Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Adres
Leśnowolska 35, 60-452 Poznań
Telefon
61847-59-43
Fax
61847-59-43
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Anna Kowalewska-Skorupa
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Opis

Szkoła Podstawowa nr 57 wyróżnia się ponad 70-letnią historią i tradycją. Spokojna lokalizacja budynku z dostępem do pobliskiej infrastruktury, przyjazne środowisko lokalne  oraz bezpieczne otoczenie mają pozytywny wpływ na edukację i rozwój naszych uczniów. Nadrzędnym celem jest zapewnianie dzieciom najlepszych warunków dla ich harmonijnego rozwoju ukierunkowanego na osiągnięcie  dojrzałości fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i duchowej.  Dyrekcja, realizując wizję i misję placówki, troszczy się o dobro szkoły i o dobro wszystkich osób z nią związanych. Kompetentna i wykwalifikowana kadra pedagogiczna oprócz nauczania danego przedmiotu wspiera rodziców w wychowaniu. Modeluje właściwe postawy i zachowania. Rozwija inteligencję emocjonalną oraz uczy uczniów krytycznego myślenia. Pedagodzy i psycholog szkolny wspomagają dzieci w przyswajaniu norm i umiejętności społecznych, czyli dobrych manier, należytej komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów i prowadzenia rozmów. Ponadto wspierają  uczniów emocjonalnie, zapewniając im poczucie własnej godności. Wychowawcy wszystkich klas  nauczają przede wszystkim wartości, takich jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, samodyscyplina oraz empatia wobec drugiego człowieka. Współpracując z rodzicami, wdrażają także do dobrej organizacji i pracowitości. Logopedzi podczas zajęć indywidualnych i grupowych usprawniają funkcje komunikacyjne naszych uczniów. Panie bibliotekarki wspierają  intelektualnie  młodych czytelników, pomagając im w wyborach lektur, filmów oraz innych pomocy naukowych.  Uczą mądrego korzystania z literatury, mediów, informacji czy rozrywki. Dodatkowo oferujemy wszystkim uczniom naszej szkoły możliwość uczestniczenia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach czy zawodach sportowych. Zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, treningi sportowe, spotkania rekreacyjne) rozwijają zainteresowania i talenty dzieci. Ciekawe i kreatywne formy spotkań typu lekcje muzealne, projekty edukacyjne, edukacja ekologiczna, zajęcia autorskie czy innowacje pedagogiczne sprawiają, że uczniowie doskonalą umiejętności oraz bardzo ważną  znajomość języków obcych. Możliwość udziału w różnorodnych lekcjach dodatkowych  zaszczepia w dzieciach pragnienie dążenia do zdobywania wiedzy i kompetencji oraz uczy pielęgnowania uniwersalnych wartości. Uczniowie potrzebujący wsparcia mają zapewnioną specjalistyczną pomoc w pokonywaniu trudności edukacyjnych.  Profesjonalnie wyposażone sale lekcyjne z tablicami multimedialnymi, nowoczesna stacjonarna i mobilna pracownia komputerowa, świetnie zorganizowana oraz skomputeryzowana biblioteka z bogatymi zasobami, piękna oraz przestronna sala gimnastyczna, boisko zewnętrzne z kolorowym placem zabaw,  szafki uczniowskie rozmieszczone w dogodnych miejscach, obszerna  świetlica ze świetlikiem świadcząca opiekę od godz. 6.45 do 17.00 – w powyżej wymienionych przestrzeniach uczniowie naszej szkoły mają możliwość skutecznej  nauki i kreatywnej zabawy na kolejnych etapach edukacyjnym, by w klasie ósmej przystąpić do egzaminów zewnętrznych. Dzieci mają także zapewnione smaczne i pożywne obiady  przygotowywane przez profesjonalną firmę zewnętrzną. Architektura naszej szkoły to inspirujący klimat i piękno. Stwarza optymalne warunki  do pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. Ponadto sprzyja dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli, innych osób pracujących w budynku. Przyczynia się do kształtowania przyjaznej atmosfery, pomaga w ważnym procesie socjalizacji wychowanków.

 

 

 

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
 Laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, laureaci i Finaliści Olimpiady Języka Angielskiego,  sukcesy w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny
Dojazd
Kursują tutaj autobusy linii 156, 161, 186.
Sześciolatek w pierwszej klasie
- pomieszczenia wyposażone w odpowiednie meble i środki dydaktyczne - sala zabaw bogato wyposażona w sprzęt sportowy przeznaczony dla młodszych dzieci - plac zabaw w wydzielonej części boiska
Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe o profilu sportowym, przedmiotowym, rozwijające zdolności językowe, poetyckie, muzyczne, kółko informatyczne, kółko polonistyczne, kółko matematyczne.

Pliki do pobrania
klauzula informacyjna