Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego
Zespół szkół
Adres
osiedle Bolesława Śmiałego 107, 60-682 Poznań
Telefon
61 823 60 91
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Krawczyk
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła SP34
  • Plac zabaw
  • ORLIK
  • Świetlica
  • Sala gimnastyczna duża
  • Turnirj Piłki Nożnej
  • Nasze Serca
  • Ciekawe lekcje
  • Ciekawa lekcja Przyrody
Opis
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego od lat wpisana jest w krajobraz Piątkowa. Uczęszcza do niej obecnie 740 uczniów. Naszym atutem jest świetnie przygotowana i pracująca z dużym zaangażowaniem kadra pedagogiczna.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godz. od 7.30 do 16:35. Szkoła posiada sale dostosowane do nauczania wczesnoszkolnego z licznymi pomocami dydaktycznymi, pracownie przedmiotowe (przyrodnicza, historyczna, plastyczna, fizyczno - chemiczna, biologiczna, geograficzna) z nowoczesnym sprzętem, trzy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, blok sportowy: dwie duże sale gimnastyczne, jedną średnią, małą salę do gimnastyki i lustrzaną – do fitnessu, szatnie oraz zespół boisk ORLIK. W szkole funkcjonuje świetlica, czynna w godz. 6:30 - 17:00, podzielona na grupy wiekowe uczniów (trzy osobne sale), biblioteka z czytelnią, gabinety pedagoga i psychologa szkolnego oraz kuchnia i stołówka. W szkole funkcjonują klasy sportowe: piłka koszykowa dziewcząt, siatkówka chłopców oraz pływacka. Dodatkowo chętni uczniowie z klas ogólnych biorą udział w zajęciach na pływalni pod opieką naszych nauczycieli. W tym roku szkolnym mamy trzy klasy pierwsze, których plan lekcji rozpoczyna się codziennie od godziny 8.20. Działa również jeden oddział przedszkolny dla dzieci 5 i 6 letnich od godziny 6.00 do 17.00. Szkoła oferuje bardzo bogaty wachlarz bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, wspierających rozwój uczniów oraz wyrównujących szanse edukacyjne  (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna) oraz koła zainteresowań: przedmiotowe, muzyczne, informatyczne, teatralne, przyrodnicze, gitarowe, sportowe. Uczniowie redagują gazetkę szkolną "Szkolniaczek". Organizujemy obozy sportowe zimowe i letnie, wycieczki tematyczne oraz „zielone szkoły”.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Szkoła zdobyła: Tytuł Szkoły Niepodległej, certyfikat „Szkoła Odkrywców Talentów”, certyfikat „Wiarygodna szkoła”, certyfikat "Szkoła z klasą", certyfikat przynależności do "Sieci Szkół Promujących Zdrowie", certyfikat "Z Pyrkiem bezpieczniej", certyfikat „ Szkoła w ruchu”, certyfikat „Zadowolony konsument”.
Mamy wielu finalistów i laureatów międzyszkolnych konkursów przedmiotowych oraz liczne osiągnięcia sportowe  w dziedzinie: siatkówki, koszykówki, pływania i piłki wodnej.
Dojazd
Tramwajem - "PESTKĄ" i autobusem linii nr: 174, 191,151
Historia
Inauguracja pierwszego w historii roku szkolnego „34’′ odbyła się 1 września 1988 roku. Szkole nadano imię Ludowego Wojska Polskiego, zmienione     z inicjatywy szkolnej społeczności na „Wojska Polskiego” w roku 1990. Tablicę Patrona w holu głównym zaprojektował i wykonał prof. Józef Petruk.
On też zmienił ją, aktualizując imię szkoły. Zmienioną tablicę odsłonięto 22 września 1998 roku w 10 urodziny szkoły. Szkoła posiada piękny sztandar  od 23 lutego 1996, kiedy to prezydent Miasta Poznania Wojciech Szczęsny Kaczmarek przekazał go dyrektor  Emilii Waśniowskiej, a biskup polowy Wojska Polskiego gen. Sławoj Leszek  Głódź go poświęcił.                         
Od 1 września 2017 roku szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu.
Sześciolatek w pierwszej klasie
W naszej Szkole funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich. Nauka w tych oddziałach jest bezpłatna, rodzice pokrywają tylko koszty związane z posiłkami.
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła oferuje bardzo bogaty wybór bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, wspierających rozwój uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna) oraz koła zainteresowań: przedmiotowe, muzyczne, informatyczne, teatralne, przyrodnicze, gitarowe, sportowe oraz zbiórki drużyny zuchów. Uczniowie redagują gazetkę szkolną "Szkolniaczek". Organizujemy obozy sportowe zimowe i letnie, wycieczki tematyczne oraz „Zielone szkoły”.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe