Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Adres
Baranowska 1, 61-353 Poznań
Telefon
61 879-31-96
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Magdalena Górecka
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Budynek Szkoły
Opis

Motto ”Szkoła to nauka, przyjaźń, przygoda”. Nasza szkoła mieści się na obrzeżach Poznania. Wyróżnia nas przyjazna atmosfera. Znamy dobrze każdego ucznia, jego potrzeby i problemy. Nikt nie czuje się anonimowy. Jesteśmy szkołą z tradycjami. Nasza szkoła stanowi kulturalne centrum, dumę osiedla. W ostatnich latach placówka bardzo wypiękniała, jej wizytówkę stanowią boiska sportowe, okólna bieżnia tartanowa, plac zabaw dla maluchów, a w szkole pracownia komputerowa , tablice multimedialne w każdej sali , dostęp do internetu w całej szkole , a także biblioteka multimedialna. Wydajemy szkolną gazetkę, biuletyn informacyjny dla rodziców. Realizujemy liczne projekty i programy, atrakcyjne dla uczniów. Chcemy, aby każde dziecko z przyjemnością chodziło do szkoły. Nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój ucznia, uczymy tolerancji, szacunku dla innych. Kładziemy nacisk na promocję szkoły w środowisku lokalnym, organizujemy drzwi otwarte, zapraszamy absolwentów. Budynek szkoły jest monitorowany.

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, czynnej w godzinach 6:30 - 17:30

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Szkoła posiada certyfikat „Szkoły z klasą”, nauczyciele uczący posiadają tytuł „Nauczyciel z klasą”. Osiągamy bardzo dobre wyniki na sprawdzianie kl. VIII, sukcesy w konkursach przedmiotowych, ekologicznych, artystycznych i sportowych, sukcesy młodych szachistów.
Dojazd
Autobusem nr 189 lub 194 ze Starołęki
Kontakty zagraniczne

Zrealizowaliśmy dwa projekty Comenius, projekt Erasmus+ oraz kilka projektów e-Twinning.

Sześciolatek w pierwszej klasie
Pracując z dziećmi sześcioletnimi stosujemy system edukacyjny PUS (pomyśl, ułóż, sprawdź) i metodę Dobrego Startu. Najmłodsi uczniowie uczą się m. in. języka angielskiego, uczestniczą w zajęciach artystycznych, poznają obsługę komputera, wyjeżdżają na wycieczki, chodzą do teatru i kina. Dzieci otoczone są opieką logopedy, uczestniczą w zajęciach sportowych i gimnastyce korekcyjnej.
Zajęcia pozalekcyjne
Na terenie szkoły działają kółka: informatyczne, turystyczno-krajoznawcze, sportowe, matematyczne, szachowe, przyrodnicze, wokalne, taneczne, filmowe. Gimnastyka korekcyjna dla klas 0-III, nauka pływania dla kl. I-III. Uczniowie mogą uczestniczyć w wielu zajęciach sportowych prowadzonych przez trenerów między innymi: koszykówka dziewcząt i chłopców, siatkówka dziewcząt i chłopców, SKS, piłka nożna.
Drzwi otwarte

Dnia 24.03.2022 (czwartek) nasza szkoła organizuje Dzień Otwarty Szkoły związany z naborem do klasy 1 w godz. 16.30-17.30.

Nauczyciele będą oprowadzać rodziców i uczniów po szkole. Wychowawców świetlicy, nauczyciela biblioteki, psychologa i pedagoga znajdą Państwo w salach, gdzie będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjno-pomocową.

Pliki do pobrania
Klauzula RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych kandydata jest wskazane przez Panią/Pana przedszkole I wyboru (szkoła/zespół szkół/zespół szkolno-przedszkolny). W przypadku, gdy Pani/Pana dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola wskazanego jako przedszkole I wyboru, Administratorem danych mogą być kolejne wskazane przez Panią/Pana we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola jednostki oświatowe.