Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Adres
Słowackiego 54/56, 60-521 Poznań
Telefon
61847-58-20
Fax
61847-58-20
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Katarzyna Czyż
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Eko choinka - ozdoby wykonali uczniowie naszej szkoły.
  • Ślubowanie klas pierwszych
  • Pasowanie klas pierwszych 2015/2016
  • Wycieczka do ZOO klasy I c
  • Wigilia klasowa w klasie III b
  • Turniej sportowo - rekreacyjny " Z Pyrkiem bezpiecznie i zdrowo "
  • Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Opis
Szkoła Podstawowa nr 36 w Poznaniu jest placówką o wieloletnich tradycjach. Kompleks budynków szkolnych pochodzi z początku XX wieku, na przestrzeni lat mieściły się tu szkoły : nr 7, nr 8, nr 35, nr 36. Szkoła Podstawowa nr 36 powstała w 1933 r. łączy tradycję szkół na Jeżycach z nowoczesnością. Obecnie szkoła liczy 16 oddziałów. Szkoła posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne (w klasach młodszych przystosowane zarówno do nauki, jak i do zabawy), salę gimnastyczną oraz salkę do zajęć ruchowych w klasach 1-3 i gimnastyki korekcyjnej, pracownię informatyczną i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z dostępem do Internetu w bibliotece szkolnej. Uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, czynnej w godzinach 6:30-17:00, stołówki szkolnej prowadzonej przez ajenta, szkolnej biblioteki i czytelni. Szkoła oferuje uczniom i rodzicom pomoc psychologiczno- pedagogiczną. W szkole prowadzone są zajęcia wspierające rozwój ucznia i wyrównujące szanse edukacyjne Są to: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, bajkoterapia, gimnastyka korekcyjna. W szkole organizowane są także liczne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania uczniów. Są to zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne, teatralne, medialne, koła przedmiotowe. Uczniowie klas młodszych także mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, m. in. uczniowie klas drugich i trzecich korzystają z zajęć nauki pływania dofinansowanej przez Miasto Poznań. Szkoła zapewnia bezpieczny pobyt uczniom poprzez monitoring wizyjny oraz organizację przerw na wewnętrznym dziedzińcu. Uczniowie klas młodszych spędzają przerwy pod opieką wychowawcy-w innym czasie niż klasy starsze. Podczas przerw uczniowie klas 1-3 korzystają z nowoczesnego placu zabaw sfinansowanego z programu „Radosna Szkoła”. Uczniowie mają możliwość pozostawienia w szkole podręczników. W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która stosuje podczas pracy z uczniem nowoczesne metody i formy nauczania. W szkole wdrażane są innowacje pedagogiczne. Szkoła organizuje liczne konkursy, wycieczki i wyjścia w ramach realizacji podstawy programowej, oferuje także uczniom spotkania okolicznościowe z różnych okazji w ramach bogatego kalendarza imprez szkolnych.
Języki
angielski
Osiągnięcia
Szkoła posiada certyfikat  "Szkoły Promującej Zdrowie" nadany w roku 2018. Współpraca z klubami sportowymi: KS Energetyk w projekcie "Enea - Akademia Sportu", KS Warta, KS Posnania w zakresie dyscyplin sportowych: siatkówka, hokej na trawie, wioślarstwo. Certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskim programie Junior Media. Uczestnictwo w programie edukacyjno wychowawczym "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" w porozumieniu Komendą Miejską Policji oraz w programie wychowawczo profilaktycznym ,,Szkoła wolna od narkotyków i przemocy". Certyfikat "Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej" za osiągnięcia w ramach projektu "Zachowaj równowagę". Szkoła uhonorowana nagrodą "Złotego Jeża" w latach 2015, 2016, 2017 przyznaną przez Radę Osiedla Jeżyce za wsparcie różnorodnej aktywności uczniów oraz osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Tytuł Szkoły Dziedzictwa za udział w "Projekcie 966". Udział uczniów szkoły w licznych konkursach o charakterze szkolnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Laureaci ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego "Nie tylko poznańskie koziołki" organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania. Nagrody dla uczniów uzyskane w konkursach plastycznych, czytelniczych i w konkursach wiedzy.
Dojazd
Dojazd do szkoły tramwajem nr 2, 17,18 i autobusem nr 64 (przystanek Rynek Jeżycki)
Historia
Szkoła Podstawowa nr 36 w Poznaniu tym jest placówką o wieloletnich tradycjach. Kompleks budynków szkolnych pochodzi z początku XX wieku, na przestrzeni lat mieściły się tu szkoły : nr 7, nr 8, nr 35, nr 36. Szkoła Podstawowa nr 36 powstała w 1933 r. łączy tradycję szkół na Jeżycach z nowoczesnością.
Sześciolatek w pierwszej klasie

Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych: koła przedmiotowe: przyrodnicze, historyczne, religijne, plastyczne. Koła: artystyczne, chór szkolny „Majorki”, koło medialne, które wydaje gazetkę szkolną, koło teatralne. Liczne koła sportowe: piłki nożnej, aerobiku, siatkówki. Szkoła współpracuje z klubami sportowymi: w ramach współpracy z KS „Energetyk” prowadzone są zajęcia „Energetyczna siatkówka”, a dla młodszych dziewcząt zajęcia siatkówki we współpracy z SKF KS Poznań,  w ramach współpracy z KS Warta  prowadzone są zajęcia z hokeja na trawie. Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczą w nauce pływania na basenie POSiR Chwiałka. Na terenie szkoły istnieje Uczniowski Klub Sportowy "36"
Drzwi otwarte
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego przy ul. Słowackiego 54/56 w Poznaniu pragnie zaprosić Państwa wraz z dzieckiem do odwiedzenia szkoły podczas ,,Drzwi Otwartych" w dniu 5 marca 2019 r. (wtorek) w godz. 16.30-18.00
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe