Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka
Adres
Sarmacka 105, 61-616 Poznań
Telefon
+48 61 8206071
Fax
+48 61 8244040
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Magdalena Stachowiak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka
  • Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka
  • Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka
  • Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka
Opis

Szkoła znajduje się przy ulicy Sarmackiej, w obrębie osiedla Naramowice, w sąsiedztwie osiedla Bolesława Śmiałego Naszym celem jest stworzyć takie warunki, aby każde dziecko czuło się bezpiecznie, miało poczucie sukcesu na miarę swych możliwości, a efektywność nauczania była jak najwyższa. Do dzisiaj cała nasza społeczność szkolna kultywuje ideę małżeństwa Franków – niesienie pomocy innym. Nauczyciele naszej szkoły to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dbająca o wszechstronny rozwój uczniów oraz uwzględniająca ich indywidualne potrzeby. Jesteśmy szkołą publiczną, w której od 1998 roku istnieją klasy integracyjne.

Umożliwiamy korzystanie z dowozu dla dzieci niepełnosprawnych, ponadto budynek posiada udogodnienia i dostosowania dla takich dzieci. Nasza placówka dała się poznać z bardzo dobrych stron: wysokiego poziomu nauczania, świetnej atmosfery, wielkiej życzliwości dla uczniów, a dzięki przeprowadzonej modernizacji i przebudowie- warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji.

OFERTA SZKOŁY

oddział „0”- oddział przedszkolny, oddziały integracyjne w klasach I-VIII, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia komputerowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia ogólnorozwojowe z psychologiem, nauka pływania w klasach II-III, nauka języków: niemieckiego i angielskiego, gimnastyka korekcyjna, opieka logopedyczna, opieka psychologiczno-pedagogiczna

BAZA SZKOŁY

nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, stołówka, świetlica, biblioteka, duża sala gimnastyczna, salka do terapii sensorycznej oraz do pracy metodą biofeedback,  pracownia komputerowa, gabinet do zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych, gabinet psychologa i pedagoga, gabinet pielęgniarki, boiska sportowe o sztucznej nawierzchni, plac zabaw "Radosna szkoła".


Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Dbamy o to, aby uczniowie poznali bliższe i dalsze otoczenie. Uczestniczą w różnego rodzaju wycieczkach, dzieci poznają lepiej swoje miasto, jego historię, zabytki, kulturę i przyrodę. Chodzą do kina, teatru, na koncerty muzyczne. Biorą udział w uroczystościach klasowych i szkolnych (Dzień Patrona, Dzień Sportu, andrzejki, mikołajki, jasełka, baliki karnawałowe), przeróżnych warsztatach, Targach Edukacyjnych. Przygotowują występy, przedstawienia dla kolegów i koleżanek, jak również dla rodziców. Wykazują się wiedzą i umiejętnościami w konkursach, organizują wystawy twórczości plastyczno-technicznej.

Szkoła osiąga wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Od wielu lat dzieci naszej szkoły zostają laureatami licznych konkursów międzyszkolnych, wojewódzkich: Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego, Wojewódzki Konkurs Matematyczny (finalista), Wojewódzki Turniej "Białe Pióra" 

Dojazd
autobusami linii nr 174, 185, 191
Historia

Historia

Szkoła Podstawowa nr 48 w Poznaniu istnieje od 1938 roku. Od samego początku jej patronem jest generał Oswald Frank (ur. w 1882 r., zm. w 1934 r.) – dowódca Okręgu Korpusu nr 7 w Poznaniu, zasłużony oficer Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej. Jego imię nosiła szkoła jeszcze w pierwszych latach powojennych. Wkrótce potem zabroniono używania tego imienia (z przyczyn politycznych). Dopiero w 1989 roku znów mógł patronować naszej szkole. Był człowiekiem o wielkim sercu. To on i jego żona, Halina Frank (zm. w 1981 r.) byli zawsze otwarci na potrzeby innych. To oni ufundowali tereny, na których została zbudowana nasza szkoła. Powstała ona z myślą o dzieciach z biednych rodzin tej okolicy, aby umożliwić im dostęp do nauki i stworzyć warunki równego startu w dorosłe życie. Od 1998 roku istnieją u nas klasy integracyjne. W styczniu 2003 roku otwarta została stołówka szkolna, a w latach 2018-2019 przeprowadzono rozbudowę i modernizację całej placówki oraz unowocześniono i wzbogacono wyposażenie sal lekcyjnych.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Podstawa programowa. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania (wprowadzanie liter przez cały rok szkolny). Język obcy. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem. Edukacja muzyczna. Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: śpiewanie i muzykowanie, słuchanie i rozumienie. Edukacja plastyczna. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych. Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby. Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu. Edukacja społeczna. Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi (imprezy klasowe). Edukacja przyrodnicza. Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej. Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci. Zajęcia komputerowe i techniczne (poznawanie urządzeń, obsługiwanie i szanowanie ich) i działalność konstrukcyjna dzieci. Wychowanie fizyczne. Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna.

 

Zajęcia pozalekcyjne

zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki, Szkolne Koło Wolontariatu, dodatkowe lekcje języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich, projekt edukacyjny Lepsza Szkoła, zajęcia kreatywne inspirowane materiałami Fundacji Uniwersytet Dzieci oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, projekt „Bezpieczni w sieci”, współpraca ze Strażą Miejską, naramowickim Mikro Domem Kultury


Innowacje

 

„Nie bręczymy tylko działamy – historie Wielkopolan naszą inspiracją” - innowacja pedagogiczna programowo - metodyczna w zakresie edukacji regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości poznawczych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

"Angielski z TIK-iem" - innowacja dotycząca nowoczesnej nauki języka angielskiego

Drzwi otwarte


Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna