero na początku tworzenia wyjątkowej historii naszej szkoły.


Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców