Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej POZNAŃ
Adres
Harcerska 3, 61-011 Poznań
Telefon
+48 61 878-06-41
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dorota Urbanowicz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej POZNAŃ
  • My się w klasie nie nudzimy...
  • Nauka poprzez zabawę w klasie pierwszej.
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 45 w Poznaniu mieści w dwupiętrowym, kolorowym budynku przy ul. Harcerskiej 3. Nauka w naszej szkole odbywa się na jednej zmianie. Sale lekcyjne są jasne, przestronne. Wszystkie klasy I-III wyposażone są w sprzęt multimedialny. Dla dzieci ze wskazaniem lekarskim prowadzone są bezpłatne zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Wszechstronną opiekę nad uczniem, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz interwencje wychowawcze zapewnia opieka pedagoga i psychologa szkolnego. Dla bezpieczeństwa uczniów budynek jest monitorowany wewnątrz i zewnątrz oraz otoczony opieką Straży Miejskiej. Zapewniona jest pomoc medyczna. Zaprasza nowoczesna pracownia komputerowa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej Biblioteki ( czytelnia ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu, kino domowe ) oraz pracownie przyrody i języka angielskiego wyposażone w tablice interaktywne. Dzieci klas II - III objęte są nauką pływania. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku od 6.00 do godz. 17.00, także działa świetlica środowiskowa. Dla dzieci z oddziału przedszkolnego funkcjonuje osobna świetlica popołudniowa. W szkole mieści się ładna i nowa stołówka w której wydawane są smaczne śniadania i obiady dla chętnych. W ramach projektu "Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej i organizacja zajęć pozalekcyjnych" do dyspozycji uczniów jest boisko, zewnętrzna siłownia, zajęcia z trenerem osiedlowym. ZAPRASZAMY
Języki
angielski
Osiągnięcia
Wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka traktujemy jako swój sukces i staramy się go osiągnąć poprzez: - przygotowanie dzieci do podjęcia nowych obowiązków w taki sposób, aby mogły odnosić sukcesy w dalszej nauce szkolnej, - przełamanie stresu adaptacyjnego u dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg szkoły, - wsparcie i pomoc nauczyciela - wychowawcy, aby w radosny sposób podejmowały rolę "małego ucznia", - stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań, - wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej, - wychowanie dzieci tak, aby sprawiały sobie i dorosłym radość. Wyróżniają nas: - Klasy sportowe - Szkoła Promująca Zdrowie - Szkoła Odkrywców Talentów - Szkoła bez Przemocy - Akademia Przyszłości - Kolorowy Uniwersytet - Współpraca z ORP "Poznań" - Sztab WOŚP - Mini Handball
Dojazd
Z Ronda Śródka autobusami nr: 73, 85. Należy wysiąść na przystanku Rynek Wschodni, skręcić w prawo w ul.Harcerską.
Historia
Historia szkoły zaczęła się w roku szkolnym 1935/36. Przyczyną powstania drugiej placówki w dzielnicy Główna był szybki wzrost liczby dzieci spowodowany rozbudową dzielnicy robotniczej. Przy ulicy Harcerskiej powstała nowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 45 w Poznaniu. Dzieci rekrutowały się prawie wyłącznie z warstwy robotniczej, nadając szkole wyraźny rys społeczny. W czasie wojny na terenie szkolnym władze okupacyjne zorganizowały obóz mieszkalny dla robotnic niemieckich, zatrudnionych w zakładach wojskowych. Wszystkie pomoce naukowe, książki i przybory zostały zniszczone, a sprzęty wywiezione do szkół niemieckich w Śródmieściu. Walka z najeźdźcą i oswobodzenie miasta nie oszczędziły dzielnicy ani szkoły. Główna była oswobodzona dość późno, jako jedna z ostatnich dzielnic Poznania. Miały tu miejsce długotrwałe i szczególnie zażarte walki. Wojska hitlerowskie broniły zaciekle swych ostatnich pozycji. Większość zakładów przemysłowych i wiele domów mieszkalnych legła w gruzach. Oba budynki szkolne zostały mocno uszkodzone. Pierwsze spotkanie po wojnie miało miejsce 28 kwietnia 1945 roku. Wszyscy mieszkańcy zebrali się, przygotowano spisy uczniów i podział na dwie szkoły. Praca rozpoczęła się w bardzo trudnych warunkach, brakowało pomocy, podręczników, zeszytów, atramentu. Dzieci, które powinny kończyć szkołę, nie potrafiły pisać ani czytać i zasiadały w ławkach obok siedmiolatków. Niewielka była liczba dzieci, których rodzice mimo trudności wojny uczyli w domu czytania i pisania, niewielu systematycznie uczęszczało na tajne komplety. Najwyższą klasą, jaką udało się w szkole zorganizować, była klasa czwarta. Rok 1945 był dla szkoły rokiem trudnym, trwała odbudowa. Następne lata to ciągłe problemy lokalowe, częste zmiany nauczycieli, praca z dziećmi trybem normalnym i przyspieszonym w związku z zaległościami spowodowanymi okupacją. Mimo trudności placówka organizowała zbiórki darów dla biednych dzieci i kolonie letnie. Patronat opiekuńczy nad szkołą przejęły Zakłady Metalurgiczne „Pomet”. W roku 1958 w Polsce z okazji zobowiązań dla uczczenia III Zjazdu PZPR powstała społeczna akcja budowy szkół tysiąclecia „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”. Nauczyciele szkoły jako pierwsi w Poznaniu zobowiązali się przez cały rok zbierać fundusze na budowę szkół. W ślad za nauczycielami do akcji włączyli się pracownicy Zakładów „Pomet”. Następnie inne zakłady z terenu dzielnicy przystąpiły do akcji. Budowa szkoły trwała dwa lata. W sierpniu 1963 roku odbył się odbiór techniczny i zaczęły się przygotowania do uroczystości otwarcia. Inauguracja nastąpiła 3 września 1963 roku, jednocześnie nadano szkole imię Ludwika Waryńskiego i dokonano aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Szkoła Podstawowa nr 45 w Poznaniu od roku 1962 do roku 2000 zajmowała dwa budynki. W mniejszym uczyły się dzieci z klas I-III, a w głównym klasy IV-VIII. Od września 2000 roku w związku z reformą oświatową mniejszy budynek został przekazany nowopowstałemu gimnazjum, a główny budynek pozostał siedzibą szkoły podstawowej z klasami I-VI. Szkoła położona jest w centrum Osiedla Główna, tuż przy stadionie Towarzystwa Sportowego „Polonia”. Uczy się w niej około 300 dzieci. Od kilku lat uczniowie rozwijają swoje talenty w klasach sportowych o profilu piłka nożna. We wrześniu 2007 roku podczas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2007/2008 nadano szkole imię Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej „Poznań”.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Nasza szkoła jest dobrze przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej. Nauczyciele są odpowiednio wykwalifikowani i przygotowani. Już w tym roku dzieci te są obecne w naszych klasach pierwszych. Posiadamy przestronne sale wyposażone w meble dostosowane do wzrostu dziecka, oraz miejsca rekreacyjne. Sale te znajdują się na oddzielnym piętrze budynku. Ze względu na bezpieczeństwo rozkład przerw międzylekcyjnych jest dostosowany do najmłodszych. Posiadamy wewnętrzny plac zabaw wspomagający psychofizyczny rozwój dzieci. Uczniowie najmłodsi są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, terapią logopedyczną i gimnastyką korekcyjną. Prowadzone są dla nich oddzielne zajęcia: komputerowe, plastyczne, muzyczne, ekologiczne, język angielski.
Zajęcia pozalekcyjne
Liczne koła zainteresowań, np: - kółko informatyczne - kółko plastyczne - kółko ekologiczne - Klub Europejczyka - SKS - taekwondo, - chór szkolny a w klasach starszych: - kółko informatyczne - Koło Poznańczyków - kółko przyrodniczo - turystyczne - kółko matematyczne - kółko biblioteczne - kółko plastyczne - kółko języka angielskiego - kółko historyczne - SKS - taekwondo - chór szkolny
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
50
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
RODO
RODO