Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Adres
Słowackiego 54/56, 60-521 Poznań
Telefon
61847-58-20
Fax
61847-58-20
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Katarzyna Czyż
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Eko choinka - ozdoby wykonali uczniowie naszej szkoły.
  • Ślubowanie klas pierwszych
  • Pasowanie klas pierwszych 2015/2016
  • Wycieczka do ZOO klasy I c
  • Wigilia klasowa w klasie III b
  • Turniej sportowo - rekreacyjny " Z Pyrkiem bezpiecznie i zdrowo "
  • Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Opis

Szkoła Podstawowa nr 36 w Poznaniu jest placówką o wieloletnich tradycjach. Kompleks budynków szkolnych pochodzi z początku XX wieku, na przestrzeni lat mieściły się tu szkoły : nr 7, nr 8, nr 35, nr 36. Szkoła Podstawowa nr 36 powstała w 1933 r. łączy tradycję szkół na Jeżycach z nowoczesnością. Obecnie szkoła liczy 16 oddziałów. Szkoła posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne (w klasach młodszych przystosowane zarówno do nauki, jak i do zabawy), salę gimnastyczną oraz salkę do zajęć ruchowych w klasach 1-3 i gimnastyki korekcyjnej, pracownię informatyczną i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z dostępem do Internetu w bibliotece szkolnej. Uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, czynnej w godzinach 6:30-17:00, stołówki szkolnej prowadzonej przez ajenta, a także z dobrze wyposażonej  szkolnej biblioteki. Szkoła oferuje uczniom i rodzicom pomoc psychologiczno- pedagogiczną. W szkole prowadzone są różnorodne zajęcia wspierające rozwój ucznia i wyrównujące szanse edukacyjne, a także liczne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania uczniów. Są to zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne, teatralne, medialne, koła przedmiotowe. Uczniowie klas młodszych także mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, m. in. uczniowie klas drugich i trzecich korzystają z zajęć nauki pływania dofinansowanej przez Miasto Poznań. Szkoła zapewnia bezpieczny pobyt uczniom poprzez monitoring wizyjny oraz organizację przerw na wewnętrznym dziedzińcu. Uczniowie klas młodszych spędzają przerwy pod opieką wychowawcy-w innym czasie niż klasy starsze. Podczas przerw uczniowie klas 1-3 korzystają z nowoczesnego placu zabaw sfinansowanego z programu „Radosna Szkoła”. Uczniowie mają możliwość pozostawienia w szkole podręczników. W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która stosuje podczas pracy z uczniem nowoczesne metody i formy nauczania. W szkole wdrażane są innowacje pedagogiczne. Szkoła organizuje liczne konkursy, wycieczki i wyjścia w ramach realizacji podstawy programowej, oferuje także uczniom spotkania okolicznościowe z różnych okazji w ramach bogatego kalendarza imprez szkolnych.

Języki
angielski, hiszpański
Osiągnięcia

Szkoła posiada liczne certyfikaty:

- certyfikat „Szkoła w Chmurze Microsoft”

-certyfikat  „Szkoła Promująca Zdrowie".

- certyfikat  „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej"

- certyfikat „Szkoła z klasą”

Udział szkoły w międzynarodowym projekcie On Bard oraz Erasmus+

Współpraca z klubami sportowymi: KS Energetyk,  KS Warta, KS Posnania w zakresie dyscyplin sportowych: siatkówka, hokej na trawie, wioślarstwo.

Udział w projekcie "Enea - Akademia Sportu". Certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskim programie Junior Media. Uczestnictwo w programie edukacyjno- wychowawczym "Bezpiecznie to wiedzieć i znać", w programie wychowawczo profilaktycznym ,,Szkoła

wolna od narkotyków i przemocy" oraz w projekcie „Zachowaj równowagę”. Szkoła uhonorowana nagrodą "Złotego Jeża" w latach 2015, 2016, 2017 przyznaną przez Radę Osiedla Jeżyce za wsparcie różnorodnej aktywności uczniów oraz osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Tytuł Szkoły Dziedzictwa za udział w "Projekcie 966". Udział uczniów szkoły w licznych konkursach o charakterze szkolnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Laureaci ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego "Nie tylko poznańskie koziołki" organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania. Nagrody dla uczniów uzyskane w konkursach plastycznych, czytelniczych i w konkursach wiedzy.

Dojazd

Dojazd do szkoły tramwajem nr 2, 17,18 i autobusem nr 164 (przystanek Rynek Jeżycki)

Historia

Szkoła Podstawowa nr 36 w Poznaniu tym jest placówką o wieloletnich tradycjach. Kompleks budynków szkolnych pochodzi z początku XX wieku, na przestrzeni lat mieściły się tu szkoły : nr 7, nr 8, nr 35, nr 36. Szkoła Podstawowa nr 36 powstała w 1933 r. łączy tradycję szkół na Jeżycach z nowoczesnością.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Sale dla uczniów klas 1-3 znajdują się w wydzielonej bezpiecznej strefie na pierwszym piętrze szkoły, z osobną toaletą. Przy każdej sali znajdują się szafki odzieżowe dla każdego ucznia. Zajęcia odbywają się w przestronnych i jasnych salach, wyposażonych w pomoce dydaktyczne dedykowane dla edukacji wczesnoszkolnej. W każdej sali znajduje się komputer  z dostępem do Internetu oraz monitor interaktywny. Uczniowie klas młodszych uczestniczą w różnorodnych zajęciach rozwijających: matematycznych, przyrodniczych, muzycznych, plastycznych, teatralnych i sportowych. Uczniowie klas 1-3 mogą korzystać z ciekawych zajęć w świetlicy szkolnej, w godzinach 6.30-17.00.    

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych: koła przedmiotowe: przyrodnicze, historyczne, religijne, plastyczne. Koła: artystyczne, chór szkolny „Majorki”, koło medialne, które wydaje gazetkę szkolną, koło teatralne. Liczne koła sportowe: piłki nożnej, aerobiku, siatkówki. Szkoła współpracuje z klubami sportowymi: w ramach współpracy z KS „Energetyk” prowadzone są zajęcia „Energetyczna siatkówka”, a dla młodszych dziewcząt zajęcia siatkówki we współpracy z SKF KS Poznań,  w ramach współpracy z KS Warta  prowadzone są zajęcia z hokeja na trawie. Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczą w nauce pływania. Na terenie szkoły istnieje Uczniowski Klub Sportowy "36"

Drzwi otwarte

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Kontakty zagraniczne

-Udział w międzynarodowym programie Erasmus+  Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.

-Udział w projekcie On Board realizowanym w ramach programu Urbact „Łączenie  miast przez edukację”.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe